ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

 

ԴՈՒՔ ԿՐՆԱՔ ԱՋԱԿՑԻԼ ՀԱԳ-ԻՆ

 

ՆՈՒԻՐԷ ԳԻՐՔ

ՀԱԳ-ը կ՚ընդունի նուիրատուութիւններ՝ պահուստը համալրելու քաղաքականութեան հիման վրայ։ ՀԱԳ-ի առաջնահերթութիւններէն է հայալեզու եւ հայագիտական գրականութիւն ձեռք բերելը։ Կը խնդրենք հաշուի առնել, որ ՀԱԳ-ը իրաւունք ունի տնօրինելու նուիրատուութիւններուն յետագայ կիրառութիւնն ու անհրաժեշտութեան պարագային՝ բաշխումը այլ գրադարաններու, ազատ է մերժելու առաջնահերթութիւններուն եւ չափանիշերուն չհամապատասխանող նուիրատուութիւնները:

 

 

ՆՈՒԻՐԷ ԺԱՄԱՆԱԿԴ

Ժամանակը դրամ է: նուիրելով Ձեր ժամանակը՝ Դուք ներդրում կ՚ունենաք Գրադարանի զարգացման գործին մէջ։ Նուիրելով Ձեր գիտելիքները, հմտութիւններն ու կարողութիւնները՝ միաժամանակ կը ստանաք հնարաւորութիւն՝

  • Հանդիպելու հետաքրքրական մարդոց,
  • Զարգացնելու խմբային աշխատանքի, առաջնորդութեան եւ այլ հմտութիւններ,
  • Ձեռք բերելու աշխատանքային փորձ՝ գրադարանային ոլորտէն ներս,
  • Օգտակար ըլլալու հանրութեան,


 

ԱՋԱԿՑԻՐ ՄԵՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՆ

Փափաքողները կրնան աջակցիլ մեր նախաձեռնութիւններուն՝ տրամադրելով դրամական միջոցներ հետեւեալ հաշուեհամարին՝ xxxxxx