ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

 Մատչելի ձեւաչափերով գրականութիւն

 

 

ՊՐԷՅԼԵԱՆ ԳՐԱՏԻՊ

Հայաստանի ազգային գրադարանի պահուստէն ներս առանձնայատուկ տեղ կը զբաղեցնէ մատչելի ձեւաչափերով գրականութեան հաւաքածոն։ Այս հաւաքածոն կը ներառէ շուրջ 2.000 միաւոր պրէյլեան գրատիպով տպագրուած գիրքեր ու ամսագիրներ, որոնք հնարաւորութիւն կ՚ընձեռեն տեսողութեան խնդիրներ ունեցող ընթերցողներուն՝ կարդալ թէ՛ գեղարուեստական, թէ՛ մասնագիտական գրականութիւն, տարբեր լեզուներով։ Մատչելի ձեւաչափերով գրականութեան հաւաքածոյին մասին տուեալներ կարելի է գտնել ՀԱԳ ելեկտրոնային գրացուցակին մէջ՝ ՝ Accessible formats փնտռելով կամ այստեղ ։

2


 

3


 

ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԳԻՐՔԵՐ


Հաւաքածոյին մէջ կան նաեւ ձայնային գիրքեր, որոնք ընթերցողները կրնան լսել առցանց կամ «Արեւ» ընթերցասրահէն ներս։   


 

 

ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ՁԵՒԱՉԱՓՈՎ

«Bookshare»-ը տեսողական եւ կարդալը խոչընդոտող այլ մարմնական խնդիրներ ունեցող անձերու համար մատչելի ելեկտրոնային գիրքերու   մասնագիտացուած առցանց գրադարան մըն է։ «Bookshare»-ի անվճար հասանելի անգլերէն, սպաներէն, գերմաներէն, ֆրանսերէն, հնդկերէն եւ այլ լեզուներով 9.926 ելեկտրոնային գիրքերը  թոյլ կու տան ընթերցողին՝ կարդալու մեծ տառատեսակով, լսելու եւ ներբեռելու զանոնք։ Մի՛ փախցնէք այս հիանալի հնարաւորութիւնը եւ տարածեցէ՛ք տեղեկութիւնը։

2