ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

Տնօրէն

Տնօրէնի տեղակալ գիտական գծով

Տնօրէնի տեղակալ ելեւմտական-տնտեսական գծով

Անձնակազմի կառավարման ղեկավար

Գլխաւոր հաշուապահ

Գիտական քարտուղար

Իրաւաբան

Աննա Չուլեան

Հայկանոյշ Ղազարեան

Միքայէլ Ասատրեան

Աննա Սահակեան

Արմինէ Միրզախանեան

Բալասան Յարութիւնեան ժ/պ

Մարո Մինասեան

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Համալրման բաժին

Համագործակցութեան եւ գրքափոխանակութեան բաժին

Հայերէն գրականութեան մշակման բաժին

Օտարալեզու գրականութեան մշակման բաժին

Գլխաւոր գրապահոց

Սպասարկման բաժին

Անձեռնմխելի գրականութեան բաժին

Արուեստի բաժին

Մատենագիտութեան եւ գրադարանագիտութեան բաժին

Հանրային կապեր

Հրատարակութիւններու ցուցանշման բաժին

Գրատպութեան թանգարան

Գրականութեան հանրահռչակման բաժին

Թուայնացման եւ հրատարակման բաժին

Տեղեկատուական արհեստագիտութեանց բաժին

Տպագիր արտադրանքի վերականգնման բաժին

Արտաքին կապերու բաժին

Տնտեսական բաժին

Բաժնի վարիչ

Ռուզաննա Վարդանեան

Մայա Յայրապետեան

Վարդոյշ Գաբրիէլեան

Արմինէ Յարութիւնեան

Յասմիկ Գրիգորեան

Տաթեւիկ Թամազեան

Ալիսա Ադամեան

Սօսէ Գրիգորեան ժ/պ

Մհեր Ղազինեան ժ/պ

Ներսէս Հայրապետեան

Քրիստինէ Մատթէոսեան

Բալասան Յարութիւնեան

Նարեկ Կիրակոսեան

Նայիրա Մելիքբէկեան

Ռազմիկ Գագիեան

Վարդուհի Գէորգեան

Աստղիկ Խաչատրեան

Գէորգ Գալստեան