Public Relations and Event Management Department

Ազգային գրադարանում կազմակերպվող միջոցառումները հասարակության
տարբեր շերտերի և գրադարանի ընթերցողների հետ յուրատեսակ կապի և
համագործակցության միջոց են:
Գրադարանում տարեկան կազմակերպվում է ավելի քան 100 միջոցառում, որոնց
մասին համապատասխան տեղեկատվություն է տրվում մամուլում, ռադիոյով և
հեռուստատեսությամբ:
Գրականության ցուցահանդեսներըթեմատիկ և հոբելյանական, գրքերի շնորհանդեսները, գրական-երաժշտական ցերեկույթները, դասախոսությունները, քննարկումները, մատենագիտական և տեղեկատվական բնույթի տեսությունները հասարակության հուզող խնդիրներին արձագանքելու, նրանց մշակութային և տեղեկատվական պահանջները բավարարելու, գրքային նորույթները հանրությանը և երիտասարդությանը ներկայացնելու ձևեր են: Գրադարանում ավանդական դարձած միջոցառումներ
 Ազգային գրադարանի օր
 Ազգային գրադարանային շաբաթ
 Գրադարանավարի օր
 Գրադարանային երեկո
Հանրության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժնին կից 2004
թվականից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր ամիսը գործել է «Հոգևոր հայրենիք»
ամսաթերթը: Ամսաթերթի արխիվը՝ Հայ մամուլ շտեմարանում:  «Հոգևոր հայրենիք»
Բաժինը 2003 թվականից կազմաում է ԶԼՄ արձագանքներ տարեգիրքը, որտեղ
ընդգրկված են տարվա ընթացքում զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածվող այն
նյութերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանի ազգային գրադարանին: Բաժնի
կազմակերպած բոլոր միջոցառումները լուսաբանվել են ‹‹Facebook» սոցիալական
ցանցում, գրադարանի կայքէջում՝ www.nla.am համապատասխան լուսանկարներով: