ՆՈՐ ԱՆՈՒՆ ԳՐՔԵՐ/ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ /ՀՈՒՆԻՍ

Ադամյան Ադամ։

Ադամալույս 

2020

Ադամյան Ռուբեն ։ 

Պատմության քամին 

2020

Ալավերդյան Սարգիս։

Հողը գլխիդ։ Բանաստեղծ. 

2022

Ալես Մարինա։

Երգեր և ռոմանսներ 

1981

Ահարոնյան Նորա:

Իմ սրտի մեղեդին։ /2-րդ՝ լրացված և վերափոխված հրատ./ 

2022

Աղեկյան Գ.։

Երկրաչափության խնդրագիրք ցուցումներով 

2010

Ամիրով Գամիդ։

Արցունքներ դրախտում 

2022

Այունց-Պետրոսյան Էդիկ,Շուշանյան Լիպարիտ։

Այանց տոհմն և Շուշանյաններ

2022

Առաքելյան Կորյուն։

Մաթեմատիկա։ Խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Մաս 1

2021

Առաքելյան Կորյուն։

Մաթեմատիկա։ Խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Մաս 2 

2021

Առաքելյան Կորյուն։

Մաթեմատիկա։ Խնդիրների լուծման ուղեցույց։ Մաս 3։ Դպրոցականների,բուհ ընդունվողների և ուսուցիչների համար

2021

Առաքելյան Նարեկ Պապոնց։

Անկատար երազանքներ ։ Հերոսապատում

2021

Առաքելյան Ս.Ֆ.,Սարգսյան Ի.Ն.։

Փիլիսոփայություն /ուսումնական ձեռնարկ/ 

2021

Ասատրյան Արմեն։

Հուշարձանների պահպանության հարցերը Թալինի շրջանային թերթում  

2021

Ասպար Արմինե։

Առանց ետ նայելու, հերոսապատում 

2010

Ավագյան Անդրանիկ։

Ֆելիետոն Ֆելիետոնի մասին 

2021

Ավետիսյան Մեխակ։

Սարուխանի հերոս զավակը։ 3. Հակոբ Արայիկի հարությունյան / Հայրենյաց  քսանամյա նվիրյալները/ 

2009

Արամյան-Մկրտչյան Իրինա։

Ողջամտությունից մինչև խելագարություն 

2010

Արեն Մարկ։

987

2022

Արփեն Անահիտ։

Կարդա՛, ներիկի՛ր, սովորի՛ր ։ Մանկական բանաստեղծ.2 լեզվով  

2022

Բախչինյան Արծվի։

Ռուբեն Մամուլյան. արվեստագետը և հայը 

2022

Բախչինյան Հենրիկ։

Հայ միջնադարյան բանաստեղծությունը։ Գիրք Դ ։

2022

Բախչինյան Հենրիկ։

Հայ միջնադարյան բանաստեղծությունը։ Գիրք Գ ։ 

2022

Բախչինյան Ֆելիքս։

Թափառաշրջիկը 

2022

Բակունց Ա.Գ.,Բակունց Մ.Գ.։

WEB ծրագրավորում HTML և CSS. Ոսումնական ձեռնարկ /դիզայն մասնագիտության համար/ 

2022

Բաղդասարյան Արտաշես։

QA basics։ Որակի ապահովման հիմունքներ 

2022

Բաղմանեան Վանուհի։

Գրաբարի դարձուածաբանական բառարան 

2022

Բանանց Գրիգոր։

Տարագիր կարոտներ 

2022

Բարսեղյան Ա.,Սվաջյան Ա.Հ.։

Մաթեմատիկա 1։ Աշխատանքային գիրք-տետր,  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար 

2022

Գալացկայա Վերա։

Արտասահմանյան երկրների երաժշտական գրականություն։Հատոր 4  

2022

Գալուստյան Շնորհք Արքեպիսկոպոս։

Սրբեր.Աստվածաշնչյան, համաքրիստոնեական, հայազգի 

2022

Գալուստյան Շնորհք պատրիարք։

Ապաշխարության մեծ սաղմոսը / Ծ սաղմոսի մեկնություն/ 

2022

Գալփագեան Հովհաննէս;

Ռումանահայ գաղութը 

2022

Գալփաքճեան Մաշտոց քահանա:

Կեանքը որ կապրինք 

2022

Գամաղելյան Տիգրան։

Ժպիտներ։ Բանաստեղծ. 

2022

Գարեգին Ա  /Ամենայն Հայոց կաթողիկոս/։

Իննսուն գործ, իննսուն խոսք։ 

2016

Գևորգյան Անահիտ։

Ութմիկա 

2022

Գյուրջինյան Դ.։

Հայերենի դարձվածքների բառարան

2022

Գյուրջինյան Դավիթ։

Հայերենի բացատրական բառարան

2022

Դալունց /Մակինյան/  Նինա։

Հուշապատում

2011

Դանիելյան Լեյնադ։

Մաղավուզ

2022

Դավթյան Արմեն։

Շումերների «երկրագործական ուղեցույցը» հայերեն է։ 

2022

Ենգիբարյան Գ.։

Հույզի և լույսի արահետներ։ Պատմվածքներ

2022

Թադևոսյան Ա.Ռ.։

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը /ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/

2009

Թարվերդյան Մարիամ։

Երբ փակ չեն բոլոր դռները

2022

Թարվերդյան Մարիամ։

Աշնան արահետներ

2009

Թովմասյան Գ.Ռ.։

Զբոսաշրջությունը Հայաստանում. ներկա վիճակը և զարգացման հնարավարությունները։ Մենագրություն 

2021

Թորոսլար Ֆէրման։

Աքսոր։ Յուշագրութիւն ցեղասպանութիւնից

2009

Թորոսյան Վահե։

ՀՀ որպես աշխարհիկ պետություն.Սահմանադրաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները և համեմատական-իրավական վերլուծություն։  /Մենագրություն/

2022

Ժակոտե Ֆիլիպ։

Լույսի ու ստվերի միջև

2022

Իսաբեկյան Աննա։

Փիսոն մանկապարտեզում

2022

Իսահակյան Ավետիք։

Հեքիաթներ և լեգենդներ 

2021

Իսաջանյան Մ.։

Բուժքրոջ աշխատանքը ինֆեկցիոն հիվանդանոցում և մանկական պոլիկլինիկայում

2021

Խալաթյան Սամվել

Թագուհի. Վերամշակված հրատարակություն 1-3 մաս 

2022

Խանիկյան Սոսի։

Իմ կապույտ,կապույտ երազ

2022

Խաչատուր Գևորգ։

Երկու դարի արանքում։ Համահավանք ընտրանի 1 

2022

Կիրակոսյան Հայկ ։

Ժողովրդական խաղիկներ Մշո աշխարհից՝ Գեղամա բանասեղծություններ, քառյակներ, հերոսուհի մայրեր 

2021

Կրոյան Սամվել և ուրիշներ։

Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով,  գիրք 1, հողագիտության հիմունքներ,  մենագրություն — ուսումնական ձեռնարկ

2022

Հախումեցի Միքայել։

Անանց կարոտներ

2020

Հայրապետյան Սարգիս

Զոկապատում,  հուշագրություններ

2022

Հարությունյան Կլիմենտ։

Մինասյան եղբայրների կյանքն ու գործունեությունը ռազմաճակատային նամակներում և արխիվային փաստաթղթերում  /1941-1945թթ./ 

2022

Հոկաբջանյան Անահիտ։

Հայոց լեզու։ Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ

2022

Հովհաննիսյան Ծովինար։

Դպրոցական ալբոմ։ Ձեռնարկ քանոնի համար /3 լեզվով/

2022

Ղազարյան Արմեն։

Լյարդի, լեղապարպկի և լեղուղիների գերձայնային երկչափ պատկերների կառուցվածքային հիմքերը 

2022

Ղազարյան-Գեւոնեան Սօսի։

Այսպէս կ’ընթանայ կեանքս… + հիշողության սարք

2022

Մատթեոս Ջուղայեցու։

Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու

2022

Մարգարյան Գեղեցիկ։

Չմոռանաս մանուշակի թառանչը 

2022

Մելջումյան Գրետա։

Բեմական խոսքի ուսուցման համակարգը, ձեռնարկ ապագա դերասանի համար 

2022

Մեսրոպյան Վահե։

Ինչ պետք է անի սփյուռքը 

2021

Միրզոյան Լավրենտի։

Գանձեր, երկրորդ լրամշակված հրատարակություն 

2022

Միքայելյան Ա.Վ.,Սվաջյան Ա.Հ.։

Մայրենի 1 աշխատանքային գիրք-տետր

2022

Մկրտչյան Ս.Ա.,Բախշյան Ս.Մ.։

Դրամական հոսքերի օպտիմալ կառավարում։ Ոսումնական ձեռնարկ 

2022

Մկրտչյան Սվետլանա։

Կարոտ 

2022

Մորիս Խաչենց ։

Տասնմեկերորդին ոչնչացնել  

2021

Մորիս Խաչենց ։

Անիտա 

2021

Մուզիլ Ռոբերտ։

ժառանգություն կենդանության օրոք

2021

Նալբանդյան Մարինե ։

Սովորական հրաշքներ։ /պատմվ.-ի ժող./

2022

Նահապետյան Ռաֆիկ ։

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը: Մաս 1  

2010

Նանսեն Ֆ.։

Հայաստանը և Մերձավոր Արևելքը

2022

Նարեկ Գագիկ։

Իմ հայեցի փիլիսոփայությունը 3 աֆորիզմներ

2021

Ներսիսյան Բ.,Կարապետյան Ա.։

Պատանի մաթեմատիկոսի հանրագիտական բառարան

2022

Շախբազյան Արամ։

Նոր կյանք 

2022

Շելլունց Լյուդմիլա։

Խաղողի այգի։Բանաստեղծ.հեքիաթներ 

2022

Շելլունց Լյուդմիլա։

Սրտիս չափով ։ Բանաստեղծ.,արձակ

2022

Շուշանյան Լիպարիտ։

Շուշանյանների տոհմ

2022

Շուշանյան Լիպարիտ։

Շուշանյանների տոհմ։ /2-րդ լրամշ.հրատ./ 

2021

Ոսկեան Վարդապես Համազասպ։

Գուգարքի վանքերը 

2021

Պապյան Ս.։

Սրտի թելադրանք։ Բանաստեղծ. 

2022

Պապյան Ս.Խ.։

Սերը չի համարակալվում. բանաստեղծ. Ժողովածու, նվիրում եմ ծնողներիս հիշատակին 

2022

Պետրոսյան Համլետ,Երանյան Նժդեհ։

Արցախի կոթողային մշակույթը։ /եռալեզու/ 

2022

Պողոսյան Ա.Կ.,քամալյան Ռ.Ռ.։

200 հետաքրքրաշարժ խնդիր /հավանականության երկրաչափական սահմանում  բուհական և հետբուհական կրթության համար 

2022

Պողոսյան Արմեն Խաչատուրի ։

Քարե թռչուն: Բանաստեղծություններ 

2022

Ջավախյան Լ

Ետ արի. Պատմվածքների ժողովածու 

2022

Ռշտունի Գոհար

8 պատմական դրվագ հայերի մասին 

2022

Սամվելյան Ն.Ի. և ուրիշներ։

Ուսումնական համալիր դաշտային պրակտիկա և դպրոցական էկոզբոսաշրջություն

2022

Սայաթ-Նովա

Երգարան 300 

2022

Սարգսյան Ա.Յու.։

Մատենագիտություն Արցախի ազգագրության ուսումնասիրության։ 

2022

Սարգսյան Մովսես վրդ.։

Արդարացի պատերազմի տեսությունը 

2022

Սաֆարյան Հ.։

Պահքի Խոհանոց  

2022

Սաֆարյան Սևադա։

Հայի հետքը Սփյուքում 

2022

Սիմոնյան Ռուբեն։

Իսկանդարյաններ։ /Տոհմագրություն/ 

2022

Սոպաչյան Կարապետ/Կարո/։

Ոչ ոք չի մոռացվի, հ.1 ֆիդայապետ Գևորգ Չաուշի հիշատակին 

2022

Վազ (Վոլոդյա Զ. Գրիգորյան) ։

Մտածենք։ 

2022

Վամվունակի Մարո։

Լռեցված սիրո ուրվականը

2020

Վարդանյան Լեո։

Հետքեր 

2021

Վարդանյան Ն.Վ.։

Ոչ գծային ավտոմատ կառավարման համակարգեր. Ոսումնական ձեռնարկ

2006

Վարդանյան Ջ.։

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը՝ որպես հաճախորդների սպասարկում

2010

Վիրաբյան Նվեր,Պարզյան Սիրամարգ։

Հայ դասական գրողներ։ Միսաք Մեծարենց 

0

Վիրաբյան Նվեր։

Հայ նորագույն գրականություն։ Գևորգ Էմին 

2015

Վիրաբյան Վանիկ։

Խաչիսա (Չարդախլու) հերոսական պատմությունից 

2017

Տէրտէրյան Յովնան արք. (Տերտերյան Վահրամ) ։

Հոգեշունչ մանրապատումներ: 

2003

Ցուցուլյան Սմբատ։

Ոսկու խամրած փայլը 

2004

Փահլևանյան Ա.։

Գործնական պարապմունքներ վիրաբուժությունից 

2016

Փահլևանյան, Ա.Գ։

Վիրակապություն: Վիրակապարան 

Քլայնքնեխտ Կոնրադ։

Էյնշտեյնը և Հայզենբերգը,  ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադիրները 

2019

Ֆեն Նունե։

Այնտեղ,ուր չկան գույներ 

2015

Հին Երևանի եպիսկոպոսանիստ եկեղեցին, Երկուսերենի-Ս. Պողոս-Պետրոս

2021

Տառապյալ լռություն 

2022

Խրամատից անմահություն։ 5.Ռաֆայել Զալիկի Խեքոյան։ / Հայրենյաց քսանամյա նվիրյալները/ 

2022

Նախնյաց ոգուն հավատարիմ։ 4. Վիգեն Արսենի Եղիազարյան։ /Հայրենյաց քսանամյա նվիրյալները/ 

2021

Հայ երգիծանքի հանրագիտարան։ Գիրք Ե 

2021

Երկիր Նաիրյան, ժամանակակից գրականության մատենաշար 2 

2022

Catalogue of the culture collection of microorganisms։ Vol.7 

2022

От испытания авиационных  вооружений к созданию автоматизированных систем управления ВВС ; История. не подлежащая забвению 

2022

Ծաղկունք, գրականության համահեղինակային մատենաշար, հատոր առաջին 

2021

Հոգեւոր երգեր 

2022

Սևանա լճի էկոլոգիական վիճակի բարելավման համատեքստում հողաբարելավիչների կիրառման արդյունավետությունը շարահերկ մշակաբույսերի դաշտերում 

2008

Растим читателя: программы литературного развития детей 

2011

Российская государственная детская библиотека вчера, сегодня, завтра… 

2012

The struggle for Kirkuk /ISBN 978-614-451-098-8/արաբերեն

2022

Աստվածաշունչ : Գիրք հին եւ նոր կտակարանաց։ Եբրայական եւ յունական բնագիրներէն թարգմանուած. /3 ներդ. թ.և 4թ գուն. Քարտեզ ,18սմ  

2014

Դասական պարարվեստի հիմունքներ։ Ուսումնական ձեռնարկ  

2018

Ապաշխարության մեծ սաղմոսը /Ծ սաղմոսի մեկնություն/ 

2008

Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմութեան գիրք ԻԴ. Մկրտիչ Ա.Խրիմեան Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց /1892-1907/ Մաս Գ.Կոնդակներ /1893-1896/ 

2016

ISMN գործածողի ձեռնարկ : Երաժշտական (նոտագրական) հրատարակության միջազգային ստանդարտ համար 

2020

Հոգեբուժություն։ Ուսումնական ձեռնարկ բժշկության ֆակուլտետի ուսանողների համար

2020

Վաղը։Հայ ժամանակակից արվեստագետներ

2018

Տեխնոլոգիական հարմարանքների նախագծում.Ուսումնականմ ձեռնարկ 

2017

Ոսկան Երևանցի. ճամփորդություն հայ տպագրության քառուղիներով : (2015 թ. դեկտեմբերի 15-16-ը Մատենադարանում կայացած «Ոսկան Երևանցի. ճամփորդություն հայ տպագրության քառուղիներով» գիտաժողովի նյութերից) 

2021

Գիրք Հայկաստանի նվ. Է «Վերք Հայաստանի» պատմավեպի ստեղծման 180-ամյակին։/2 լեզվով/

2020

Նաղաշ Հովնաթան։Հոդվածների ժողովածու ։ /Նվ. էՆաղաշ Հովնաթանի հիշատակի 300-ամյակին/ 

2020

Catalogue of the culture collection of microoreganisms:Volume1,Part 2 : 

2021

Արդյունավետ հարմարեցումներ որակյալ կրթություն.մեթոդական ցուցումներ, ձեռնարկ մանկավարժների համար

2022

Я в Лету не намерен кануть 

2022

Ուսումնական նյութերի հարմարեցումներ ՛՛մայրենի 1՛՛ և ՛՛մաթեմատիկա 1՛՛ աշխատանքային գիրք-տետրերի մեթոդական ուղեցույց . Ուսուցիչների համար

2022

Մեթոդական ուղեցույց, ուսուցչի օգնականի համար 

2022

ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտը 2007-2021 թթ./Դիմանկարներ/  

2022

19—րդ դարի հայ աշուղներ գիրք Ա 

2022

Աստուածաշունչէն / Kitab-I Mukaddes’ten / From the holy Bible

2021

Յիշելով Մեսրոպ Բ. Պատրիարք հայրը (իր վախճանման տարելիցին առթիւ) 

2020

Տիրամայրն է շրջում

2022

Նազիկ Ասլանյան

2022

Վլադիմիր Գրիգորյան, գեղանկար, գրաֆիկա 

2022

Aknerts’I Grigor:

The History of the Nation of Archers;

2022

Badalyan Stephen:

Russia’s Entangled Embrace: The Tsarist Empire and the Armenians, 1801-1914;

2021

Bagdasarov Artur Rafaelovic:

Armenska katolicka crkva;

2022

Der Matossian Bedross:

The Horrors of Adana: Revolution and Violence in the Early Twentieth Century;

2022

Dowsett Charles:

Decoding the mysteries of medieval Armenia /Միջնադարյան գաղտնիքների լուսաբանումը, երկլեզու;

2008

Galesanu Dumitru:

In aeternum poetic;

2022

Goff A.  Krista:

Nested Nationalism: Making and Unmaking Nations in the Soviet Caucasus;

2022

Hovhanisyan Alis:

In the footesteps of Raffi;

2022

Kieser Hans-Lukas:

Talaat Pasha: Father of Modern Turkey, Architect of Genocide;

2022

McCarthy Justin and others:

Sasun: The history of an 1890s Armenian revoult;

2020

Miller William:

The Ottoman Empire and Its Successors, 1801-1927;

2019

Ohanj Karen:

Karabakh, again…, a novel ;

2019

Terian Abraham

From the Depths of the Heart: Annotated Translation of the Prayers of St. Gregory of Narek;

2022

Yeghishe:

History of Vartan and the Armenian War: Volume 1;

2020

Аванесян А.С.,Арутюнян Г.А.;

Система среднего профессионального и высшего образования в НКАО и Нагорон-Карабахской республике (1923-2018гг.)Том 4;

2022

Арузманян Светлана:

Часы вдохховения: стихи;

2020

Вирабян Аматуни,Мирзоян Соня :

Офицеры — армяне первой мировой войны офицеры армии республики Армения 1914-1920 гг: Историко-биографияеский словсрь;

2022

Джидарян Вили:

Его называли “Амшенский Абовян”: /2-ое изд./;

2022

Огандж Карен:

Я, родина и космос;

2022

Огандж Карен:

Пандемия;

2007

Патриарх Шенудой III :

«Гомосексуализм и рукоположение женщин»;

2021

Тунян В.Г.:

Католикос всех армян Матеос 1 Чухаджян:1858-1865 гг.;

2022

Чехов А.А.:

Рассказы:Серия «Библиотека на ладони»;

2021