Հեռախոսահամար

 

 

 

 

 

0

ՀԱԳ հաւաքածոյ, որմէ գործող հաւաքածոն՝ 6,489,919 միաւոր, գրքափոխանակութեան հաւաքածոն՝ 169,335 միաւոր

0

2022-ի համալրումներ, որմէ հայերէն՝ 46,686 միաւոր, ռուսերէն՝ 14,271 միաւոր, այլ լեզուներով՝ 7,057 միաւոր

0

2022-ի մամլոյ թուայնացում, ներառեալ՝ 545,161 էջ հանդէս եւ 415,067 էջ թերթ

0

Թուայնացուած էջ, որմէ գիրք՝ 5,770,504 էջ, մամուլ՝ 6,424,931 էջ

 

 

 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅԱՆՈՒՆ ԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԳԱՅԻ

 Հայաստանի Ազգային գրադարանը (ՀԱԳ) հայկական տպագիր արտադրանքի աշխարհի խոշորագոյն պահոցն է, ինչպէս նաեւ ազգային գրադարանագիտութեան կեդրոնը։ Իբրեւ գիտակրթական, մշակութային եւ տեղեկատուական հաստատութիւն՝ ՀԱԳ-ը կը ստեղծէ հայ տպագիր մշակութային ժառանգութեան հաւաքագրման, մշակման, պահպանման եւ տարածման անհրաժեշտ պայմանները։

Հայաստանի Ազգային գրադարանը կը համագործակցի աշխարհի բազմաթիւ ազգային եւ յառաջատար գրադարաններու հետ։ Միջազգային գրափոխանակութեան միջոցաւ ՀԱԳ-ի հաւաքածոները ամէն տարի կը համալրուին համաշխարհային գրականութեան նմոյշներով։ Գրադարանը կը համագործակցի Հայաստանի մէջ հաւատարմագրուած դեսպանութիւններու, միջազգային կազմակերպութիւններու, հայկական սփիւռքի ներկայացուցչութիւններու հետ՝ նպաստելով հայկական տպագիր մշակութային ժառանգութիւնը աշխարհով մէկ տարածելուն։

Մեր առաքելութիւնն է.
  • ըլլալ երկրի յառաջընթացին անբաժանելի մասը՝ տեղեկատուական քաղաքականութեան, մշակոյթի, կրթութեան, գիտութեան եւ տնտեսութեան ոլորտներէն ներս,
  • ըլլալ գիտելիքի տարածք՝ Հայաստանի հասարակութեան համար արժէք ստեղծող միջավայր,
  • ըլլալ յաճախորդներու պահանջմունքներուն միտուած հաստատութիւն մը,
  • ըլլալ հանրահասանելի ազգային հաստատութիւն մը, նպաստել երկրի նորարարութեան քաղաքականութիւնը իրականացնելուն, մրցակցային առաւելութիւնները բարձրացնելուն եւ գիտելիքայենք հասարակութիւն ձեւաւորելուն,
  • հանրահռչակել ազգային մշակութային ժառանգութիւնը, աջակցիլ մշակութային բովանդակութեան եւ ծառայութիւններու բազմազանութեան,
  • բարելաւել իրաւական եւ արհեստագիտական պայմանները՝ տեղեկատուութիւնը առաւել մատչելի դարձնելու համար:
272290864-4749497728437928-4804819209435725701-n-1.jpg

 

 

Ամենաընթերցուած գիրքերուն տասնեակը

 

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

 

 

 

Homepage middle 1
Homepage middle 2
Homepage middle 3

 

 

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

 

 

 

 

Գրանցում Գրանցում Ամրագրել Ամրագրել Reservation V2 Reservation V2