Հեռախոսահամար

 

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ԱՊՍՊՐԱՆՔ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանի պահոցներուն մէջ առկայ գիրքերը կրնաք ապսպրել ինչպէս տեղւոյն վրայ, այնպէս ալ առցանց՝ օրուան որեւէ ժամու, եւ ընթերցել մեր յարմարաւէտ ու գեղեցիկ ընթերցասրահներէն մէկուն մէջ: Ժամանակ խնայելու համար, կրնաք կատարել առցանց ապսպրանք, օրուան որեւէ ժամու՝ հաշուի առնելով, որ ապսպրուած գրականութիւնը կը սպասարկուի 15 րոպէէն մինչեւ 1 ժամուան ընթացքին, եթէ ապսպրանքը կատարուած է երկուշաբթիէն ուրբաթ՝ ժամը 09։00-էն 16։30-ի միջեւ։   

 

16։30-էն ետք կամ ոչ աշխատանքային օրերուն կատարուած ապսպրանքները կը սպասարկուին յաջորդ աշխատանքային օրուան առաւօտուն։ 

 

 

Ելեկտրոնային ապսպրանք 

 

 

Գրանցում Գրանցում Ամրագրել Ամրագրել Reservation V2 Reservation V2