Звоните

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉՆԵՐԻՆ

2

(գրքի միջազգային ստանդարտ համար)   
ISBN-ը գիրքը նույնականացնող հակիրճ, մեքենայաընթեռնելի համարանիշ է: Այն եզակի է յուրաքանչյուր հրատարակության համար և կարևոր նշանակություն ունի գրքերի տպագրության, վաճառքի, վիճակագրության և մատենագիտական տվյալների պահպանման, ինչպես նաև գրադարանային ոլորտում տեղեկատվության համակարգման համար: ISBN ստացող հրատարակությունների օրինակներ. տպագրված գրքեր և գրքույկներ, բրայլյան հրատարակություններ, քարտեզներ, հրատարակություններ էլեկտրոնային կրիչների վրա և առցանց հրատարակություններ, առանձին հրատարակությունների թվայնացված օրինակներ, միկրոհրատարակություններ, համակցված հրատարակություններ, որտեղ գլխավոր բաղադրիչը տեքստն է: ISBN համակարգը Հայաստանում գործում է 1998թ. հունվարից:

ISBN համարանիշների, դիմումների լրացման և ներկայացման կարգի հետ կապված տեղեկատվության և խորհրդատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 010 52 98 14 հեռախոսահամարով:

Հրատարակությունների ինդեքսավորման դիմումների նախնական տեսքին կարող եք ծանթանալ՝

 

 

2

(երաժշտական (նոտագրական) հրատարակությունների միջազգային ստանդարտ համար)   
ISMN-ը կիրառվում է նոտագրված երաժշտական հրատարակությունը նույնականացնելու համար: Հրատարակության յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մաս, որն առանձին կիրառելի է, պետք է ստանա իր եզակի ISMN-ը: ISMN համարակալում ստացող նյութերը ներառում են վոկալային նոտաշարեր, մանրանվագներ (էտյուդներ), երաժշտական դերերգերի հավաքածու, հատընտիրներ, նոտաներով երգերի ժողովածուներ, բրայլային երաժշտական հրատարակություններ, երաժշտական էլեկտրոնային հրատարակություններ: ISMN-ը նախատեսված չէ ձայներիզների կամ տեսաերիզների համար: ISMN-ը չի կիրառվում նաև երաժշտության մասին գրքերի նույնականացման համար: ISMN միջազգային գործակալության հետ հայաստանյան գրասենյակը պայմանագիր է կնքել 2002թ. օգոստոսին:

ISMN համարանիշների, դիմումների լրացման և ներկայացման կարգի հետ կապված տեղեկատվության և խորհրդատվության համար խնդրում ենք զանգահարել 010 52 98 14 հեռախոսահամարով:

Հրատարակությունների ինդեքսավորման դիմումների նախնական տեսքին կարող եք ծանթանալ՝

Регистрация Регистрация Забронировать Забронировать Reservation V2 Reservation V2