ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ  

 

0

ՀԱԳ հաւաքածոյ, որմէ գործող հաւաքածոն՝ 6,489,919 միաւոր, գրքափոխանակութեան հաւաքածոն՝ 169,335 միաւոր

0

2022-ի համալրումներ, որմէ հայերէն՝ 46,686 միաւոր, ռուսերէն՝ 14,271 միաւոր, այլ լեզուներով՝ 7,057 միաւոր

0

2022-ի մամլոյ թուայնացում, ներառեալ՝ 545,161 էջ հանդէս եւ 415,067 էջ թերթ

0

Թուայնացուած էջ, որմէ գիրք՝ 5,770,504 էջ, մամուլ՝ 6,424,931 էջ