ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարութեան աջակցութեամբ եւ Հայաստանի ազգային գրադարանի համակարգմամբ դրամաշնորհային ծրագրով 2023-ին հրատարակուած է 24 գիրք

մրտ 12, 2024 Նորություններ-arm

archi 
 

Յովհաննէս Երանեանի «Արչի»-ն, Գուրգէն Խանճեանի «Համավարակը», Տիանա Համբարձումեանի «Դառն ու լեղի աշխարհ»-ը, Աննա Դաւթեանի «Պուքեթ»-ը, Սուսաննա Յարութիւնեանի «Անտառի մեղաւոր անցեալը», Արտեմ Յարութիւնեանի, Գարսուի, Ջեսահի, Յովհաննէս Յովակիմեանի, Գէորգ Տէր Գաբրիէլեանի գործերը: Հայ ժամանակակից այս 10 գրողներուն մէկտեղած է 2023 թուականին միեւնոյն ծրագրով լոյս ընծայուիլը։

Հայաստանի ԿԳՄՄ նախարարութեան աջակցութեամբ եւ Հայաստանի ազգային գրադարանի համակարգմամբ «Աջակցութիւն ստեղծագործողներուն, հետազօտողներուն եւ թարգմանիչներուն» դրամաշնորհային ծրագրով 2023-ին հրատարակուած է 24 գիրք։

Թարգմանական գրականութիւնը այս ծրագրով հարստացած է Վերգիլիուսի նշանակալի երեք գործերէն երկուքով՝ «Պուքոլիկներ. Կէորկիկներ»-ով (միւս՝ առաւել նշանակալին հայերէն աւելի վաղ լոյս ընծայուած «Ենէական»-ն է), Տոն Ժուան Մանուէլի «Կոմս Լուքանոր»-ով, Քլօտիոս Էլիանոսի, Լի Ռուչնի, Լօրենս Սթերնի, Նիքոլայ Լեսկովի, Շաթոպրիանի, Լէոն Պլուայի, Կապրիելէ Տանունցիոյի, Մուզիլի գործերով։ Հետազօտական աշխատանքներու շարքին են Նիկողայոս Ադոնցին, Վիկտոր Համբարձումեանին, Նիկողոս Սարաֆեանին նուիրուած ուսումնասիրութիւնները, Լիլիթ Սիմոնեանի «Տոմարային ծիսաշար» գիրքին երրորդ հատորը։

Ինչպէս Տոն Ժուան Մանուէլն կ’ըսէ իր «Կոմս Լուքանոր» գիրքին մէջ, «...կազմեցի սոյն գիրքը ամէնէն ախորժալուր բառերով, որ կրցայ, իսկ բառերուն մէջ որոշ օրինակներ զետեղեցի, որոնցմէ կրնան օգուտ քաղել լսողները»։ Սիրելի ընթերցող, ճիշդ այսպիսի «ախորժալուր բառերով» գիրքեր կ’առաջարկենք ձեզի, որոնց շարքին են նաեւ վերոնշեալ հրատարակութիւնները։