Նոր անուն գրքեր/ ՕԳՈՍՏՈՍ

• Աբաջյան Պետրոս։ Լորա։Նվիրվում է Ֆլորայի հիշատակին։ Հեղինակային, 2022թ․։
• Ադամյան Աննա։ Մուզարտ։ Դաշնամուրի մեթոդ-ինքնուսույց սկսնակ մեծահասակների համար, երաժշտության պատումթյան,տեսության և գործնական գիտելիքների համադրությամբ, Հեղինակային 2022թ․։
• Ազարյան Ռոբերտ։ Հատուկ մանկավարժական տերմինների բացատրական բառարան։ Զանգակ-97, 2022թ․։
• Ազիմով Այզեք։ Ակադեմիան և կայսրությունը։Վեպ։ Անտարես, 2022թ․։
• Ազնավուր Շառլ։ Նոր երկիր։ Պոեզիա մաս ։ Newmag, 2022թ․։
• Ալավերդյան Նշան։ Շաշկին որպես տրամաբանության զարգացման միջոց։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ Հեղինակային, 2021թ․։
• Աճեմյան Վարդան։ Խմբերգեր առանց նվագակցության, Choral works a cappella։ Ամրոց Գրուպ, 2015թ․։
• Ամիրաղյան Ս.,և ուրիշներ։ Բնակավայրի գլխավոր հատակագծի մշակում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ ՃՇՀԱՀ, 2022թ․։
• Այվազյան Է. և ուրիշներ: Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր: Տարբերակ 3։ Թեստերի ժող. 11-րդ դաս. Համար 1։ Էդիթ Պրինտ, 2010թ․։
• Անտոնյան Հ. և ուրիշներ։ Երկրաչափություն VII դասարան, ուսումնական ձեռնարկ սովորողների համար 2։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Անտոնյան Հ. և ուրիշներ։ Հանրահաշիվ VII դասարան, ուսումնական ձեռնարկ սովորողների համար։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Ավագյան Վարդան։ Լռության ձայնը։ Հեղինակային, 2022թ․։
• Արամ Շուշանիկ։ Սուպրեմատից մինչև գերթափանցիկություն /բանաստեղծություններ/։ Վան Արյան, 2022թ․։
• Արման։ Հանուն Ազնավուրի պատվին, գիրք 1 խառնակ ժամանակներ։ Արմավ, 2021թ․։
• Արման։ Հանուն Ազնավուրի պատվին, գիրք 2 վերածնունդ։ Արմավ, 2021թ․։
• Արտազ Արամ։ Շունչ Նայիրական.Բանաստեղծություններ։ Արմավ, 2022թ․։
• Ափդայք Ջոն։ Ս.։ Վեպ։ Անտարես, 2021թ․։
• Բաբայան Աստղիկ։ Կարոտահետք։ Արմավ, 2021թ․։
• Բաբայան Զարա։ Երբ ես։ Վիպակ, Անտարես, 2022թ․։
• Բաբոյան Խաչատուր։ Ֆինանսական կառավարման կատարելագործման ուղիներ առևտրային կազմակերպություններում։ Արմավ, 2022թ․։
• Բադալյան Ալվարդ։ Հոգու անուրջներ։ ռոմանսներ։ Բզեզ, 2021թ․։
• Բալայան Վիկտոր։ Խաղը։ Դարակ, 2021թ․։
• Բակունց Ակսել։ Ալպիական մանուշակ։ Վերնատուն մեդիա, 2022թ․։
• Բաղդասարյան Նարինե։ Լույսի ճանապարհին: Գիրք Ա: Արձակ։ Արմավ, 2021թ․։
• Բաում Ֆ.Լ.։ Ճանապարհ, որ տանում է քաղաք։ Դարակ, 2021թ․։
• Բարսեղյան Անահիտ։ Արցախի վանքերը = Artsakh’s manasteries։ Պոլիգրաֆբիզնես ՍՊԸ, 2011թ․։
• Բարսեղյան Հասմիկ։ Խոստանում եմ…։ Արմավ, 2021թ․։
• Բեժանյան Լևոն։ Չգիտեմ, ասել եմ, թե չէ: Բանաստեղծություններ։ Արմավ, 2021թ․։
• Բերդյաև Նիկոլաև։ Ազատության փիլիսոփայությունը։ Անտարես, 2020թ․։
• Բուլգակով Մ.։ Շան սիրտը։Վիպակ։ Արմավ, 2022թ․։
• Բուլգակով Մ.։ Չարքասպատում։ Արմավ, 2022թ․։
• Բրայան Թրեյսի։ Հարստանալու քո սեփական ուղին,ձեր բոլոր ֆինանսական նպատակներն իրականացրեք ավելի արագ,քան երբևէ պատկերացրել եք։ Բուկինիստ, 2022թ․։
• Գալյան Կարինե, Բիշարյան Սամվել: Երաժշտականդասացուցակ:Խոսում են դպրոցական առարկաները: Մյուզիքլ, 2016թ․։
• Գասպարյան Մ.Ա։ Երևանի արդի ճարտարապետության ձևավորման ուղղություներ. Մենագրություն։ ՃՇՀԱՀ, 2022թ․։
• Գարագիւթիք Լեռնա: Ան է որ կայ։ 2019թ․։
• Գարագիւթիք Լեռնա: Դպրոցի ճամբուն վրայ, 2019թ․։
• Գինզբուրգ Նատալյա։ Ճանապարհ, որ տանում է քաղաք: Երևանյան էսքիզ, 2020թ․։
• Գրիգ Սուրո։ Կյանքը մահվանն ընդառաջ։ Արմավ, 2022թ․։
• Գրիգորյան Գ.Թ.։ ՀՀ քրեական իրավունք /ընդհանուր մաս/ սխեմաներ /ուսումնադիդակտիկ ձեռնարկ/։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Գրիգորյան Սեյրան։ Վահագն Դավթյանի պոեմները: Մենագրություն։ Արմավ, 2021թ․։
• Դավթյան Գագիկ։ Բազմաձայնություն։ Արմավ, 2022թ․։
• Դելիբես Միգել։ Հինգ ժամ Մարիոյի հետ։ Վեպ։ Անտարես, 2022թ․։
• Ենգիբարյան Նորայր։ Մաքսիմներ։ Բանաստեղծություններ։ Նահապետ, 2022թ․։
• Զադայան Վլադիմիր։ Լույսի սերմեր։ Երևանյան Էսքիզ, 2021թ․։
• Զարեան Կոստան։ Բանկօօպը եւ Մամութի ոսկորները: Փրինթ Ինֆո, 2021թ․։
• Զաքարյան Աննա։ Նաթագա.Մոտացված մարգարեությունը: Հեղինակային, 2021թ․։
• Թեքեան Վեհանոյշ։ Կին՝ ատեան և մատեան: Զանգակ-97, 2022թ․։
• Լալաբեկյան Բաղդասար։ Սևքարեցի Սաքո. Կյանքը և գործունեությունը: Հեղինակային, 2022թ․։
• Լամարթին Լեոն։ Բանաստեղություն և ճշմարտություն: Արմավ, 2021թ․։
• Լոուրենս Դ.։ Աղվեսը: Արմավ, 2022թ․։
• Լոուրենս Դ.։ Զատիկը: Արմավ, 2022թ․։
• Խանջյան Գուրգեն։ Ներսուդուրս։Վեպ: Անտարես, 2020թ․։
• Խաչիկյան Գևորգ։ Ես եմ Արցախը կամ Նուռը վանդակում /Յէս ում Արցախը կամ Նոռնը վանդակում: Հեղինակային, 2022թ․։
• Խոյեցյան Թամարա։ Անմեղ մեղավորները: Արմավ, 2021թ․։
• Խուրշուդյան Կ.։ Սահարի մենավորը: Արմավ, 2021թ․։
• Խուրշուդյան Կարեն։ Աշխարհն իմ շուրթերինԱրմավ 2022
• Կ.Արմեն։ Ուզում էի երեխա ունենալ։ Վիպակ: ՎՄՎ Պրինտ, 2022թ․։
• Կարապետյան Հակոբ: Մարգարեություն /բանաստեղծություններ/։ Հեղինակային, 2022թ․։
• Կարապետյան Մարիաննա։ Անկետադիր։ Բանաստեղծություններ։ Զանգակ-97, 2021թ․։
• Կարճիկյան Անահիտ։ Հոգուս ձայնը։ Երգերի ժողովածու։ Հեղինակային /Մագաղաթ պլյուս, 2022թ․։
• Կեղծ-Կալլիսթենես Ապպիանոս։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմություն։ Զանգակ-97, 2022թ․։
• Կիրակոսյան Գեղամ։ Սասուն։ Ուսումնասիրություն։ Արմավ, 2021թ․։
• Կոստանդյան Արմինե։ Մայրենի V-VI դասարաններ, ուսումնական ձեռնարկ սովորողների համար։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Կոստանդյան Էդգար։ Որբանոց։ Գրատուն, 2021թ․։
• Հակոբյան Ասլիկ, Մաճկալյան Սամվել։ Մեր սրբազան խենթը։ Հանուն Հայրենիքի, 2022թ․։
• Հակոբյան Զարուհի։ Թերապևտիկ հեքիաթներ։ Հեղինակային, 2022թ․։
• Հակոբյան Մելիք։ Թղթա խաղ։ Արմավ, 2021թ․։
• Հայրապետյան Վլադիմիր։ Օրագիր մեկ օրում։ Արմավ, 2021թ․։
• Հանդքե Պետեր։ Մեծ Անկում։ Վիպակ։ Անտարես, 2022թ․։
• Հարությունյան Աննա: Սոլֆեջո: Աշխատանքային տետր (4-րդ դասարան); Հեղինակային, 2016թ․։
• Հարությունյան Հ.Ժ.։ Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան.ուրվագծեր ռազմական,գիտական և հասարակական-քաղաքական գործունեությունից կամ MEMENTO VIVERE։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Հարությունյան Շարմաղ։ Լույի լռություն։ Արմավ, 2021թ․։
• Հարությունյան Պարույր։ Կգամ… Խենթ հայրենասերը։ Արմավ, 2021թ․։
• Հարությունյան Տիգրան, Խաչատրյան Գրիգոր։ Սև արագիլ. Վոկալ շարք։Նոտա։ Արմավ հրատ, 2022թ․։
• Հովունց Գագիկ: Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար: Op. 16 (1986) : Պարտիտուրա = Concerto for piano and orchestra։ 2000թ․։
• Հուսիկ Արա։ Կուրած սերունդ։Բանաստեղծություններ։ Անտարես, 2022թ․։
• Ղազարյան Արսեն., Հովհաննիսյան Ա.։ Անվտանգ երթևեկություն։ Արմավ, 2021թ․։
• Մաթոսյան Ռոբերտ։ Մանագիտությունը կինոռեպարտյոր/վավերագրություն։ Արտագերս, 2021թ․։
• Մակարյան Ալբերտ։ Գրականագիտությանտիրույթներում։ Արմավ, 2021թ․։
• Մակարյան Ալբերտ,Սողոյան Աստղիկ։ Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր։ Արմավ, 2021թ․։
• Մահարի Գուրգեն: Երկերի լիակատար ժողովածու 15 հատորով:Հատոր 15(1)։ Անտարես, 2022թ․։
• Մահարի Գուրգեն: Երկերի լիակատար ժողովածու 15 հատորով:Հատոր 15(2)։ Անտարես, 2022թ․։
• Մանձոնի Ալեսսանդրո։ Նշանվածները։ Վեպ։ Անտարես, 2022թ․։
• Մանուկյան Անի։ Հաղթեցին ապրելով։ ՎՄՎ Պրինտ, 2022թ․։
• Մանուկյան Լ.Վ.։ Բարձրագույն գեոդեզիա, դասագիրք։ ՃՇՀԱՀ, 2022թ․։
• Մանուկյան Վաչագան։ Մահից յոթ րոպե առաջ կամ ուղղակի ՝ գնդապետը… Արմավ, 2021թ․։
• Մարգարյան Անահիտ։ Կես ճամփին մնացած գարուն։ Բանաստեղծություններ։ Զանգակ-97, 2022թ․։
• Մարդիյան Մ. և ուրիշներ: Ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային հիվանդության բարդացած ձևերի ուշ հոսպիտալացման պատճաներն ու կանխարգելման ուղիները: (Մեթոդական ցուցումներ)։ Հեղինակային, 2009թ․։
• Մարջերի Ուիլյամս։ Թավշյա ճագարը կամ ինչպես են խաղալիքները դառնում իսկական։ Զանգակ-97, 2021թ․։
• Մաքսվել Ջոն Ս. : Առաջնորդության 21 անվիճարկելի օրենքները։ Հետևիր օրենքներին, և մարդիկ կհետևեն քեզ։ Վերան. և խմբ.10-րդ հոբելյանական հրատ. համար։ Էդիթ Պրինտ, 2022թ․։
• Մեյթիխանյան Փառանձեմ։ Հայոց անվանարանը։ ԵՊՀ, 2021թ․։
• Մերջանյան Տաթևիկ։ Կյանքի և մահվան խնդիրը Նար-Դոսի երկերում։ Մենագրություն։ Արմավ, 2022թ․։
• Միլիտոնյան Էդվարդ։ Երկեր հատոր 1։ Արմավ, 2021թ․։
• Միլիտոնյան Էդվարդ։ Երկեր հատոր 2։ Արմավ, 2021թ․։
• Մխիթարյան Անահիտ։ Իմ վերադարձըձյունը կկարդա։ 2021թ․։
• Մկրտչյան Ալբերտ։ Հրետանավորի օրագիրը։ Անտարես, 2022թ․։
• Մկրտչյան Աննա։ Կապուտաչյա հերոսը։ Արմավ, 2021թ․։
• Մկրտչյան Գայանե։ Հայոց լեզու VII դասարան, ուսումնական ձեռնարկ սովորողների համար։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Մկրտչյան Իրինա։ Որակյալ կյանքի գաղտնիքը։ Անտարես, 2020թ․։
• Մնացականյան Ջուլիետա (Ջումնա)։ Տարանցիկ ներկա. բազմապատում։ /բանաստեղծ./ Հեղինակային /Լուսաբաց, 2022թ․։
• Մշեցի Դավիթ։ Վկայություն։ Արմավ, 2021թ․։
• Մորիակ Ֆրանսուա։ Իժերի կծիկը։ Վեպ, Անտարես, 2022թ․։
• Մուրադյան Մնացական։ Հավատք. Համակարգված հավաքական միտք։ Արմավ, 2022թ․։
• Մուրադյան Սամվել։ Գրական հանգրվաններ գիրք Դ։ Արմավ, 2021թ․։
• Մուրակամի Հարուկի։ Կենգուրուիկոմյունիկե։ Երևանյան էսքիզ, 2020թ․։
• Յոհաննես Լեփսիուս։ Հայաստանը և եվրոպան, մեղադրագիր քրիստոնյա մեծ տերություններին և կոչ քրիստոնյա Գերմանիային։ ԵՊՀ, 2022թ․։
• Նեմրութ/Սերգեյ Սաֆարյան/։ Ծանրացող ձյուն։ Արմավ, 2021թ․։
• Նռան Ծաղիկ (Գյուլնարա Իվանյան)։ Պատվախնդիր կյանք, Լուսակն, 2022թ․։
• Շարուրյան Հայկանուշ։ Աշնանաբույր ծիածան։ Բանաստեղծություններ։ Արմավ, 2021թ․։
• Շաֆաքի Էլիֆ։ Սիրո քառասուն կանոնները։ Վեպ։ Անտարես, 2022 թ․։
• Շիրինյան Անի: Դիցաբանական և աստվածաշնչյան մոտիվները Չարենցի ստեղծագործության մեջ։ Արմավ, 2021թ․։
• Շիրինյան Լևոն Ղ.։ Ժողովրդավարության կոնսոցիատիվ ռազմավարության կիրարկումը Հարավային Կովկասում։ Լիմուշ, 2022թ․։
• Ուզունեան, Տրդատ։ Յովհաննէս Սրկ. Վարդ.ի մատենագիտութիւնը եւ խրատական գործերը։ Մութալ տպ, 2020թ․։
• Չալդրանյան Վիգեն։ Իրականություն որոնելիս։ Հեղինակային, 2022թ․։
• Պալատեցի Կարապետ: Տարեկան քարոզգիրք։ ԱՄՆ Արեւմտեան թեմ, 2021թ․։
• Պապիկյան Ստեփան։ Հայաստանի ջրաղացները։ Հեղինակային, 2022թ․։
• Պետրոսյան Վիտալի։ Պատերազմի դուռը։ Արմավ, 2021թ․։
• Ջեսահ։ Անանկենդան։ Վեպ։ Անտարես, 2020թ․։
• Ջիդարյան Արշավիր։ Համշենցի Արշոն։ Մեկնարկ, 2022թ․։
• Ռոուլինգ Ջոան Ք.։ Հարրի Փոթերը և Փյունիկի միաբանությունը: Վեպ = Harry Potter and the order of the Phoenix։ Զանգակ-97, 2022թ․։
• Ռութ/Ռուզաննա Թամազյան/։ Մարգարտե մանյակ։ Արմավ, 2021թ․։
• Ռուշդի Սալման։ Ամոթ։ Վեպ։ Անտարես, 2020թ․։
• Սահակյան Լեւոն։ Կռիվ տալով։ Արմավ հրատ, 2021թ․։
• Սահակյան Ք.Ս.։ ՀՀ տարածքի պոչամբարներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ և շահագործման օրինակելի կանոններ.ուոսումնական ձեռնարկ։ ՃՇՀԱՀ, 2022 թ․։
• Սաշ։ Խելակորույս աշխարհ։ Արմավ, 2021 թ․։
• Սառաջյան Զարինե։ Արցախասեր։ Արմավ, 2021 թ․։
• Սարգսյան Նաիրուհի։ Թե այս գնով… Բանաստեղծություններ… սիրով Տիգրանին։ Արմավ, 2021թ․։
• Սարգսյան Վաչագան Ա.։ Զբարթուն. Բանաստեղծություններ մեծերի և փոքրերի համար։ Արմավ, 2021 թ․։
• Սարգսյան, Նորայր։ Թվաբանական վարժությունների ժողովածու։ Հեղինակային 2010
• Սարդարյան Գրիշ։ Եսավ։ Պատմվածքներ։ Անտարես, 2020 թ․։
• Սելինջեր Ջերոմ Դեյվիդ: Փրկիչը տարեկանի արտում։ Վեպ։ Անտարես, 2022 թ․։
• Սենոր Դեն, Սինգեր Սոլ: Ինչպես է կայանում պետությունը։ Անտարես, 2022 թ․։
• Սիրունյան Հայկ։ Չոր ապրիլ, Արմավ, 2022 թ․։
• Սմիլևսկի Գոցե։ Զիգմունդ Ֆրոյդի քույրը։ Վեպ։Անտարես, 2022 թ․։
• Սյուել Կարլ, Բրաուն Փոլ։ Հաճախորդներ ամբողջ կյանքի համար։ Անտարես, 2022 թ․։
• Սուման Դեֆնե։ Նախաճշի սեղան։ Էջ, 2022 թ․։
• Վալադեան Վ.։ Տաւարիշչ Լիւբա։ Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, 2022 թ․։
• Վալլենստեեն Պետեր։ Դագ Համմարսկյոլդ։ Զանգակ-97, 2004 թ․։
• Վարդանյան Ջուլիետա։ Դառնալո՞ւ եմ բիզնեսմեն։ Էդիթ Պրինտ, 2021 թ․։
• Վարյան Վահե։ Ծուռ տունը։ Վիպակ։ Անտարես, 2022 թ․։
• Վրացյան Սիմոն։ Հայաստանը Բոլշեվիկյան մուրճի և թուրքական սալի միջև։ Իրանագիտական Կովկասյան կենտրոն, 2022 թ․։
• Տէրտէրեան Յովնան: Փունջ մը քարոզներ հատոր ԺԶ: Spiritual reflections։ Diocesan Press, 2021 թ․։
• Տիգրանյան Սրբուկ։ Տունս։ Հեղինակային, 2022 թ․։
• Տոնոյան Աիդա։ Ավերակ վանք եմ։ Արմավ, 2022 թ․։
• Ցվայգ Ստեփան։ Բալզակ։ ՎՄՎ Պրինտ /Գանձա -Վահան Տերյան տուն-թանգ..-ի հրատ.,2020 թ․։
• Փայտյան Գայանե։ Ասպրամ։ Արմավ, 2022 թ․։
• ՔրիստիԱգաթա։ Մեծ քառյակը։ Էդիթ Պրինտ, 2022 թ․։
• Օգոստինոս Երանելի: Խոստովանություններ /3-րդ հրատ./ Անկյունաքար, 2021 թ․։
• Օե Կենձաբուրո։ Ինձ պաշարեցին ջրերը մինչև հոգիս։ Վեպ։ Անտարես, 2022 թ․։
• Օհանյան Արմեն,Թում Հար։ Ունոն,Բենոն և ազատության թևերը, 2022 թ․։
• Ֆահրադյան Դավիթ։ Ինձ մի փակիր։ Բանաստեղծություններ։ Արմավ, 2021 թ․։
• Ֆերացի Քեյթ, Ռեզ Թալ։ Երբեք մենակ մի ճաշեք և նեթվոռքինգի այլ կանոններ։ Անտարես, 2022 թ․։
• Ֆիջերալդ Ֆրենսիս Սքոթ։ Մեծն Գեյթսնի։ Զանգակ-97, 2022 թ․։
• Գործնական ծրագիր։Ընկալուածէն դէպի ապագայատեսիլ սփիւեք։ Լիմուշ, 2022թ.։
• Քարոզարշավների պլանավորում և իրականացոմ։ Շահերի պաշտպանության ձեռնարկ։ Լիմուշ, 2022թ.։
• ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով որոշումների ընտրանի,հունվար-դեկտեմբեր 2020, հատոր 14։ Լիմուշ, 2022թ.։
• Չարենցավան. Խորհրդային և հետխորհրդային հիշողության տարածքներ։ Պատկերագիրք։ Հեղինակային, 2009թ.։
• Քրիստոնէութեան հիմնական սկզբունները։ Լիմուշ, 2022թ.։
• Իմ առաջին ատլասը. Տիեզերք, Լիմուշ, 2022թ.։
• Армянофобская пропаганда среди детей возраста в Азербайджане (в учебниках по азербайджанскому языку и литературе 3-9 классов) /3/ /русский-азербайджанский/, Լիմուշ, 2022.
• La propagande Armenophobe de L`azerbaidjan dans le cercle des enfants D`age scolaire (Dans les manuels de la langue azerbaidjanaise et de la litterature des 3-9 classes) ֆրանսերեն-ադրբեջաներեն /3/ 2 Լիմուշ 2022
• Anti-Armenian propaganda in Azerbaijan among school-age children (in Azerbaijani and literature textbooks for grades 3-9) անգլերեն-ադրբեջաներեն 2 Լիմուշ 2022
• Ամառային ճամբարների գրքույկ / ՀՅԴ բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակ /3/ 2 Լիմուշ 2022
• Տումի /8/ 2 ՃՇՀԱՀ 2022
• Փոքրիկ իշխանը. Իմ հույզերի գրքույկը 9789939768403 /8/ 12 Հեղինակային 2022
• Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում : Ժողովածու /8/ 2 Novda Edutainment 2021
• Armenian treasures in Romania։ Էն-Վե Փրինթ 2010թ.։
• Ընտանի կենդանիներ (ջրով գունավորելու): ՃՇՀԱՀ, 2022թ.։
• Իմ պարտեզը։ Էդիթ Պրինտ, 2010թ.։
• Իմ մրգերը (հոտով)։ ՃՇՀԱՀ, 2022թ.։
• Համով հոտով (հոտով)։ Հեղինակային, 2010թ.։
• Կենդանաբանական այգի (ջրով գունավորելու)։ ՃՇՀԱՀ, 2022թ.։
• Իմ խաղալիքը (ջրով գունավորելու)։ Անտարես, 2022թ.։
• Լույսի ճանապարհ։դասագիրք ՛՛ՏաՈՒժ՛՛ դպրոցների համար, Հեղինակային /Լուսաբաց, 2022թ.։
• Հայաստանը Լանկ-Թամուրի և թուրքմեն ցեղերի արշավանքների շրջանում: Ուսումնասիրություն։ Մշակույթը հանուն կայուն զարգացման։ Էլբակյան Պրինտ, 2022թ.։
• 101 բանաստեղծ։ Գագիկ Դավթյանի թարգմանությամբ։ Լուսակն, 2022թ.։
• Աբգարի երկար նամակը կարճ հրաժեշտից առաջ։ Novda Edutainment, 2021թ.։
• Հանուն իմ կյանքի։Արցախյան 44-օրյա պատերազմում Տավուշի նահատակվածներ։ Novda Edutainment, 2021 թ.։
• Ազգային հերոսը: Փաստեր, հուշեր, վկայություններ / Վաչագան Մանուկյան։ Novda Edutainment, 2022 թ.։
• Չինարեն գիրք։ Սուրբ Գրոց ընկերութիւն, 2021 թ.։
• Քեսապի Տային։ Մութալ տպ , 2020 թ.։
• Մանկության սարերի կանչը։ Ամրոց Գրուպ, 2015 թ.։
• Sebeos History. Vol. MEDIAL, 2021.
• Matthew of Edessa’s Chronicle: Vol. 1, Արմավ, 2022։
• Smbat Sparapet’s Chronicle Vol. 1, Հեղինակային, 2022։
• Aristakes Lastivertc’i’s History։ ՎՄՎ Պրինտ, 2022։
• Կարօ Քահքէճեան կամ Սպիտակ Արջը։ ՎՄՎ Պրինտ /Գանձա -Վահան Տերյան տուն-թանգ..-ի հրատ., 2020 թ.։
• Երբ խաղաղ կլինի, Իրանական արդի պատմվածքներ։ ԵՊՀ, 2021 թ.։
• Ֆրանսիայի մասնագիտական ուժը։ Արձակ, պոեզիա, հոդվածներ, խոհագրություն։ Էդիթ Պրինտ, 2022 թ.։
• Allamjonov Komil: Allamjonov aybdor։ Ереван, 2022։
• Allamjonov Komil: Allamjonov’s fault. Անտարես, 2022։
• Apelian Kevork G: La nuora. Il genocidio armeno di Kessab in Siria։ Անտարես, 2022։
• Arakelian Armenoush /ed./: The great author of Zangezur Axel Bakunts։ Անտարես, 2022.
• Aren Mark: Where wild roses are in bloom. Минск, 1993.
• Aslanyan Vardan: Pseudo-dionysius areopagita und die Armenische ohilosophie։ Անտարես, 2022.
• Barry James: Armenian christians in Iran. ethnicity, religion, and identity in the islamic republic. Անտարես. 2022.
• Cermakian Stephane: Poetique de l’exil։ Անտարես, 2022.
• Chobanian Arshag: Canti popolari armeni: Անտարես, 2022.
• Dasxuranci Movses: History of the Aghuans։ Անտարես, 2022.
• Davtyan Artyom: The dark side of rythmic diplomacy Turkey`s foreign policy from 1923 to the present day and beyond։ Անտարես, 2022.
• Derderian Hovnan Archbishop: Spiritual reflections։ Casa Editrice Carabba, 2021.
• Derderian Hovnan Archbishop: Walking out of the upper room: Radici Future, 2022.
• Ghazar Parpeci: History of the Armenians Vol.1. Բուկինիստ, 2022.
• Hobson George: May day morning in Yerevan, Բուկինիստ, 2022.
• Jinping Xi: The governance of China: Բուկինիստ, 2022.
• Metsobetsi Tovma: History of Tamerlane and His Successors. 2021.
• Mihaela-Genţiana Stănişor; Răzvan Enache: L’exil: “Alkemie, revue semestrielle de littérature et de philosophie”, ՎՄՎ Պրինտ, 2022.
• Mihaela-Genţiana Stănişor; Răzvan Enache: Alkemie: L’horrible. ԵՊՀ, 2022.
• Pawstos Buzand: History of the Armenians Vol.1 Հեղինակային, 2022.
• Pawstos Buzand: History of the Armenians Vol.2. 2022.
• Savelsberg Joachim: Knowing about Genocide: Armenian Suffering and Epistemic Struggles, Զանգակ-97, 2004.
• Serna Ricardo Ruiz: El genocidioo Armenio։ 2021.
• Tuba Candar: Hrant Dink: An Armenian Voice of the Voiceless in Turkey, 2021.
• Volkan Vamik: Ghost in the human psyche : the story of a “Muslim Armenian”։ 2021.
• Walker Christopher J.: Armenia.A very brief history, third edition. Гитутюн 2022.
• Zorlu Jacqueline: Elles ne sont pas tombées… : des survivantes arméniennes du génocide de 1915 exilées en Occident /9/։ Զանգակ-97, 2022.
• Акопян А.А.: Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, второе переработанное издание +2 вставки։ Զանգակ-97, 2022.
• Алламжонов Комил: Алламжонов виноват, Արմավ, 2022.
• Алламжонов Комил: Алламжонов айбдор, Արմավ, 2022.
• Амирьянц Г.А.: Мудрецы на чаше весов. Արմավ, 2021.
• Арутюнов Георгий: Мы родом из Карса։ Անտարես, 2022.
• Балаян Ваграм: История Арцаха с древнейших времен до наших дней, Անտարես 2022.
• Гнуни Вазген: Армения . Полная история , Արմավ, 2021.
• Григорян марк: Ереван .Биография города. Զանգակ-97, 2021.
• Мухит-Ардагер Сыдыкназаров: Непрерывная госыдарственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков։ Զանգակ-97, 2022.
• Наполеон։ Мысли и изречения ։ / Составил Арсен Казарян/, Զանգակ-97, 2022.
• Поллини Фрэнсис.: Девочки Соерсвилля, Զանգակ-97, 2022.
• Сизякин Роман: Поэзия и жизнь.Второе издание, исправленное и дополненное, Զանգակ-97, 2022
• Степанян Левон : Пограничная династия Степанянов. Արմավ, 2021.
• Сукиасян С.Г.: Непсихиатрическая психиатрия: новый взгляд на старую проблему. Անտարես, 2022.
• Աբաջյան Պետրոս։ Լորա։Նվիրվում է Ֆլորայի հիշատակին։ Արմավ, 2022.