ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՆԵՐ

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 21:00
  Շաբաթ | 09:00 - 20:00
  Կիրակի | 09:00 - 17:00
 • Աւելի քան 4.000 միաւոր առձեռն պահոց տարբեր լեզուներով (գեղարուեստական, ուսումնական եւ տեղեկատու գրականութիւն)
 • Համացանցային կապի հասանելիութիւն
 • Պատճենում, Վճարում կատարելու հնարաւորութիւն (կանխիկ եւ անկանխիկ)                     
2

 

3


ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30
 • Պատկերատետրերու, քարտէսներու, ոչ գրքային այլ հրատարակութիւններու եւ արուեստի վերաբերեալ գրականութեան սպասարկում

 ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 21:00
  Շաբաթ | 09:00 - 20:00
  Կիրակի | 09:00 - 17:00
 • Աւելի քան 800 միաւոր առձեռն տեղեկատու գրականութեան պահոց (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ուսումնական ձեռնարկներ)
 • Համացանցային կապի հասանելիութիւն
 • Ցանցին միացած համակարգիչ՝ ելեկտրոնային գրացուցակէն օգտուելու համար                     
git.jpg

 

3


ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՄԼՈՅ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 21:00
  Շաբաթ | 09:00 - 20:00
  Կիրակի | 09:00 - 17:00
 • Անկախութեան տարիներուն հրատարակուած հայերէն ամսագիրներու առձեռն հաւաքածոյ՝ աւելի քան 1.000 միաւոր
 • Հայերէն թերթերու առձեռն հաւաքածոյ մինչ 2021 թուականը ներառեալ (22 անուն, աւելի քան 1.000 կազմ)
 • Լայնաձեւ թերթերու համար յարմարացուած սեղաններ
 • Համացանցային կապի հասանելիութիւն
 • Մանրաժապաւէնի ընթերցիչ սարք
 • Պատճենում, Վճարում կատարելու հնարաւորութիւն (անկանխիկ)                     

 ՍԵՂՄԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - շաբաթ | 09:00 - 17:30
 • Տեղւոյն վրայ ապսպրելու հնարաւորութիւն՝ երկուշաբթիէն ուրբաթ օրերուն
2

 

3


ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30
 • Ցանցին միացած 7 համակարգիչ՝ ընթերցողներու աշխատանքային եւ ուսումնական գործունէութեան համար
 • Միջազգային բազմաթիւ յառաջատար գիտական շտեմարաններու   անվճար հասանելիութիւն
 • Ռուսիոյ պետական գրադարանի ատենախօսութիւններու առցանց շտեմարանի անվճար հասանելիութիւն
 • ՀԱԳ բոլոր թուային շտեմարաններու անվճար հասանելիութիւն                        

 Ձայնանիշային-երաժշտական գրականութեան ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30
 • Երաժշտագիտական գրականութեան եւ ձայնանիշերու սպասարկում՝ տեղւոյն վրայ ապսպրելու հնարաւորութեամբ
 • Դաշնամուր, գրաձայն
2

 

3


«ԱՐԵՒ» ԿՈՅՐ ԵՒ ՏԿԱՐ ՏԵՍՈՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30
 • Պրէյլեան գիրերով գրականութեան սպասարկում
 • Ձայնային գիրքերու առձեռն հաւաքածոյ (CD, DVD, ձայներիզ)՝ համապատասխան ընթերցիչ սարքերով

 Անձեռնմխելի գրականութեան ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30
 • ՀԱԳ մէկ օրինակ արժէքաւոր գրականութեան սպասարկում
2

 

3


Մատենագիտութեան եւ գրադարանագիտութեան ընթերցասրահ • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30
 • Առձեռն տեղեկատու գրականութիւն՝ գիրքեր, տեղեկագիրներ, տարեգիրքեր, բառարաններ, հանրագիտարաններ եւ այլն
 • Մատենագիտական տեղեկանքներու եւ աջակցութեան տրամադրում                        

 ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՒ ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐՈՒ ԵՆԹԱԲԱԺԻՆ • Աշխատանքային ժամեր՝
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17։30
  Շաբաթ | 09:00 - 17:00
 • Ընթերցողներու գրանցում
 • Հասանելիութիւն գրադարանի տպագիր եւ ելեկտրոնային գրացուցակներուն, Գրադարանի բոլոր պահոցներէն գրականութեան պատուէրներու ընդունում
 • Խորհրդատուութիւն, աջակցութիւն, գրադարանէն օգտուելու, պատուէր կատարելու կանոններու վերաբերեալ, տեղեկատուութեան տրամադրում
 • Բաժանումի ծառայութիւններու տրամադրում երկուշաբթիէն ուրբաթ օրերուն
 • Վճարում կատարելու հնարաւորութիւն (կանխիկ եւ անկանխիկ)՝ ՀԱԳ մատուցուող ծառայութիւններու համար                     
2