Հեռախոսահամար

 

ԳՐՔԵՐԻ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐ

 

Հայաստանի ազգային գրադարանի ֆոնդում առկա օրինակները կարող եք պատվիրել ինչպես տեղում, այնպես էլ առցանց։  

 

Առցանց պատվեր   կարող եք կատարել օրվա ցանկացած պահի, հաշվի առնելով, որ պատվիրված գրականությունը սպասարկվում է 15 րոպեից մինչև 1 ժամում, եթե պատվերը կատարվել է երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 09։00-16։30-ը։  

 

16։30-ից հետո կամ ոչ աշխատանքային օրերին կատարված պատվերները սպասարկում են հաջորդ աշխատանքային օրն առավոտյան։ 

 

ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԿՈՃԱԿ-1 

 

Էլեկտրոնային պատվեր 

 

 

Գրանցում Գրանցում ԱՄՐԱԳՐԵԼ ԱՄՐԱԳՐԵԼ Reservatio V2' Reservatio V2'