ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

 ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 

Մատուցուող ծառայութիւններ՝

 1. գրականութեան նախնական զննում, հիւանդութիւններու յայտնաբերում, ախտորոշում,
 2. գրականութեան պահպանութեան վերաբերեալ խորհրդատուութիւն, 
 3. փաստաթուղթերու, թերթերու եւ գրականութեան ախտահանում, հետքերու մաքրում, 
 4. կաշեկազմ գիրքերու փափկացում,
 5. հազուագիւտ, մշակութային արժէք ունեցող գիրքերու կազմերու եւ էջերու վերականգնում՝ 
 • գիրքերու վերականգնում, 
 • կազմի վերականգնում (կաշեկազմ), 
 • բնօրինակ կազմի վերականգնում, 
 • գիրքի կարում, 
 • էջերու վերականգնում, 
 • կռնակի վերականգնում։  

Ծառայութիւններուն արժէքները՝ պայմանագրային

2