Հեռախոսահամար

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանը ձգտում է ապահովել հնարավոր լավագույն պայմաններն իր ընթերցողների հետազոտական և ուսումնական գործունեության համար՝ ստեղծելով հանգիստ և հարմար միջավայր սպասարկման ստորաբաժանումներում։ 

Այդ նպատակով ՀԱԳ-ը սահմանել է գրադարանից օգտվելու կանոններ, որոնք կօգնեն անխափան իրականացնել մեր առաքելությունը, ապահովել հավաքածուների անվնաս պահպանությունն ու պաշտպանել օգտվողների և աշխատակիցների իրավունքները։

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

  1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  2. ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է
  3. ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ՔԱՐՏ
  4. ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ        
  5. ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
  6. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է
  7. ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄԸ
  8. ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԵՐԸ              
     
Գրանցում Գրանցում ԱՄՐԱԳՐԵԼ ԱՄՐԱԳՐԵԼ Reservatio V2' Reservatio V2'