ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉՆԵՐԻՆ

2

(գրքի միջազգային ստանդարտ համար)         
ISBN-ը գիրքը նույնականացնող հակիրճ, մեքենայաընթեռնելի համարանիշ է: Այն եզակի է յուրաքանչյուր հրատարակության համար և կարևոր նշանակություն ունի գրքերի տպագրության, վաճառքի, վիճակագրության և մատենագիտական տվյալների պահպանման, ինչպես նաև գրադարանային ոլորտում տեղեկատվության համակարգման համար: ISBN ստացող հրատարակությունների օրինակներ. տպագրված գրքեր և գրքույկներ, բրայլյան հրատարակություններ, քարտեզներ, հրատարակություններ էլեկտրոնային կրիչների վրա և առցանց հրատարակություններ, առանձին հրատարակությունների թվայնացված օրինակներ, միկրոհրատարակություններ, համակցված հրատարակություններ, որտեղ գլխավոր բաղադրիչը տեքստն է: ISBN համակարգը Հայաստանում գործում է 1998թ. հունվարից:

ISBN համարանիշների, դիմումների լրացման և ներկայացման կարգի հետ կապված տեղեկատվության և խորհրդատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 010 52 98 14 հեռախոսահամարով:

Հրատարակությունների ինդեքսավորման դիմումների նախնական տեսքին կարող եք ծանթանալ՝

 

2

(երաժշտական (նոտագրական) հրատարակությունների միջազգային ստանդարտ համար)         
ISMN-ը կիրառվում է նոտագրված երաժշտական հրատարակությունը նույնականացնելու համար: Հրատարակության յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մաս, որն առանձին կիրառելի է, պետք է ստանա իր եզակի ISMN-ը: ISMN համարակալում ստացող նյութերը ներառում են վոկալային նոտաշարեր, մանրանվագներ (էտյուդներ), երաժշտական դերերգերի հավաքածու, հատընտիրներ, նոտաներով երգերի ժողովածուներ, բրայլային երաժշտական հրատարակություններ, երաժշտական էլեկտրոնային հրատարակություններ: ISMN-ը նախատեսված չէ ձայներիզների կամ տեսաերիզների համար: ISMN-ը չի կիրառվում նաև երաժշտության մասին գրքերի նույնականացման համար: ISMN միջազգային գործակալության հետ հայաստանյան գրասենյակը պայմանագիր է կնքել 2002թ. օգոստոսին:

ISMN համարանիշների, դիմումների լրացման և ներկայացման կարգի հետ կապված տեղեկատվության և խորհրդատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 010 52 98 14 հեռախոսահամարով:

Հրատարակությունների ինդեքսավորման դիմումների նախնական տեսքին կարող եք ծանթանալ՝


 

2

(պարբերականների միջազգային ստանդարտ համար)           
ISSN-ը եզակիորեն նույնականացնում է պարբերականը կամ շարունակական բնույթ ունեցող հրատարակությունն անկախ հրատարակման ժամանակից և թողարկման ձևից: Պարբերականն անսահմանափակ, անորոշ ժամկետով թողարկվող, իրար հաջորդող առանձին մասերից բաղկացած հրատարակություն է: ISSN կարող են ստանալ նաև մատենագիտական շարքերը և շարունակաբար թարմացվող նյութերը: Գովազդային նյութերին, առցանց օրագրերին կամ անհատական էջերին և սոսկ հղումներից բաղկացած վեբ կայքերին ISSN չի տրամադրվում: ISSN համակարգը Հայաստանում ներդրվել է 2004թ. հունվարից:

ISSN համարանիշների, դիմումների լրացման և ներկայացման կարգի հետ կապված տեղեկատվության և խորհրդատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 010 52 98 14 հեռախոսահամարով։  

 

2

(օբյեկտի թվային նույնականացուցիչ)         
DOI համակարգը Հայաստանում կիրառելու նպատակով 2020թ. հոկտեմբերին Հայաստանի ազգային գրադարանը պայմանագիր կնքեց CrossRef ընկերության հետ: DOI-ը թվային միջավայրում օբյեկտների համարակալման համակարգ է, որն ապահովում է նյութերի նույնականացման, բովանդակության և մետատվյալների կառավարման գործընթացը և մեծապես հեշտացնում է գիտական նյութերի որոնումն ու մեջբերումը:

DOI-ի կարևորությունը հրատարակիչների և հեղինակների համար՝

  • հեղինակների և հրատարակիչների հեղինակության բարձրացում,
  • աշխարհի առաջատար գիտական մատենագիտական շտեմարաններում ընդգրկման գործընթացի դյուրացում,
  • մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
  • բոլոր առաջատար հրատարակչությունների կողմից ընդունված ստանդարտ:

DOI համարանիշի առավելություններն օգտատերերի համար՝

  • օգտագործվող աղբյուրները հուսալի են,
  • նյութերը հայտնաբերվում են կարճ ժամանակում,
  • գրականության ցանկերը կազմվում են ճշգրիտ հղումներով:

DOI համարանիշների, դիմումների լրացման և ներկայացման կարգի հետ կապված տեղեկատվության և խորհրդատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 010 52 98 14 հեռախոսահամարով։