ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

3


 

ՀԱԳ -Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ


                           
IFLA (Գրադարանային ասոցիացիաների և հաստատությունների միջազգային դաշնություն) | Ազգային գրադարանների խորհրդի անդամ  | Աննա Չուլյան                        
БАЕ (Եվրասիայի գրադարանային ժողով) | Փոխնախագահ | Աննա Չուլյան                     
DLAA (Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա) | Նախագահող | Աննա Չուլյան                        
DLAA (Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա) | Լիցենզավորման համակարգող | Տաթևիկ Թամազյան                        
EIFL (Էլեկտրոնային տեղեկատվություն գրադարանների համար) | կազմակերպության Հայաստանյան համակարգող | Աննա Չուլյան                      
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) | IFLA (Գրադարանային ասոցիացիաների և հաստատությունների միջազգային դաշնություն) | Եվրոպայի տարածաշրջանային խորհրդի անդամ | Լորի Ալվանդյան

 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


Հայաստանի ազգային գրադարանը համագործակցում է աշխարհի 40 երկրների 160 կազմակերպությունների, գրադարանների և անհատների հետ։ ՀԱԳ-ի միջազգային գրքափոխանակության մշտական գործընկերներն են Ռուսաստանի ազգային գրադարանը, Ռուսաստանի պետական գրադարանը, ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանը, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իրանի, Կորեայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Գերմանիայի, Հունգարիայի, Բելառուսի, Ճապոնիայի և այլ երկրների ազգային և համալսարանական գրադարանները։

Գրադարանն անդամագրված է Գրադարանային ասոցիացիաների և հաստատությունների միջազգային դաշնություն (IFLA) կազմակերպությանը։ Ազգային գրադարանը անդամագրվել և մասնակցում է Եվրոպայի ազգային գրադարանավարների համաժողովի (CENL) աշխատանքներին։

Ազգային գրադարանը 1992թ. ստեղծված Եվրասիայի գրադարանային վեհաժողով (ռուս.՝ БАЕ) կազմակերպության հիմնադիր անդամներից է։ Գրադարանի տնօրեն Աննա Չուլյանը ներկայումս БАЕ-ի փոխնախագահն է։

Գրադարանը համագործակցում է նաև Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության (WIPO), Մետաքսի ճանապարհ գրադարանների միջազգային դաշինք (SRILA), Հասանելի ձևաչափով գրքերի կոնսորցիում (ABC) միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ։              

2

 

3


 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


Որպես Մայր գրադարան Հայաստանի ազգային գրադարանը համագործակցում է մեր երկրի մարզային, քաղաքային, համայնքային, գիտական և բուհական գրադարանների հետ։ Մենք աջակցում ենք մարզային և համայնքային գրադարանների համալրմանը, նրանց տրամադրում ենք մեթոդական անհրաժեշտ օգնություն։ Գիտական և բուհական գրադարանների հետ ազգային գրադարանի համագործակցությունը տարվում է հայ գրքի և մամուլի թվայնացման և ավտոմատացման բնագավառում։