Հեռախոսահամար

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԷՆ ՕԳՏՈՒԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանը կը սպասարկէ 16 տարին բոլորած անձանց։ 

Գրանցուելու եւ ընթերցողական քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնաթուղթ եւ մէկ լուսանկար (3×4 սմ):

Ընթերցողական քարտը անվճար կը տրամադրուի:

 

  1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ
  2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԷՆ ՕԳՏՈՒԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է
  3. ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ՔԱՐՏ
  4. ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ
  5. ՕԳՏՈՒԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
  6. ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ Է
  7. ՕԳՏՈՒԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒ ԽԱԽՏՈՒՄԸ
  8. ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԵՐԸ
Գրանցում Գրանցում Ամրագրել Ամրագրել Reservation V2 Reservation V2