ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՆԵՐ

 

 

Թամանյանական (ընդհանուր) ընթերցասրահ


 

 • Աշխատանքային ժամեր՝                       
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 21:00                       
  Շաբաթ | 09:00 - 20:00                       
  Կիրակի | 09:00 - 17:00 
 • Ավելի քան 4000 միավոր առձեռն ֆոնդ տարբեր լեզուներով (գեղարվեստական, ուսումնական և տեղեկատու գրականություն)
 • Wi-Fi
 • Պատճենահանում,   կանխիկ և անկանխիկ վճարում կատարելու հնարավորություն                     
2

 

3


 

Արվեստի ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                       
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30 
 • Ալբոմների, քարտեզների, ոչ գրքային այլ հրատարակությունների և արվեստի վերաբերյալ գրականության սպասարկում

 

 

Գիտական ընթերցասրահ 

 • Աշխատանքային ժամեր՝                       
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 21:00                       
  Շաբաթ | 09:00 - 20:00                       
  Կիրակի | 09:00 - 17:00 
 • Ավելի քան 800 միավոր առձեռն տեղեկատու գրականության ֆոնդ (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ուսումնական ձեռնարկներ)
 • Wi-Fi
 • Ցանցին միացված համակարգիչ՝ էլեկտրոնային գրացուցակից օգտվելու համար                     
git.jpg

 

3


 

Ընթացիկ մամուլի ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                       
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 21:00                       
  Շաբաթ | 09:00 - 20:00                       
  Կիրակի | 09:00 - 17:00 
 • Անկախության տարիներին հրատարակված հայերեն ամսագրերի առձեռն հավաքածու ավելի քան 1000 միավոր
 • Հայերեն թերթերի առձեռն հավաքածու մինչ 2021թ. ներառյալ (22 անուն, ավելի քան 1000 կազմ)
 • Լայնաֆորմատ թերթերի համար հարմարեցված սեղաններ
 • Wi-Fi
 • Միկրոֆիլմի ընթերցիչ սարք
 • Պատճենահանում, անկանխիկ վճարում կատարելու հնարավորություն                     

 

 

Սեղմագրերի և ատենախոսությունների ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                     
  Երկուշաբթի - շաբաթ | 09:00 - 17:30 
 • Տեղում պատվիրելու հնարավորություն երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին
2

 

3


 

Համակարգչային ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                       
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30 
 • Ցանցին միացված 7 համակարգիչ ընթերցողների աշխատանքային և ուսումնական գործունեության համար
 • Միջազգային բազմաթիվ առաջատար գիտական շտեմարանների   անվճար հասանելիություն 
 • Ռուսաստանի պետական գրադարանի ատենախոսությունների առցանց շտեմարանի անվճար հասանելիություն
 • ՀԱԳ բոլոր թվային շտեմարանների անվճար հասանելիություն                        

 

 

Նոտային-երաժշտական գրականության ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                       
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30 
 • Երաժշտագիտական գրականության և նոտաների սպասարկում՝ տեղում պատվիրելու հնարավորությամբ
 • Դաշնամուր, պատեֆոն
2

 

3


 

«Արև» կույր եվ թույլ տեսողություն ունեցող ընթերցողների ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                      
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30 
 • Բրայլյան գրատիպով գրականության սպասարկում
 • Աուդիոգրքերի առձեռն հավաքածու (CD, DVD, ձայներիզ)՝ համապատասխան ընթերցիչ սարքերով

 

 

Անձեռնմխելի գրականության ընթերցասրահ


 • Աշխատանքային ժամեր՝                      
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30 
 • ՀԱԳ մեկ օրինակ արժեքավոր գրականության սպասարկում
2

 

3


 

Մատենագիտության և գրադարանագիտության ընթերցասրահ 

 • Աշխատանքային ժամեր՝                      
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17:30 
 • Առձեռն տեղեկատու գրականություն՝ գրքեր, տեղեկագրեր, տարեգրքեր, բառարաններ, հանրագիտարաններ և այլն
 • Մատենագիտական տեղեկանքների և աջակցության տրամադրում                        

 

 

Ընթերցողների գրանցման եվ բաժնույթների ենթաբաժին 

 • Աշխատանքային ժամեր՝                      
  Երկուշաբթի - ուրբաթ | 09:00 - 17։30                      
  Շաբաթ | 09:00 - 17:00 
 • Ընթերցողների գրանցում
 • Հասանելիություն գրադարանի տպագիր և էլեկտրոնային գրացուցակներին, գրադարանի բոլոր ֆոնդերից գրականության պատվերների ընդունում
 • Խորհրդատվություն, աջակցություն, գրադարանից օգտվելու, պատվեր կատարելու կանոնների վերաբերյալ, տեղեկատվության տրամադրում
 • Բաժնույթի ծառայությունների տրամադրում երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին 
 • Վճարում կատարելու հնարավորություն կանխիկ և անկանխիկ                     
2