ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹ2002թ. (պլակատներ, հրավիրատոմսեր, ծրագրեր, գրություններ, նամակներ)