Օգոստոս/ Նոր անուն գրքեր, համալրումներ

Աբրահամյան Ս.։ Դիալեկտիկայի հարցերը մարտական ոգու ձևավորման գործում։ Ուս. Ձեռնարկ։ 2021թ.։

Աղաբաբյան Աշոտ։ Գաղտնիքների տիրակալը: Վեպ, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենակ /,Եր.;Մաստեր Պրինտ, 2021թ.։

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ Սահմանադրական օրենքը։/փոփ.ու լրաց.2021թ.հուլսի 19-ի դրությամբ/,- Եր.։ 2021թ.։

Աթանեսյան Գայանե։ Անծանոթուհին։ Արձակ,- Եր.։ Հեղինակային, 2021թ.։

Ազատեան Երուանդ։ Ազգային-քաղքական յորձանուտի մէջ։ Գիրք Ա,- Եր.։ Մխիթարեան հրատ 2021թ.։

Ալեքսանյան Աշոտ։ Եղիշե Չարենցը և եվրոպական գրական ավանդույթը։ Մենագրություն Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Աբոյեան Սերոբ։ Այ,տօ լաճ տնավեր /Պատմվածքներու և յօդվածներու ժողովածու/,- Եր.։ Կաճառ, 2021թ.։ 

Ափուջանյան Ֆահրադ Արամայիսի։ Ժամանակի վկան։ Եռագրարություն։ Ճարտարագետ, 2021թ.։

Ավետյան Շերլի։ Իրանի հայակական եկեղեցիները։ ՃՇՀԱՀ,- 2021թ.։

Ավագյան Վահան։ Զմրուխտ այգի մեջ։ Հայաստան, 2021թ.։

Ավետիսյան Ս.Ս. և Դանիելյան Ս.Վ.։ Ինֆորմատիկա։ 7-րդ դասարան։/վերահրատարակություն/ Լուսաբաց,- 2021թ.։

Ասատուրիաս Միգել Անխել։ Պարոն Նախագահ։ Վեպ։ Յոթերորդ օրվա ադվենտիսների եկեղեցու Հայաստանի միություն, 2021թ.։

Աբրահամյան Ս.։ Իրավական ու քաղաքական մոտեցումներ Նախիջևանի հիմնախնդրի,Կարսի պայմանագրի ու հայկական հարցի վերաբերյալ մոտ ապագայում կամ հեռանկարում։ ՃՇՀԱՀ,- 2021թ.։

Արտաշես Ատոմ։ Ով եմ ես։ Գիրք 1։ Բանաստեղծ։ Վան Արյան, 2021թ.։

Արծափէ Վարդ /Վարդուհի Մանվելր Գևորգյան/։ Լինել երեք հարությամբ։ Romania, INTEGRAL,- 2021թ.։

Ալիշան Հ.Ղևոնդ։Նամականի։ Հատոր 2 /Հայր Ղ. Ալիշան 3 հատորով/։1871-1889։ Վան Արյան, 2021թ.։

Ալիշան Հ.Ղևոնդ։ Նամականի։ Հատոր 3 /Հայր Ղ. Ալիշան 3 հատորով/։1890-1901։ Վան Արյան, 2021թ.։

Աբաղյան Արթուր։ Մեծ սուտասանը կամ ով եմ ես։ Թրիլեր վիպակ, Անտարես, 2021թ.։

Արսենյան Լ.Ա.;  Նկարչական մտածողության ձևավորումը և զարգացումը ուսումնական գործընթացում։Ուսումնամեթոդ.ձեռն.։ Հեղինակային, Վան Արյան, 2021թ.։

Աղաջաբյան Սամվել։  Կհանդիպենք բարձունքում։ /#Կհանդիպենք_բարձունքում .5-րդ հրատ./ Մուղնի, 2021թ.։

Աղաջանյան Արսինե: Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում։ Վան Արյան, 2021թ.։

Բաղդասարյան Լիլիթ։ Locus morbi։ ՌԱՀ ՏՀԲ,- Եր.; 2021թ.։

Բրուտեան Վաչէ։ Երկիրը արտերկրէն։ Յօդուածներու ժողովածու Մաս 1։ Ռուս-հայկական համալսարան, 2021թ.։

Բաղդիշեան Գէորգ։ Վարդանանք եւ Վարդանանց պատերազմը։ Մտորումներ թարգմանչաց տօնի առիթով, Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Բաբաջանյան Հասմիկ։ Իշխանաձորի վերջին մայրամուտը «Կռունկ» տպ., 2021թ.։

Բարսեղյան Ա.Ա.։  Շինարարության տնտեսագիտություն։Դասախոսությունների մեթոդ.ցուց.։ Վան Արյան, 2021թ.։

Գայֆեճյան Հելեն: Վերացականության ակունքներում. Նկարիչ Վահրամ Գայֆեճյան, Լուսաբաց, 2021թ.։

Գևորգյան Էմմա։ Սրտի խորքից։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Գրիգորյան Արմեն։ Արիջա։ Երևան, 2021թ.։

Գրական մեղեդիներ: Գիրք Ճ , /ալմամախ Ճ /։ Նուռ, 2021թ.։

Գասպարյան Դավիթ։ Գրականություն 7-րդ դասարան։ Մաս 1։ Հեղինակային, 2021թ.։

Գասպարյան Դավիթ։ Գրականություն 7-րդ դասարան։ Մաս 2։ Ճարտարագետ, 2021թ.։

Գրիգորյան Աղավնի։ Դաշնամուր ։ Պատմվածքներ։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Գրիգորյան Սեյրան: Ինչու ես տխուր: Վիպակ։ Լուսաբաց,- 2021թ.։

Գյուզելյան Ասատուր։ Խոսում են նամակները։ Հուշ-նամականի։ Հայաստան,- 2021թ.։

Գրիգորյան Նանե։ Նոյ նահապետի երկրորրդ գալուստը / /3 լեզվով/։ Վան Արյան, 2021թ.։

Դելիքոթե Ռադու։ Բազմոցին նստած՝քաղքականությամբ զբաղվելու ուղեցույց,- Եր.։ Հեղինակային, 2021թ.։

Դավթյան Ժաննա։ Մշո աղջիկ հայի դարավոր հիշողությունը։ Գիրք 1։ Վան Արյան, 2021թ.։

Դարենդորֆ Ռալֆ։ Ութ դիտարկում պոպուլիզմի վերաբերյալ ։ Վան Արյան, 2021թ.։

Եր Կար։ /Երեմ Կարապետյան/ Երկար։ Բանաստեղծություններ։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Թոփչյան Ալեքսանդր  Որոգայթ։ Վեպ ,Վան Արյան, 2021թ.։

Թարվերդյան Հ.Պ.։ Շենքերի և կառույցների տեխնիկական շահագործում։ Ուս,ձեռ. Վան Արյան, 2021թ.։

Իվանյան Ագապի։ Հետահայաց. Ձայներ պատերազմի և խաղաղության մասին։ Վան Արյան, 2021թ.։

Իսրայելյան Մհեր ։ Մեն ու մենակ մոլորակ։ Պատմվածքներ, Անտարես, 2021թ.։

Խայամ Օմար։ Քառյակներ։ Музей Сергея Параджанова. 2021թ.։

Խորեն Արամունի։ Սատանի ճուտը։ Ռուս-հայկական համալսարան, 2021թ.։

Կուման Ջորջ։ Արթնանալ երազում։ Վիպակ։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենակ /Եր.։ Ասողիկ, 2021թ.։

Հովհաննիսյան Հայկ։ Անավարտ պատերազմ։ Վան Արյան, 2021թ.։

Հովհաննիսյան Էմիլյա։ Արի, թեկուզ ուշ է։ Հուշագրություններ։ Հեղինակային, 2021թ.։

Հարությունյան Հ.; Արցախում ռազմարվեստի զարգացման արդի փուլի առանձնահատկությունները Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Համբարձումյան Ռաֆայել։ Գարեգին Նժդեհ. կենսատարեգրութիւն, մտամասունքներ։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենակ։ Եր.։ Լիմուշ, 2021թ.։

Հարությունյան Լ.Յու.։ Գյուղատնտեսության մաքեթինգ։ Կուրսային աշխ. մեթոդ. Ցուցումներ։ գիտություն։ 2021թ.։

Հովհաննիսյան Ն.Ռ. և ուրիշներ։ Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների սարքավորումներ և նախագծման հիմունքներ; Ուս,ձեռ.։ Ճարտարագետ, 2021թ.։

Հովիկ Պապիկյան։ Իմ արտիստը։ Հեղինակային, 2021թ.։

Հովսեփյան Արմեն; Լոռի. Գյուղ Լորուտ։ «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան», 2021թ.։

Հայ եկեղեցու պատմություն։ 10-րդ դասարան։ /վերահրատարակություն/։ Հայ Արվեստի Տուն Հ/Կ,- 2021թ.։

Հասրաթյան Մուրադ, Սարգսյան Զավեն։ Հայաստան. Քրիստոնեական ճարտարապետության 1700 տարին։ Արվեստի Տուն Հ/Կ,- 2021թ.։

Հասարակագիտություն։ 10-րդ դասարան։/վերահրատարակությու/։ Bellona, 2021թ.։

Հարությունյան Գագիկ և ուրիշներ։ Հավերժ ներկա։ Bellona, 2021թ.։

Հովսեփյան Գրետա։ Հույսի ափ: Անտարես, 2021թ.։

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով որոշումների ընտրանի։ Հատոր 13։ Հունվար-դեկտեմբեր 2019 /Գիրք+CD/ /3/։ Bellona, 2021թ.։

Հակոբյան Վլադիմիր։ Մթնշաղից լուսաբաց։ Ասույթներ, բանաստեղծ. Անտարես, 2021թ.։

Հովսեփյան Ս․ և ուրիշներ։ Տեխնոլոգիա։Հանրակրթական դպրոցի դասագիրք։ Մաս 1 /վերահրատարակություն/ Էսքիզ։ 2021թ.։

Հակոբյան Սվետլանա։ Քեզ հետ և առանց քեզ ։ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան, Տիգրան Մեծ, 2021թ.։ 

Հովսեփյան Ս. և ուրիշներ։ Տեխնոլոգիա։Հանրակրթական դպրոցի դասագիրք։ Մաս2։ /վեևահրատարակությոն էջակալությունը՝83-167, Հեղինակային, 2021թ.։ 

Հարությունյան Լ.Լ.։ Ցանցերում տվյալների փոխանցման անվտանգության իրականացումը; Ուս.Ձեռ.։ Սոցիոսկոպ, 2021թ.։

Հարությունյան Լ.Յու.։ Ֆերմերային տնտեսության կազմակերպում և կառավարում։Կուրսային աշխատանքների մեթոդ. ցուց.։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Ղազարյան Ռաֆիկ։ Լույսի հետ է հույսը գալիս։ «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան», 2021թ.։

Ղուկասյան Մելսիդա։ Խոսքն էր սկիզբը։  Գրական Հայրենիք, Հայաստան, 2021թ.։

Միչիո Կակու։ Ապագայի ֆիզիկան։ Եր.։ Լիմուշ, 2021թ.։

Մովսիսյան Դոնարա։ Ինքս ինձ հետ…/Բանաստեղծությունների ժողովածու/։ Հեղինակային, «Կռունկ» տպ. 2021թ.։

Միրզոյան Վալերի: Կառավարման Փիլիսոփայություն: 5-րդ հրատ.:  Գրական Հայրենիք, Հայաստան, 2021թ.։

Մեր ներսի հայը /1915-2015/ ։ Անտարես, 2021թ.։

Մարտիրոսյան Մանե։ Վազող ամպերի հետքերով։ Պատմվածքներ։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Նռան Ծաղիկ /Իվանյան Գյուլնարա/։ Մոլորության շառավիղը; Բանաստեղծ. Վան Արյան, 2021թ.։

Նագդալյան Սարգիս։ Իմ միջի սերը շատ է… Էդիթ Պրինտ, 2021թ.։

Նավոյան Շանթ։ Խոսողը՝ չգիտի, իմացողը չի խոսում… , Երևան: «Մուղնի» հրատարակչություն,  2021թ.։

Նավասարդյան Վարդան եպիս. և ուրիշներ։ Հայոց եկեղեցու պատմություն 11-րդ դաս.; Պաշտոնական տեղեկագիր։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Շիրինյան Լևոն:  Արդիականացման տեսության ու պրակտիկայի հիմնախնդիրներ /պրոյեկցիա դեպի Հայաստան/  Լուսակն, 2021թ.։

Շահվերդյան Թերեզա։ Հայոց լեզվի պատմական ձևաբանություն։ Տիգրան Մեծ, 2021։

Պատրիկ Արտեմի։Մեզոզոյան խենթեր։ Անտարես, 2021թ.։              

Սևան Հենրիկ։ Իմ օրագիրը։ Քոփի Փրինտ, 2021թ.։

Սարգսյան Արարատ /Արթուր/։ Հանդարտվիր հոգիս։ Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Վերնոյ Անրի։ Մայրիկ։ Վեպ։ Անտարես, 2021թ.։

Վասիլյան Պրիմա։ Պատմություն առանց վերջակետի։ Վիպակ, Լիմուշ, 2021թ.։

Տվյալների պահպանման և ցանցային շրջանառման տեխնոլոգիաներ; Լաբորատոր աշխ. մեթոդ. ցուց.  Հեղինակային, 2021թ.։

Տամբովցեվա-Շիրոկովա Ելենա/ Тамбовцева-Широкова Елена։ Հայկական տեսիլներ/Армянские видения։ Հայ արվեստի տուն, 2021թ.։

Տաբուկկի Անտոնիո։ Պնդում է Պերերյան։ Վեպ։ Յոթերորդ օրվա ադվենտիսների եկեղեցու Հայաստանի միություն, 2021թ.։

Րաֆֆի։ Սամվել։ Պատմական վեպ, Յոթերորդ օրվա ադվենտիսների եկեղեցու Հայաստանի միություն, 2021թ.։

Ուայթ Էլեն։ Հույսի լրաբերներ։ Անտարես, 2021թ.։

Ուայթ Էլեն։ Մարգարեներ և թագավորներ։ Անտարես, 2021թ.։

Ուղեցույց։ «Գծագրություն»առարկայից ընդունելության ներբուհական քննությանը նախապատրաստվոլու համար։ Մեթոդ.ցուց.։ Բուկինիստ, 2021թ.։

Ուայթ Էլեն։ Վերջին օրերի իրադարձություններ։  Անտարես, 2021թ.։

Քեշիշյան Հայարփի։ Իմ առաջին նկարազարդ բառարանը։ Ճարտարագետ, 2021թ.։

Քոչարյան Արմենուհի։ Հոգուս առկայծումները։ Բանաստեղծ.։ Անտարես,- 2021թ.։

Փոքր հզորության բազմափաթույթ տրանսֆորմատորների նախագծում։ Դիպլոմ.և կուրս.աշխ.կառ.մեթոդ.ցուց։ ՀՀ վճռաբեկ դատարան, 2021թ.։

Օսթին Ջեյն։ Էմմա։ Վեպ։ Ճարտարագետ, 2021թ.։

Օրենսդրության գենդերային ուղղորդման ձեռնարկ։ Հայագիտակ, 2021թ.։