Call us

 

 ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ

 

 

ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՒՄ

 

Պատճենահանման արժեքն է՝  

 • Միակողմանի 1 A4 – 10 ֏  
 • Երկկողմանի 1 A4 – 15 ֏

 

2

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ        
      
Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերի պատճենահանումը թույլատրվում է բացառապես անձնական, ուսումնական և գիտահետազոտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եվ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 14 և 15 հոդվածների։

 

Վերոնշյալ օրենքի կատարումը պահապանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունել է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ թույլատրվում է պատճենահանել.

 • Ստեղծագործության 1 ամբողջական գլուխ կամ տարբեր գլուխներից հատվածներ՝ չգերազանցելով ամբողջական ստեղծագործության 10%-ը։
 • Ամսագրի կամ հոդվածների ժողովածուի 1 ամբողջական հոդված կամ քաղվածքներ տարբեր հոդվածներից՝ չգերազանցելով ամբողջական հրատարակության 10%-ը։
 • Վերոնշյալ սահամանափակումները չեն տարածվում ատենախոսությունների վրա, քանի որ ատենախոսությունների պատճենահանումն ընդհանրապես արգելված է։
 • Թերթերի, քարտեզների և այլ ոչ գրքային հրատարակությունների պատճենահանումն արգելված է։          
  Պատճենահանումը 1 օրինակից ավել արգելված է։
 • Հեղինակային իրավունքից ազատ ստեղծագործությունների ամբողջական պատճենահանումը թույլատրվում է։          
   
3


 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ (ՍԿԱՆԱՎՈՐՈՒՄ)


Տեսածրման արժեքն է՝  

 • Միակողմանի 1 A4 – 0 ֏  
 • Երկկողմանի 1 A4 – 0 ֏

 

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ        
      
Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերի պատճենահանումը թույլատրվում է բացառապես անձնական, ուսումնական և գիտահետազոտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եվ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 14 և 15 հոդվածների։

 

Վերոնշյալ օրենքի կատարումը պահապանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունել է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ թույլատրվում է պատճենահանել.

 

 

ՏԵՍԱԾՐՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՄՇԱԿՄԱՄԲ

 

Պ,,,,, արժեքն է՝  

 • Միակողմանի 1 A4 – 0 ֏  
 • Երկկողմանի 1 A4 – 5 ֏

 

2

 

ՏՊԱԳԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ        
      
Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերի պատճենահանումը թույլատրվում է բացառապես անձնական, ուսումնական և գիտահետազոտական նպատակներով՝ համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եվ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 14 և 15 հոդվածների։

 

Վերոնշյալ օրենքի կատարումը պահապանելու համար ՀԱԳ-ը ընդունել է որոշ սահմանափակումներ, համաձայն որոնց՝ թույլատրվում է պատճենահանել.

Registration Registration Reservation Reservation Reservatio V2' Reservatio V2'