ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանում գրանցվելու իրավունք ունեն 16 տարին լրացած բոլոր քաղաքացիները՝ անկախ սեռից, ազգությունից, ծագումից, կրոնական և քաղաքական հայացքներից, սոցիալական կամ ռասայական առանձնահատկություններից։ 

 

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է՝

 • ունենալ ընթերցողական քարտ, որը տրվում է անվճար
 • գրանցման բաժին ներկայացնել անձնագիր և մեկ լուսանկար (3X4սմ)
 • լրացնել գրանցման առցանց հայտը՝ սեղմելով էջի վերևի աջ անկյունում գտնվող «Գրանցում» կոճակին և լրացնելով հայտը։ Հայտը լրացնելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Ձեր էլեկտրոնային փոստին կստանաք պատասխան նամակ, որում կգտնեք գրանցման մասին օգտակար տեղեկություն և Ձեր անձնական հաշիվ մուտք գործելու օգտանունն ու գաղտնաբառը

 

ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ

 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ Է՝

 • գրադարան մուտք գործելու   
 • գրականություն պատվիրելու
 • պատվիրած և առձեռն ֆոնդերի գրականությունից օգտվելու   
 • գրադարանի առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումներ մուտքի և դրանց ծառայություններից օգտվելու համար

ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է՝

 • ընթերցողական քարտն ուրիշին տալ
 • ուրիշի քարտով գրադարան մուտք գործելը և օգտվել գրադարանի ծառայություններից 
 • քարտն այլ նպատակով օգտագործել
 • քարտի արտաքին տեսքը խաթարել

                                 

                                          
 

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

Գրանցվելիս Ձեզ տրված օգտանունն և գաղտնաբառը ՀԱԳ էլեկտրոնային գրացուցակում Ձեր անձնական հաշիվը կառավարելու համար են։                                            
 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՐՈՂ ԵՔ՝

 • Պատվիրել գրքեր առցանց
 • Տեսնել, թե տվյալ պահին ինչ գրքեր են Ձեր անունով սպասարկված, Ձեր ուշացումները, պատվերները
 • Տեսնել Ձեր փնտրումների պատմությունը
 • Տեսնել Ձեր ընթերցանության պատմությունը
 • Առաջարկել գրադարանին ձեռք բերել մեր ֆոնդերում բացակա գրքեր
 • Ստեղծել անհատական գրականության ցանկեր
 • Փոխել Ձեր գաղտնաբառը

 

*Ծանոթություն                                  
 

Գրադարանում գրանցվող այցելուին ընթերցողական քարտը տրվում է անվճար։ Քարտը կորցնելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է հայտնել գրադարանի «Ընթերցողների գրանցման և բաժնույթների» ենթաբաժնի աշխատակցին: Քարտը վերականգնելու համար ընթերցողը փոխհատուցում է վնասը՝ վճարելով 1000 դրամ, յուրաքանչյուր հաջորդ դեպքում՝ 3000 դրամ։

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ