ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

Տնօրեն
Աննա Չուլյան
Տնօրենի տեղակալ գիտական գծով
Հայկանուշ Ղազարյան
Տնօրենի տեղակալ ֆինանսատնտեսական գծով
Միքայել Ասատրյան
Անձնակազմի կառավարման ղեկավար
Աննա Սահակյան ժ/պ
Գլխավոր հաշվապահ
Արմինե Միրզախանյան
Գիտքարտուղար
Բալասան Հարությունյան ժ/պ
Իրավաբան
Մարո Մինասյան

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Բաժնի վարիչ

Համալրման բաժին
Ռուզաննա Վարդանյան
Համագործակցության և գրքափոխանակության բաժին
Մայա Հայրապետյան
Հայերեն գրականության մշակման բաժին
Անի Սևանյան
Օտարալեզու գրականության մշակման բաժին
Արմինե Հարությունյան
Գլխավոր գրապահոց
Հասմիկ Գրիգորյան
Սպասարկման բաժին
Տաթևիկ Թամազյան
Անձեռնմխելի գրականության բաժին
Ալիսա Ադամյան
Արվեստի բաժին
Սոսե Գրիգորյան ժ/պ
Մատենագիտության և գրադարանագիտության բաժին
Մհեր Ղազինյան ժ/պ
Հանրային կապեր
Ներսես Հայրապետյան
Հրատարակությունների ինդեքսավորման բաժին
Քրիստինե Մաթևոսյան
Գրատպության թանգարան
Բալասան Հարությունյան
Գրականության հանրահռչակման բաժին
Նարեկ Կիրակոսյան
Թվայնացման և հրատարակման բաժին
Նաիրա Մելիքբեկյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին
Ռազմիկ Գագիյան
Տպագիր արտադրանքի վերականգնման բաժին
Վարդուհի Գևորգյան
Արտաքին կապերի բաժին
Աստղիկ Խաչատրյան
Տնտեսական բաժին
Գևորգ Գալստյան