Քվեբեկյան՝ Ֆրանսալեզու կանադական գրականության ակունքները և զարգացումը

Ապրիլի 27-ին, ժամը 11։00-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի փոքր դահլիճում հանդիպում ենք բ.գ.թ. դոցենտ, Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի դասախոս Հասմիկ Այվազյան։ Հանդիպմանը բանախոսը կներկայացնի քվեբեկյան՝ Ֆրանսալեզու կանադական գրականության ակունքները և զարգացումը։
Մինչ հանդիպումը կարող եք ծանոթանալ Հասմիկ Այվազյանի «Քվեբեկյան բարբառի ծագումն ու զարգացումը» հոդվածին՝ տպագրված «ԿԱՆԹԵՂ» գիտական հոդվածների ժողովածուում
http://kantegh.asj-oa.am/883/

Վերադառնալ »