ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանը կը սպասարկէ 16 տարին բոլորած անձանց։ 

 

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

 

 

 ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է՝

 • ներկայացնել անձնաթուղթ եւ մէկ լուսանկար (3×4 սմ):
 • Ընթերցողական քարտը անվճար կը տրամադրուի:

 

ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ

 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է՝

 • գրադարան մուտք գործելու   
 • գրականութիւն ապսպրելու
 • ապսպրուած եւ առձեռն պահոցներու գրականութենէն օգտուելու   
 • գրադարանին ծառայութիւններէն օգտուելու համար

ԽՍՏԻՒ ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ Է՝

 • ընթերցողական քարտն ուրիշին տալ
 • ոայլ նպատակաւ օգտագործել զայն 
 • կամ խաթարել ատոր արտաքին տեսքը

                           

                                    
 

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԷՆ ՕԳՏՈՒԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՈՒԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

 

ՀԱԳ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԷՋ

 Գրանցուելէ ետք, ընթերցողական քարտին հետ Ձեզի կը տրամադրուի օգտանուն եւ գաղտնաբառ՝ ՀԱԳ ելեկտրոնային գրացուցակին վրայ Ձեր անձնական էջը կառավարելու համար։                                    
 

Անձնական էջ ունենալու պարագային՝ կրնաք.

 • Ապսպրել գիրքեր առցանց
 • Տեսնել ձեր անունով սպասարկուած գիրքերը, ուշացումները, ապսպրանքները
 • Տեսնել ձեր փնտռումներուն պատմութիւնը
 • Տեսնել ձեր ընթերցանութեան պատմութիւնը
 • Աառաջարկել գրադարանին ձեռք բերել պահոցներուն մէջէն բացակայող գիրքեր
 • Ստեղծել անհատական գրականութեան ցանկեր
 • Փոխել ձեր գաղտնաբառը


   *Ծանոթություն                                    
 

Գրադարանում գրանցվող այցելուին ընթերցողական քարտը տրվում է անվճար։ Քարտը կորցնելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է հայտնել գրադարանի «Ընթերցողների գրանցման և բաժնույթների» ենթաբաժնի աշխատակցին: Քարտը վերականգնելու համար ընթերցողը փոխհատուցում է վնասը՝ վճարելով 1000 դրամ, յուրաքանչյուր հաջորդ դեպքում՝ 3000 դրամ։

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ