ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

 ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ

  

 

«ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ»                  
էլեկտրոնային գիտամեթոդական հանդես


 

 • «Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» հանդեսը հրատարակվում է 2015թ.-ից, պարբերականությունը՝ տարեկան 2 անգամ։
 • Հրատարակումը երաշխավորված է Հայաստանի ազգային գրադարանի գիտական խորհրդի կողմից։
 • Հանդեսը նախատեսված է գրադարանային, թանգարանային, հրատարակչական, արխիվային և այլ հարակից ոլորտների մասնագետների և հետազոտողների համար։
 • «Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» հանդեսի քաղաքականությունը
2

 

3


 

ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ


 • խմբագրական խորհրդում ու խմբագրակազմում ներգրավված են հայ և օտարերկրյա հեղինակավոր մասնագետներ,
 • հոդվածները և դրանց ամփոփումները բազմալեզու են, 
 • հոդվածները երկկողմանի կույր գրախոսվում են, 
 • հոդվածները ապահովված են թվային օբյեկտի նույնականացուցիչներով (Digital Object Identifier - DOI),
 • ներդրված է համագործական հրատարակման մոդել, 
 • հանդեսը հանրահասանելի է, 
 • հեղինակների համար հրատարակումն անվճար է

 

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ


 

 • «ԲԱՆԲԵՐ Հայաստանի գրադարանների» հանդեսում հոդվածների հրատարակման համար հեղինակ(ներ)ը   [email protected]   էլեկտրոնային հասցեին ուղարկում են  հոդվածի բնագիրը և լրացված դիմումը։  
 • Դիմումի ձևանմուշը կարող եք ներբեռնել այստեղ
 • Հոդվածներին ներկայացվող պահանջներին և չափորոշիչներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
 • Առաջին կիսամյակի համարում հոդված հրատարակելու համար փաստաթղթերի և հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետն է մարտի 31-ը , երկրորդ կիսամյակի համարում՝ նոյեմբերի 15-ը։    
2

 

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ  icons8-arrow-50 (2)