Հեռախոսահամար

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

0

Հաճախում 2022թ՝ ընդհանուր և գիտական ընթերցասրահներում

0

Գլխավոր գրապահոցի հավաքածու առ 01.01.2023

0

Նոր ընթերցող, որից 2.604՝ ՀՀ քաղաքացի, 771՝ այլ երկրների

0

Գրապահոցի սպասարկված պատվեր, որոնցից 7.969՝ առցանց

Գրանցում Գրանցում ԱՄՐԱԳՐԵԼ ԱՄՐԱԳՐԵԼ Reservatio V2' Reservatio V2'