ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

 ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐՈՒ

  

 

«ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐՈՒ»                     
Ելեկտրոնային գիտամեթոտական հանդէս


 

 • «Բանբեր Հայաստանի գրադարաններու» հանդէսը կը հրատարակուի 2015 թուականէն ի վեր, պարբերականութիւնը՝ տարեկան 2 անգամ։
 • Հրատարակումը երաշխաւորուած է Հայաստանի ազգային գրադարանի գիտական խորհուրդին կողմէ։
 • Հանդէսը նախատեսուած է գրադարանային, թանգարանային, հրատարակչական, արխիւային եւ այլ յարակից ոլորտներու մասնագէտներու եւ հետազօտողներու համար։
 • «Բանբեր Հայաստանի գրադարաններու» հանդէսի քաղաքականութիւնը:
2

 

3


 

ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐՈՒ


 • Խմբագրական խորհուրդին ու խմբագրակազմին մէջ ներգրաւուած են հայ եւ օտարերկրեայ հեղինակաւոր մասնագէտներ։
 • Յօդուածներն ու ատոնց ամփոփումները բազմալեզու են։ 
 • Յօդուածները երկկողմանի կոյր կը գրախօսուին: 
 • Յօդուածները ապահովուած են թուային առարկաներու նոյնականացուցիչներով (Digital Object Identifier - DOI):
 • Ներդրուած է համագործական հրատարակման ձեւաչափ:, 
 • Հանդէսը հանրահասանելի է: 
 • Հեղինակներուն համար հրատարակումը անվճար է:

 

 

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԴԻՄԵԼ


 

 • «Բանբեր Հայաստանի գրադարաններու» հանդէսի յօդուածներուն հրատարակման համար հեղինակ(ներ)ը   [email protected]    ելեկտրոնային հասցէին կ’ուղարկեն յօդուածին բնագիրը եւ դիմումնագիրը՝ լրացուած եւ ստորագրուած:   
 • Դիմումնագրին ձեւանմուշը կրնաք ներբեռնել այստեղէն:
 • Յօդուածներուն ներկայացուող պահանջներուն եւ չափորոշիչներուն կրնաք ծանօթանալ այստեղէն:
 • Առաջին կիսամեակի հատորին մէջ յօդուած հրատարակելու համար փաստաթուղթերն ու յօդուածները ներկայացնելու վերջնաժամկէտն է մարտ 31-ը , երկրորդ կիսամեակի հատորին՝ նոյեմբեր 15-ը։    
2

 

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ  icons8-arrow-50 (2)