Օտարալեզու գրականության մշակման և կատալոգների կազմակերպման բաժին

📚Ժամանակակից գրադարաններն էականորեն տարբերվում են շատերիս պատկերացրած գրադարաններից։  Հայաստանում ժամանակակից օրինակ է Հայաստանի ազգային գրադարանը, որտեղ գործում են տարբեր բաժիններ։

Օտարալեզու գրականության մշակման և կատալոգների կազմակերպման բաժինը գրադարանային գործի հիմնասյունն է, քանի որ այս բաժնում իրականացվող աշխատանքների շնորհիվ է ողջ օտարալեզու գրադարանային ֆոնդն արտացոլվում թե՛ գրացուցակներում և քարտարաններում՝ քարտային տեսքով, և թե՛ էլեկտրոնային գրացուցակներում՝ մատենագիտական գրառման տեսքով։ Այստեղ մշակվում, քարտագրվում են ոչ միայն գրադարան մուտք գործած օտարալեզու տպագիր արտադրանքը (գրքեր, պարբերական հրատարակություններ, ոչ գրքային հրատարակություններ, փոստային բացիկներ, քարտեզներ, ատենախոսություններ, սեղմագրեր, օրացույցներ, նամականիշներ, էջանիշներ, նոտաներ, պատվոգրեր, հավաստագրեր և այլն), այլ նաև էլեկտրոնային կրիչները:

Բաժինը բաղկացած է երկու ենթաբաժիններից`
📔Ռուսալեզու գրականության ենթաբաժին,
📔Օտարալեզու գրականության ենթաբաժին։

Օտարալեզու գրականության մշակման և կատալոգների կազմակերպման բաժինը հիմնարար մասնակցություն ունի էլեկտրոնային տեղեկատու և լրիվ տեքստային շտեմարանների ձևավորման գործում` մասնավորապես «Հայ մամուլ» շտեմարանի և «Հայաստանյան գրադարանների համահավաք գրացուցակի»:

📚«Հայ մամուլ» շտեմարանում բաժինը մուտքագրում է հայագիտական օտարալեզու մամուլը։ Այն ներառում է 1794 թվականից մինչև մեր օրերը աշխարհի տարբեր վայրերում հրատարակված հայագիտական հանդեսներն ու թերթերը՝ հայատառ և օտարալեզու տպագիր և էլեկտրոնային, ինչպես նաև երկլեզվյան ու բազմալեզվյան մամուլը։ Շտեմարանի ստեղծման նպատակն է ամբողջ աշխարհում լույս տեսնող հայագիտական ուղղվածություն ունեցող հրատարակությունների հավաքագրումը, մշակումը, գրանցումը, թվայնացումը, ինչպես նաև ֆոնդերի համալրումը: Ուսումնասիրելով ազգային և համամարդկային մշակութային ժառանգությունը՝ ավելի ենք ամրանում որպես հայ՝ մարդասեր, լայնախոհ և հաղթանակող։

Կայքը հասանելի է http://tert.nla.am/ ինտերնետային հասցեի միջոցով:

📕«Հայաստանյան գրադարանների համահավաք գրացուցակ» էլեկտրոնային շտեմարանում մուտքագրում ենք գրադարանի օտարալեզու ֆոնդերը: Այդպիսով, էլեկտրոնային գրադարանները միշտ «ձեռքի տակ» են և գիրքն ու գրապահոցը՝ մոտ աշխատասեղանին, որտեղ էլ որ լինի ընթերցողը։ Բաժինը մուտքագրում է ոչ միայն նոր ստացված գրականությունը, այլ նաև գրադարանում արդեն առկա ֆոնդերի գրականությունը։ Մուտքագրման աշխատանքները բաժնում սկսվել են դեռևս 2003 թվականից։ Այս շտեմարանում Օտարալեզու գրականության և կատալոգների կազմակերպման բաժինը մուտքագրում է Հայաստանի ազգային գրադարանում առկա օտարալեզու գրքերը, պարբերական հրատարակություները` թերթ, ամսագիր և այլն` անկախ ուղղվածությունից:

Կայքը հասանելի է http://armunicat.am:8991/ ինտերնետային հասցեի միջոցով:

Ստացված գրականությունը գրացուցակներում և քարտարաններում արտացոլելու համար յուրաքանչյուր տպագիր արտադրանքի և էլեկտրոնային կրիչների համար նկարագրվում են մատենագիտական քարտեր՝ թղթային տեսքով։ Գրառված քարտերի ներքևի աջ անկյունում դրվում է տվյալ գրքին համապատասխան դասիչը՝ ՀՏԴ տարբերակով և արդեն պատրաստի քարտերը տեղադրվում են գրացուցակներում և քարտարաններում (հիմնականում 4 տեղ)՝ այբբենական՝ ծառայողական և ընթերցողական, կարգային՝ ծառայողական և ընթերցողական։

ՀՀ մշակույթի նախարարի 26.02.2014թ. N 47-Ա հրամանի համաձայն, Օտարալեզու գրականության մշակման և կատալոգների կազմակերպման բաժնում ընթացիկ աշխատանքներից զատ իրականացվում են «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի ռուսալեզու գրադարանային ֆոնդերի հաշվառում. Նպատակն է պարզել Հայաստանի ազգային գրադարանի ռուսալեզու ֆոնդերի ընդհանուր քանակը:
Բաժնում իրականցվում են նաև խմբագրական աշխատանքներ: Վերականգնվում և քարտագրվում են վնասված կամ բացակա քարտերը:

Ինչևէ. գրքերի աշխարհը տիեզերք է անեզր և այդ անծայրածիր տարածքը գրադարանն է` քաղաքակրթության և գեղեցիկ ապրելակերպի իմաստուն հանգրվանը:

📚Բարի գալուստ Հայաստանի ազգային գրադարան։