ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԳԻՐՔԵՐՈՒ ԱՊՍՊՐԱՆՔ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանի պահոցներուն մէջ առկայ գիրքերը կրնաք ապսպրել ինչպէս տեղւոյն վրայ, այնպէս ալ առցանց՝ օրուան որեւէ ժամու, եւ ընթերցել մեր յարմարաւէտ ու գեղեցիկ ընթերցասրահներէն մէկուն մէջ: 

 

Ժամանակ խնայելու համար, կրնաք կատարել առցանց ապսպարանք , օրուան որեւէ ժամու՝ հաշուի առնելով, որ ապսպրուած գրականութիւնը կը սպասարկուի 15 րոպէէն մինչեւ 1 ժամուան ընթացքին, եթէ ապսպրանքը կատարուած է երկուշաբթիէն ուրբաթ՝ ժամը 09։00-էն 16։30-ի միջեւ։   

 

16։30-էն ետք կամ ոչ աշխատանքային օրերուն կատարուած ապսպրանքները կը սպասարկուին յաջորդ աշխատանքային օրուան առաւօտուն։ 

 

 

           
 

Ելեկտրոնային ապսպրանք