Աբազյան Սուսաննա։ Հայ գրականության օլիմպիադայի հարցաշարեր և պատասխաններ։ Էդիթ Պրինտ, 2021թ.։
Ագամբեն Ջորջո։ Ինչ է ժամանակակիցը։ Արի գրականության հիմնադրամ / Մագաղաթ պլյուս տպ., 2021թ.։
Ագամբեն Ջորջո։ Բարեկամը։ Արի գրականության հիմնադրամ / Մագաղաթ պլյուս տպ., 2021թ.։
Ագամբեն Ջորջո։ Ինչ է տրամադրիչը։ Արի գրականության հիմնադրամ / Մագաղաթ պլյուս տպ., 2021 թ.։
Ազատյան Շմավոն։ Ազգային պատկերասրահ։ Վիպակ: Վան Արյան, 2021 թ.։
Ազատյան Տաթևիկ, Բաբայան Հայկ։ Անչափահաս իրավախախտի հոգեբանություն: Հեղինակային, 2021 թ.։
Ազրոյան Լևոն Արծվապետը, ում անունն է Սերգեյ Վանցյան: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։
ԱԷ (Աէլիտա Հովսեփյան)։ Զմրուխտ հավքը։ Բանաստեղծություններ: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։
Ալեքսանյան Հրանտ/Aleksanjan Hrant: Հայկական էլեգիաներ/Armeneske elegije: 2020 թ.։
Աղաբաբյան Աշոտ։ Վերջին անգամ ենք ապրում։ Վեպ: Բուկինիստ / Լուսակն, 2021 թ.։
Աղաբալյան Գայանե։ Արևոտ խոհարարը: 2021 թ.։
Աղայան Մ. Կ.։ Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն /հարց-պատասխան/ ուս.ձեռ.: Ճարտարագետ, 2021 թ.։
Աղեկյան Գ.Վ.։ Մաթեմատիկայի շտեմարան. պնդումների փնջեր։ Մաս 2։ Լուծումներ: Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Աղեկյան Գ.Վ.։ Մաթեմատիկայի շտեմարան. երկրաչափություն, բաժին 2, հատոր 1, 2: Էդիթ Պրինտ , 2021 թ.։
Ամիրյան Կարինե: Ես՝ ծովից ծով։ Բանաստեղծությունների ժողովածու: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։
Առաքելյան Կարո։ Վստահեք ինձ։ Բանաստեղծություններ: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։
Առաքելյան Կորյուն։ Մաթեմատիկայի խնդիրների ժողողվածու (7-12): Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Առաքելյան Կորյուն։ Մաթեմատիկա․ խորացված և ընդլայնված գիտելիքներ 6-8-րդ դասարանների աշակերտներին: Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Ավագյան Ա.Գ.։ Ճանապարհային երթևեկության կանոներ: Ուս.ձեռ.: Ճարտարագետ 2021 թ.։
Ավագյան Նարինե։ 365 արար։ Խոհագրություն: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։
Ավագյան Նարինե։ Մանուկն ու արևը։ Մանկական բանաստեղծություններ: Պրինտ, 2021 թ.։
Ավանեսյան Աիդա։ Արբիտրաժ ներպետական և միջազգային: Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Ավանեսյան Հրանտ։ Փորձարարական հոգեբանություն։ Ուս.ձեռ. /2-րդ հրատ./: ԵՊՀ, 2021 թ.։
Ավետիսյան Ալեքսանդր։ Զինվորաքաղաքացիական հարաբերություններ։ Տեսություն և պրակտիկա: Լիմուշ, 2021 թ.։
Ավետիսյան Ս.,Քոչարյան, Անի և ուրիշներ։ WINDOWS: Օպերացիոն համակարգեր։ ԵՊՀ, 2021 թ.։
Ատրունի Վաչէ։ Ծերունին և Լեռը։ Թատրերգութիւններ: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2020 թ.։
Արզումանյան Նունե։ Ամենագեղեցիկ։ Բանաստեղծ.: Հեղինակային / Էդիթ պրինտ, 2021 թ.։
Արժրունի Արամ։ Անմահների պատերազմ, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Արշակյան Գևորգ։ Խաղաղությունից մինչև պատերազմ. Խրամատի օրագրից: Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Արտաշյան Արգամ։ Օպերացիոն համակարգեր։ Կառուցման և աշխատանքի սկզբունքների նկարագրությունն ու բացատրությունը: Հեղինակային, 2021 թ.։
Բաբայան Հրանտ, Ղուկասյան Լիլիթ։ Հաշվապահական հաշվառման պատմություն։ Ուս.ձեռ.: Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։
Բադալյան Բ.Ֆ., Հուսիկյան Լ.Դ.։ Շարժական ռադիոկապի համակարգեր: Ուս.ձեռ.։ Մաս 3: Ճարտարագետ, 2021 թ.։
Բալասբեկյան Նարինե։ Եզերք: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։
Բալասբեկյան նարինե։ Հետքեր լռության վրա: ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։