ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հեռախոսահամար

 

ԱՄՐԱԳՐԵԼ ՔԱՐՏ 

 

Կարող եք պատվիրել Ձեր ընթերցողական քարտը առցանց՝ օրվա ցանկացած պահի։ 

Պատասխան նամակից հետո արդեն իսկ կարող եք օգտվել էլեկտրոնային կատալոգից։ 

 

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՈՒՄ /կցել առցանց գրանցման հայտաձևը/