ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

ISBN (գրքի միջազգային ստանդարտ համար)

ISBN-ը գիրքը նույնականացնող հակիրճ, մեքենայաընթեռնելի համարանիշ է: Այն եզակի է յուրաքանչյուր հրատարակության համար և կարևոր նշանակություն ունի գրքերիի տպագրության, վաճառքի, վիճակագրության և մատենագիտական տվյալների պահպանման, ինչպես նաև գրադարանային ոլորտում տեղեկատվության համակարգման համար:
ISBN ստացող հրատարակությունների օրինակներ. տպագրված գրքեր և գրքույկներ, բրայլային հրատարակումներ, քարտեզներ, էլեկտրոնային հրատարակություններ կրիչների վրա և առցանց հրատարակումներ, առանձին հրատարակությունների թվայնացված օրինակներ, միկրոհրատարակություններ, համակցված հրատարակություններ, որտեղ գլխավոր բաղադրիչը տեքստն է:
ISBN համակարգը Հայաստանում գործում է 1998թ. հունվարից:
ISMN (երաժշտական (նոտագրական) հրատարակությունների միջազգային ստանդարտ համար)

ISMN-ը կիրառվում է նոտագրված երաժշտական հրատարակությունը նույնականացնելու համար: Հրատարակության յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մաս, որն առանձին կիրառելի է, պետք է ստանա իր եզակի ISMN-ը: ISMN համարակալում ստացող նյութերը ներառում են վոկալային նոտաշարեր, մանրանվագներ (էտյուդներ), երաժշտական դերերգերի հավաքածու, հատընտիրներ, նոտաներով երգերի ժողովածուներ, բրայլային երաժշտական հրատարակություններ, երաժշտական էլեկտրոնային հրատարակություններ:
ISMN-ը նախատեսված չէ ձայներիզների կամ տեսաերիզների համար: ISMN-ը չի կիրառվում նաև երաժշտության մասին գրքերի նույնականացման համար:

ISMN միջազգային գործակալության հետ հայաստանյան գրասենյակը պայմանագիր է կնքել 2002թ. օգոստոսին:

ISSN (պարբերականների միջազգային ստանդարտ համար)

ISSN-ը եզակիորեն նույնականացնում է պարբերականը կամ շարունակական բնույթ ունեցող հրատարակությունն անկախ հրատարակման ժամանակից և թողարկման ձևից:
Պարբերականը անսահմանափակ, անորոշ ժամկետով թողարկվող, իրար հաջորդող առանձին մասերից բաղկացած հրատարակություն է: ISSN կարող են ստանալ նաև մատենագիտական շարքերը և շարունակաբար թարմացվող նյութերը:
Գովազդային նյութերին, առցանց օրագրերին կամ անհատական էջերին և սոսկ հղումներից բաղկացած վեբ կայքերին ISSN չի տրամադրվում:
ISSN համակարգը Հայաստանում ներդրվել է 2004թ. հունվարից:

DOI (օբյեկտի թվային նույնականացուցիչ)

DOI համակարգը Հայաստանում կիրառելու նպատակով 2020թ. հոկտեմբերին Հայաստանի ազգային գրադարանը պայմանագիր կնքեց CrossRef ընկերության հետ:

DOI-ը թվային միջավայրում օբյեկտների համարակալման համակարգ է, որն ապահովում է նյութերի նույնականացման, բովանդակության և մետատվյալների կառավարման գործընթացը և մեծապես հեշտացնում է գիտական նյութերի որոնումն ու մեջբերումը:

DOI-ի կարևորությունը հրատարակիչների և հեղինակների համար՝
հեղինակների և հրատարակիչների հեղինակության բարձրացում,
աշխարհի առաջատար գիտական մատենագիտական շտեմարաններում ընդգրկման գործընթացի դյուրացում,
մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
բոլոր առաջատար հրատարակչությունների կողմից ընդունված ստանդարտ:

DOI համարանիշի առավելություններն օգտատերերի համար՝
օգտագործվող աղբյուրները հուսալի են,
նյութերը հայտնաբերվում են կարճ ժամանակում,
գրականության ցանկերը կազմվում են ճշգրիտ հղումներով:

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀԵՂԻՆԱԿ

ՉԳՐԱՆՑՎԱԾ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ