ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

0

միավոր տացք առ 01.07.2023թ., որից՝ գիրք-487.207, մամուլ-230.367, ոչ գրքային նյութեր-1.951, էլեկտրոնային սպասարկում-3.020

0

այցելու առ 01.07.2023թ., որոնցից՝ իգական-10.474, արական-6.082 այցելու, հաճախում-132.862

0

նոր ընթերցող առ 01.07.2023թ., որից՝ ՀՀ քաղաքացի-1.288, այլ երկրների քաղաքացի-366, առցանց գրանցում-69

0

պատվեր առ 01.07.2023թ., որոնցից՝ առցանց պատվեր-3.322