Նոր գրքեր/ համալրումներ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Ամիրջանյան Հասմիկ։ Հովսեփ Արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատություններ, Երևան, ՀՀԳԱԱ, պատմության ինստիտուտ, 2021 թ.։

 

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 5, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

 

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 6, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

 

Անդրեասյան Արմեն։ Օլիմպիական ծրագրավորում C++ լեզվով։ Ուսումնական ձեռնար, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Արիացի Կամո։ Մուսային. Բանաստեղծություններ չափածո և արձակ, Երևան, Ֆենոմեն, 2021 թ.։

 

Ասատրյան Ռուզաննա։ Անկորնչելի Հայաստան։ Հատոր VI, Երևան, Վան Արյան, 2021 թ.։

 

Ազնավուր Շառլ։ La Bohème. Անցած օրեր, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

 

Աջամյան Հասմիկ։ Արևային անձրև։ Մանկական բանաստեղ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

 

Աճեմյան Մանիկ։ Սերունդները հետնորդներին, Երևան, Հեղինակային, 2019 թ.։

 

Աջապահեան տոհմը դարերու ընթացքին, Արաքս տպ., 2008 թ.։

 

Աֆրիկյան Ա.Գ և ուրիշներ։ Գեոդեզիական ցանցերի հավասարեցման եղանակներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Ալեքսանյան Արտուշ։ Սերը կորոնավիրուսի օրերին, Երևան, Մեկնարկ , 2021 թ.։

 

Բախչինյան Ֆելիքս։ Ֆրրիտյոֆ Նանսենի գրական ժառանգությունը, Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։

 

Բարբաթ Լուկա Յոկսիմովիչ։ Կրակագույն պատմվածքներ, Երևան, Գրական Հայրենիք, 2021 թ.։

 

Բաղդասարյան Ն.Ք, Հայոց պատմություն։ Ուսումնական ձեռնարկ,  Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

 

Բալայան Ռազմիկ։ Մտորումներ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Գիրք Թամրազյան Գրիշա, Գրիգորյան Շողիկ; Սպորտի հոգեբանության պատմական ակունքները։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Գրիգորյան Գրիգոր։ Սևուսպիտակ կազմով գիրքը, Երևան, Մագաղաթ Պլյուս, 2021 թ.։

 

Գևորգյան Գայանե, Վարդանյան Գոհար։ Գործառական հայոց լեզու: Երևան: Զանգակ-97, 2021 թ.։

 

Գևորգյան Նատալիա։ Սպորտը և դժվար դեռահասների վարքի շտկումը։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Գեղամյան Վարդան։ Հոգեկան վիճակները սպորտում, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Գևորգյան Գայանե։ Արևելահայերենի գործածության նորմեր և շեղումներ։ Տեսագործնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

 

Գեղամյան Վարդան։ Սպորտային պատրաստության հոգեբանական առանձնահատկություններն ըմբշամարտում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

 

Գալստյան Արամայիս։ Մանկապատանեկան երանգներ, Երևան, Հայրապետ, 2018 թ.։

 

Ղուլոյան Արմինե Պետիկի։ «Խոսք իմ որդուն» կանտատ (խոսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի) պարտիտուրա + ներդիրներ, Երևան, Լուսակն, 2020 թ.։

 

Դուրյան Վարդապետ Ղևոնդ։ Պարզ քարոզներ: Հտ 1: Երևան, Զորավոր Սուրբ Աստ. Եկ., 2020 թ.։

 

Եվրիպիդես։ Ողբերգություններ. Մեդեա. Հիպպոլիտոս. Էլեկտրա. Բաքոսուհիներ. Իփիգենիան Ավլիսում, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

 

Երաժշտական երկերու ժողովածու (Բ հատոր) , Անթիլիաս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

 

Զաքոյան Վլադիմիր։ Ուսանողների ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով պարապելու դրդապատճառների ձևավորման խնդիրների մասին։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Էվան Օզնոս։ Ջո Բայդեն։ Կյանքը, կարիերան և ամենակարևորը, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

 

Էլեկտրոնային կառավարմամբ կենցաղային սարքավորումների սպասարկման հմտություններ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

 

Իգնատիոս Անտիոքացի, Նամակներ, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

 

Լալայան Վահրամ: Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» երկի խորհրդաբանական ընկալումները ԺԳ-ԺԸ դդ-ում, Երևան, Անտարես, 2021 թ.։

 

ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց օգնող մասնագետների (հոգեբույժ,սեքսոլոգ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող և այլ հարակից ոլորտների) համար, Երևան, Փինք իրավապաշտպան ՀԿ, 2021 թ.։

 

Խոսում են Թուրքիայի հայերը։ Լռության ձայնը 1, Երևան ,  Հրանտ Դինք հինադրամ հրատ., 2021 թ.։

 

Կանաչյան Բարսեղ։ Երաժշտական երկերուժողովածու (Ա հատոր), Անթիլիաս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

 

Կիպլինգ, Ռեդյարդ։ Ջունգլիների գիրքը, Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ» ՍՊՀ, 2019 թ.։

 

Կլաստերային համակարգեր և գրիդ տեխնոլոգիաներ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

 

Կռոյան Նարինե, Բելլա Բելլադոննա, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

 

«Հասկեր համահեղինակային ժողովածու» երկրորդ հատոր , Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Հովսեփյան Զոզ։ Ալբերտը՝ հրետանու աստված, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Հանթինգթոն Սեմյուել: Քաղաքակրթությունների բախումը և աշխարհակարգի վերափոխումը, Երևան, Պրոֆիլ Մեդիա, 2021 թ.։

 

Հակոբյան Դիանա։ Հերոս Արգամը , Երևան, Նուռ հրատ, 2021 թ.։

 

Հովհաննիսյան Արծրուն ։ Ռազմարվեստ։ Հատոր Օդային գերակայություն։ Երրորդ հրատարակություն , Երևան , Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Համակարգչային ինտեգրալ սխեմաների ուսումնասիրությունը Matlab միջավայրում։ Մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ , 2021 թ.։

 

Հարությունյան Սուսաննա: Ագռավները Նոյից առաջ: Վեպ, Երևան, Ծիծեռնակ, 2015 թ.։

 

Համակարգչային գրաֆիկա՝ Adobe photoshop : Խնդրագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

 

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ. Եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

 

Հայոց ցեղասպանության մշակութային և նյութական հետևանքների հաղթահարման մեթոդաբանությունն ու գործիքակազմը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ․ ին-տ, 2021 թ.։ 

 

Հարությունյան Տ., Կյուրեղյան Ա։ Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Գիտություն, 2021 թ.։

 

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ.եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան,  Էդիթ Պրինտ, 2021թ.։

 

Հայ գրողները Ֆրիտյոֆ Նանսենին։ Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021թ.։

 

Ղարաբաղցյան սպարտակ։ Փոս-Փարիզ։ Պտմվածքներ, Երևան, Հեղինակային, 2021թ.։

 

Ճերանեան Փանոս։ Թիթեռներ, Պեյրութ, Վահէ Սեթեան, 2020։

 

Մուրադյան Լաուրա։ Գրականագիտական դիտումների ժամանակի մեջ (ուսումնասիրություններ և հոդվածներ), Երևան, Գրական Հայրենիք, Հայաստան, 2021 թ.։

 

Մուսայելյան Գ.Վ։ Ավտոմոբիլի ակտիվ և պասսիվ անվտանգություն, Դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

 

Մանասարյան Դավիթ, Գրիգորյան Նարեկ։ Ազգային և միջազգային անվտանգություն։ Մոդուլային դասընթացի ծրագրի տեղեկագիրք , Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Մարուխյան Ռուբեն։ Պիեսներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Միրզոյան Վ.,Մարտիրոսյան Ա.։ Փիլիսոփայություն ու տնտեսագիտություն, Երևան, Մեկնարկ, 2020 թ.։

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում: դասընթաց հանրակրթ. Դպրոցների 8-9 դաս. աշակերտների համար, Երևան, ՁԻԱՀ-ի Հայկ.Ազգային հիմնադրամ, 2004 թ.։

 

Մարկոսյան Լուսինե։ Երազներիս հետքերով բանաստեղծություններ, Երևան, ՀԳՄ, 2019 թ.։

 

Միրզոյան Փարավոն։ Նկարիչը և Էրոսը /երեք լեզու /, Երևան, Նահապետ, 2020 թ.։

 

Մկրտչյան Թաթուլ։ Քաղքենի՛ ո՞վ ես դու, Երևան, Շեմ, 2021 թ.։

 

Միտչել Մարգարետ։ Քամուց քշվածները (Հատոր 1)։ Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Մարգարյան Գոհար։ Մենք դեռ գալու ենք, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Մամյան Իգնատ։ Հավերժական տագնապներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Մաթևոսյան Գայանե։ XX դարի արտերկրների կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի (ձայնի և դաշնամուրի համար)։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊԿ հրատ, 2021 թ.։

 

Նաջարյան Մերի։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում 1991-2016, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

 

Նորվիդ Ցիպրիան Կամիլ։ Եղիցի կամքը քո։ բանաստեղծ.լեհերենից թարգման. Երևան,Արմավ, 2021 թ.։

 

Շելլունց Լյուդմիլա, Հավատում եմ ։Верю /Երկու լեզվով /, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

 

Շելլունց Լյուդմիլա։ Աշնանաբույր ծիածան։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

 

Չալոյան-Հակոբյան Ծովինար։ Դրվագներ հայ-ֆրանսիական պատմամշակութային կապերի պատմություն, Երևան, Նահապետ, 2021 թ.։

 

Պետրոսյան Սոս, Պետրոսյան Հրաչ։ Հայկական կրկեսը երեկ և այսօր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021 թ.։

 

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Սեդրակյան Ա.Մ։ Քվանտային ֆիզիկայի շուրջը։ Ուսումնական ձեռնարկ մաս 1, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

 

Սահակյան Տիգրան։ Հետևանքի պատճառը, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

 

Սբ. Էսքրիվա Եօզէմարիա: Պաշտում եմ Քեզ թաքնուած Աստուած, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

 

Սարուխանյան Վրեժ: Բացառիկը։ Լևոն Քիրաջյան, Երևան, Բզեզ, 2021 թ.։

 

Սուրամ Անդրանիկ: Սիրտ իմ երգասան, խփիր քո նոտան, Երևան, 2010 թ.։

 

Սոֆյան Թադևոս։ Հոգեկանոնավորման հիմունքները մարզիկի պատրաստության համակարգում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

 

Վարդանյան Էդիկ: Կորած սիրո ճիչը։ Քառյակներ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

 

Վայոց-ձոր պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ, Երևան, ՀԱԻ, 2021 թ.։

 

Տանանյան Էմմա: Ողջույն , ես ծնվել եմ: Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

 

Քեշիշյան Աշխեն։ Տես, Երևան, Ասողիկ, 2007 г.։

 

Քոչար Նաիրա։ Ցավից այն կողմ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Երևանյան Էսքիզ, 2021 թ.։

 

Օրացոյց 2018: ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ. (Ըստ հին տոմարի). ԵՒ. ԲՈՒՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ. ՏՇԺ եւ ՏՇԺԱ=4510 -4511. ԵՒ. ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԿԷ և ՌՆԿԸ=1467-1468, Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018 թ.։

 

Ֆերգյուսոն Նիլ։ Հրապարակն ու աշտարակը։ Ցանցերն ու իշխանությունը մասոններից մինչև ֆեյսբուք, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

 

Ֆաթլանդ Էրիկա։ Սովետստան։ թարգ..Ֆելիքս Բախչինյանի, Երևան, Երևան, 2021 թ.։

 

Mouradian Khatchig: The resistance network, The Armenian gebocide and humanitarianism in Ottoman Syria, 1915-1918, USA Michigan state university, 2021։

 

Jinbachian Varoujean: Refugie de paysen pays/Գաղթական՝ երկրէ-երկիր, France E&R, 2021։

 

Pachyan Aram: Robinzon, Tirana, Ombra GVG, 2021։

 

Шапошников М П.С. Соловьева. В.Я. Брюсов. М.А. Волошин. А.А. Блок. А. Белый. Кочевники красоты, Москва, БОСЛЕН, 2016։

 

Арштам Александр: Вкус времени, Москва, Русский путь 2015։

 

Чудаков Федор: Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Накипь дня: Том 1, Москва, Викмо-М, 2019։

 

Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Убитая песня: Том 2, Москва, Викмо-М, 2019։

 

Бондаренко Вячеслав: Белые, Москва, Молодая гвардия, 2018։

 

Все не так, ребята…: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, Москва, АСТ,2017։

 

Добровольцы: Сборник воспоминаний, Москва, Русский путь, 2014։

 

Картагузов С.В.: Исход: Воспоминания “Победителя Чапаева” Т.И. Сладкова, Москва, Терирем, 2020։

 

Корсак В.В.: Забытая война, Москва, Посев, 2011։

 

Прилеоин Захар: Есенин: Обещая встречу впереди, Москва, Молодая гвардия, 2020։

 

Доктор Живаго и другая проза, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

 

Межунц Б., Навасардян М.: Биопродуктивность горных пастбищ и сенокосов Армении, Ереван, НАН РА , 2020։

 

Сухих И.Н.: Русская литература для всех: От Гоголя до Чехова, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

 

Дружников Юрий: Русские мифы, Москва, Кницжница, 2014։

 

Лотман Ю.М.: Сотворение Карамзина, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

 

Власова Марина: Русские суеверия, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

 

Юзефович Леонид: Зимняя дорога, Москва, АСТ, 2019։

 

Лосев Алексей: Диалектика мифа, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

 

Мезенцова Н.С.: “В них обретает сердце пищу…”, Москва, Русский путь, 2019։

 

Струве Никита: Осип Мандельштам, Москва, Русский путь, 2016։

 

Солженицын Александр: Армейские рассказы, Москва, Русский путь, 2017։

 

Тургенев Иван: Я слишком многим обязан Германии…, Москва, Русский путь, 2018։

 

Гагкуев Руслан, Репников Александр: Великая революция 1917 года, Москва, ЭКСМО, 2017։

 

Демидов Олег: Анатолий Мариенгоф: Первые деньги: Биография страны светов, Москва, АСТ, 2019։

 

The village, Москва где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

Первушина Елена: Судьба российских принцесс: От царевни Софьи до великой княжны Анастасии, Москва/Санкт-Петербург, Центрполиграф/Русская тройка СПБ, 2017։

Иванов Вячеслав, Зиновьева — Аннибал Лидия։ Переписка 1894-1903.Том 2. Москва, Новое Литературное Обозрение, 2009։

Прегель Александра: Автобиография души…: Воспоминания/ Живопись/Графика/Livre d’artiste, Москва, Русский путь, 2018։

 

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 1. Москва, Время, 2015։

 

Русская классика советском кино, Москва, Белый город, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 2. Москва, Время, 2015։

 

Сергеев Валерий: Евгений Климов: Художник-реалист русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради .Материалы и исследования 1. Москва, Русский путь, 2012։

Фокин Павел, Князева Светлана: Серебрянный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 3, Санкт-Петербург, Амфора, 2008։

 

Серебрянный век: Письма и стихи, Москва, АСТ, 2019։

 

Солженицынские тетради. Материалы и исследования 2, Москва, Русский путь, 2013։

 

Бродский Иосиф: Полдень в комнате: Стихотворение, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

 

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 3, Москва, Русский путь, 2014։

 

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 4, Москва, Русский путь, 2015։

 

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 5, Москва, Русский путь, 2016։

 

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 6, Москва, Русский путь, 2018։

 

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 7, Москва, Русский путь, 2019։

 

Одоевский Владимир; Тайны жизни. Избранные сочинения.. Москва, Даръ, 2019։

 

Зверев Алексей: Набоков: Жизнь замечательных людей: Серия биографий, Москва, Молодая гвардия, 2016։

 

Радищев Александр; Сын отечества. Избранные сочинения.. Москва, Белый город, 2019։

 

Бунин Иван: Времена года, Москва, Эксмо, 2017։

 

Симонов Константин: Живые и мертвые: Роман в трех книгах, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

 

Минкин Александр; Немой Онегин. Роман о поеме, Москва, Пресс, 2020։

 

Примаков Евгений: Будущее России, Москва, АСТ, 2020։

 

Федякин Сергей; Рахманинов, Москва, Молодая гвардия, 2018։

 

Прилепин Захар: Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа, Москва, Молодая Гвардия, 2018։

 

Брюсов Валерий: Письма неофициального корреспондента: Письма к жене (Август 1914-май 1915), Москва, Водолей, 2015։

 

Никулин Николай; Воспоминания о войне. Москва, АСТ, 2020։

 

Красная смута, Москва, Посев, 2011։

 

Довлатов Сергей; Собрание сочинений 4. Санкт- Петербург, Азбука, 2019։

 

Как мы пишем: писатели о литературе, о времени, о себе, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

 

Толстой Александр: Хождение по мукам, Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

 

Гумилев Николай; Путешествие В страну эфира. Москва, Книжный клуб Книговек, 2020։

 

Шарламов Варлам: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Яров Сергей։ Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Москва, Молодая гвардия, 2018։

 

Цветаева Марина; «Любовь — это плоть и кровь …»; стихотворения и поэмы. Москва, Азбука, 2019։

 

Достоевская А.Г.; Воспоминания. Москва, Книжный клуб Книговек, 2018։

 

Некрасов Николай; Кому на Руси жить хорошо. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Гончаров Иван; Обломов. 8. Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

 

Лермонтов Михаил; Герой нашего времени. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Островский Александр; Гроза. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Хлебников Велимир; Спички судьбы. Москва, АСТ, 2020։

 

Сурожский Митрополит Антоний: Уверенность в вещах невидимых: Последние беседы (2001-2002, Москва, Никея, 2020։

 

Лихачев Дмитрий Сергеевич; О жизни. Москва, АСТ, 2019։

 

Есенин Сергей: “Я знаю будущее…” Стихотворения. Маленькие поэмы. Статьи, Москва, Москва, 2015։

 

Балашов Николай, Сараскина Людмила: Сергей Фудель, Москва, Русский путь, 2011։

 

Кубланский Юрий: Неисправные времена, Москва, Русский путь, 2015։

 

Полушин Владимир: Наталия Гончарова: Царица русского авангарда. Москва, Москва 2016։

 

Белый Андрей: Мастерство Гоголя, Москва, Книжниговек, 2011։

 

Зубова Людмила: Поэтический язык Иосифа Бродского: Статьи. Санкт-Петербург, Лема, 2015։

 

Бондаренко Владимир: Иосиф Бродский: Русский поэт. Москва, Молодая гвардия, 2018։

 

Жалнина-Василькиоти И.: Родной земли комок сухой: Русский Некрополь в Греции, Москва, Книжница/Русский путь, 2012։

 

Набоков Владимир: Лолита.Роман, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

 

Булгаков Михаил: Собачье сердце, Москва, Эксмо, 2015։

 

Наставникам, хранившим юность нашу: Педагогика и педагоги русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2017։

 

“Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!”: Письма художников к Д.Д. Бурлюку, Москва, Грюнриссе, 2018։

 

Гинзбург Евгения: Крутой маршрут: Хроника времен культа личности, Москва, АСТ, 2019։

 

Черная книга, Москва, АСТ, 2020։

 

Золотое кольцо России: История достопримечательности традиции, Москва, Белый город, 2014։

 

Довлатов Сергей; Собрание сочинений Том 2. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Собрание сочинений Том 1. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Собрание сочинений Том 3. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Салтыков-Щедрин М.Е.; Господа Головлевы. Москва , АСТ, 2019։

 

Розанов Василий; Уединенное, смертное. Москва, Рипол-классик, 2018։

 

Чуковский Корней; Две души М.Горького. Москва, Русский Путь, 2010։

 

Германова Мария: Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники, Москва, Москва, 2012։

 

Иванов Алексей; Тобол много званых. Москва, АСТ, 2019։

 

Игра народная. Русские писатели о футболе, Москва , Москва, 2018։

 

Майорова Г.Б.; Александр Васильевич Колчак ;  «Нет ничего выше Родины и служения Ей». Москва, Посев, 2016։

 

Эренбург Илья: Люди, годы, жизнь: Книги 6 и 7, Москва, Москва, 2018։

 

Брюсов Валерий; Избранное. Москва, Книжный клуб, 2018։

 

Бродский И.: Пейзаж с наводнением, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

 

Аксенов Василий; Малое собрание сочинений. Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

 

Бродский И.: Остановка в пустыне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։