ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

 ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ

 

 

ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՒՄ

 

Պատճենահանման արժէքն է՝  

 • Միակողմանի 1 A4 – 10 ֏  
 • Երկկողմանի 1 A4 – 15 ֏

 

2

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ          
        
Հեղինակային իրաւունքով պաշտպանուած նիւթերու պատճենահանումը արտօնուած է բացառապէս անձնական, ուսումնական եւ գիտահետազօտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրաւունքի եւ յարակից իրաւունքներու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 14 եւ 15 յօդուածներուն։ 

 

Վերոնշեալ օրէնքին կատարումը պահպանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունած է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ արտօնուած է պատճենահանել.

 • Ստեղծագործութեան 1 ամբողջական գլուխ կամ տարբեր գլուխներէ հատուածներ՝ չգերազանցելով ամբողջական ստեղծագործութեան 10 տոկոսը։
 • Ամսագիրին կամ յօդուածներու ժողովածոյին 1 ամբողջական յօդուած կամ քաղուածքներ տարբեր յօդուածներէ՝ չգերազանցելով ամբողջական հրատարակութեան 10 տոկոսը։
 • Վերոնշեալ սահմանափակումները չեն տարածուիր ատենախօսութիւններուն վրայ, քանի որ ատենախօսութիւններու պատճենահանումը բացարձակապէս արգիլուած է։
 • Թերթերու, քարտէսներու եւ այլ ոչ գրքային հրատարակութիւններու պատճենահանումը արգիլուած է։            
  Մէկ օրինակէ աւելի պատճենահանելը արգիլուած է։
 • Հեղինակային իրաւունքէ զուրկ ստեղծագործութիւններու ամբողջական պատճենահանումը արտօնուած է։            
   
3


 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ (ՍԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ)


Տեսածրման արժեքն է՝  

 • Միակողմանի 1 A4 – 0 ֏  
 • Երկկողմանի 1 A4 – 0 ֏

 

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ          
        
Հեղինակային իրաւունքով պաշտպանուած նիւթերու պատճենահանումը արտօնուած է բացառապէս անձնական, ուսումնական եւ գիտահետազօտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրաւունքի եւ յարակից իրաւունքներու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 14 եւ 15 յօդուածներուն։

 

Վերոնշեալ օրէնքին կատարումը պահպանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունած է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ արտօնուած է պատճենահանել.

 

 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՄՇԱԿՄԱՄԲ

 

Տեսածրման արժեքն է՝  

 • Միակողմանի 1 A4 – 0 ֏  
 • Երկկողմանի 1 A4 – 5 ֏

 

2

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ          
        
Հեղինակային իրաւունքով պաշտպանուած նիւթերու պատճենահանումը արտօնուած է բացառապէս անձնական, ուսումնական եւ գիտահետազօտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրաւունքի եւ յարակից իրաւունքներու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 14 եւ 15 յօդուածներուն։

 

Վերոնշեալ օրէնքին կատարումը պահպանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունած է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ արտօնուած է պատճենահանել.