ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԵՐԵՒՈՒԹԱՅԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

  

Google Arts & Culture


 

ՀՀայաստանի ազգային գրադարանի եւ «Google Cultural Institute»-ի համագործակցութեան շնորհիւ՝ Գրատպութեան թանգարանի առաջին առցանց հաւաքածոն հասանելի է «Google Arts & Culture» հարթակին վրայ։։     
«Հայ գրատպութեան առաջնեկները»  առցանց ցուցադրութիւնը միջազգային լսարանին կը ներկայացնէ հայ գրատպութեան 500-ամեայ պատմութիւնն ու անցած ճանապարհը` ցուցադրելով առաջին հայատառ տպագիր աշխատութիւնները, ներառեալ նաեւ հայերէն առաջին տպագիր քարտէսը՝ «Համատարած աշխարհացոյց»-ը։          
 

2