Որն է DOI-ի կարևորությունը հրատարակիչների և հեղինակների համար

Որն է DOI-ի կարևորությունը հրատարակիչների և հեղինակների համար
✔️ հեղինակների և հրատարակիչների հեղինակության բարձրացում,
✔️ աշխարհի առաջատար գիտական մատենագիտական շտեմարաններում (Scopus, Web of Science և այլն) ընդգրկման գործընթացի դյուրացում,
✔️ մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
✔️ բոլոր առաջատար հրատարակչությունների կողմից ընդունված ստանդարտ:

Որն է DOI համարանիշի առավելություններն օգտատերերի համար
✔️ Օգտագործվող աղբյուրները հուսալի են
✔️ Նյութերը հայտնաբերվում են կարճ ժամանակում
✔️ Գրականության ցանկերը կազմվում են ճշգրիտ հղումներով

Առավել մանրամասն՝ տեսանյութում…
https://is.gd/kzH8tj

Վերադառնալ »