Հեռախոսահամար

 

 ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ

 

 

ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՒՄ

 

Պատճենահանման արժեքն է՝  

  • Միակողմանի 1 A4 – 10 ֏  
  • Երկկողմանի 1 A4 – 15 ֏

 

2

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ                         
                       
Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերի պատճենահանումը թույլատրվում է բացառապես անձնական, ուսումնական և գիտահետազոտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եվ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 14 և 15 հոդվածների։

 

Վերոնշյալ օրենքի կատարումը պահապանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունել է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ թույլատրվում է պատճենահանել.

  • Ստեղծագործության 1 ամբողջական գլուխ կամ տարբեր գլուխներից հատվածներ՝ չգերազանցելով ամբողջական ստեղծագործության 10%-ը։
  • Ամսագրի կամ հոդվածների ժողովածուի 1 ամբողջական հոդված կամ քաղվածքներ տարբեր հոդվածներից՝ չգերազանցելով ամբողջական հրատարակության 10%-ը։
  • Վերոնշյալ սահամանափակումները չեն տարածվում ատենախոսությունների վրա, քանի որ ատենախոսությունների պատճենահանումն ընդհանրապես արգելված է։
  • Թերթերի, քարտեզների և այլ ոչ գրքային հրատարակությունների պատճենահանումն արգելված է։          
  • Պատճենահանումը 1 օրինակից ավել արգելված է։
  • Հեղինակային իրավունքից ազատ ստեղծագործությունների ամբողջական պատճենահանումը թույլատրվում է։                           
     
3


 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ (ՍԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ)


Տեսածրման գինը՝ պայմանագրային  

 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ (ՍԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ)                         
                       
Տեսածրումը (սկանավորումը) թղթային արտադրանքի փոխակերպումն է թվայինի։ 

 

Տեսածրման գինը պայմանագրային է՝ կախված տեսածրված նյութի տեսակից, չափից, ձևաչափից և կետայնությունից։

 

 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՄՇԱԿՄԱՄԲ

 

Հետագա մշակմամբ տեսածրման գինը՝ պայմանագրային  

 

2

 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՄՇԱԿՄԱՄԲ                         
                       
Հետագա մշակմամբ տեսածրումը ենթադրում է թվային նյութի էջերի կտրում, գունային կարգավորում, պատկերի մաքրում։

Գրանցում Գրանցում ԱՄՐԱԳՐԵԼ ԱՄՐԱԳՐԵԼ Reservatio V2' Reservatio V2'