ՆՈՐ ԱՆՈՒՆ ԳՐՔԵՐ/ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ/ՄԱՅԻՍ

⇒Աբասյան Նշան։ Ամռանը տանը կլինեմ…= Je serai a` la maison cet ete. Բանաստեղծություններ։ Երևան Հեղինակային։

⇒Աբասյան Նշան։ Պետրիկոր : Պոեզիա,Երևան։ Էդիթ Պրինտ։

Ազիզյան Սիրակ։ Սպասիր ինձ։Բանաստեղծություններ։ Երևան Վան Արյան 

Ազնավուր Շարլ։ Քանի սիրտս բաբախում է ։ Երևան Նյու Մեգ։

Ահարոնյան Ավետիս: Իմ գիրքը : (Մանկութիւն և պատանութիւն) : “Հայրենի աղբիւր” մատենաշար թիւ 5։ Աթենք, Քիւրքճեան։

Աղաջանյան Զարիկ։ Շեշտը և շեշտադրության նորմավորման հարցերը հայերենում,  Երևան, Նաիրի։ 

Աղաջանյան Զարիկ։ Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («եղանակավորող + ԱԴ» կառույցը)։ Երևան, Նաիրի։ 

Աղաջանյան Զարիկ։ Խոսքիմասային տեղաշարժերն արդի հայերենում /Ուս. Ձեռնարկ /։ Երևան, Տիգրան Մեծ։  

Աղաջանյան Զեմֆիրա։ Խոսք ի խորոց սրտի։ Բանաստեղծ. Երևան, Վան Արյան։

Առուշանյան Անժելա։ Վերադարձ։ Երկու պատմվածք և վիպակ, Երևան Վան Արյան։ 

Ասատրյան Ռուզան։ Վավերագիր։Հրապրակախոսություն։Հատոր 5 /2013-2018թթ./,Երևան, Վան Արյան։

Ասլանյան Ա.Կ.,Զամղարյան Թ.Վ.։ Տեղեկատվական անվտանգության տեսություն;Ուս.ձեռ.։ Երևան, Ճարտարագետ։

Ասլանյան Սմբատ։ Հուշարձան կնոջս՝Նինային ։Բանաստեղծություններ։ Երևան, Վան Արյան։

Ավետիսյան Սամվել և ուրիշներ; Հայաստանի Հանրապետության մարզերի զբոսաշրջային երթուղիները, Երևան, Հեղինակային։ 

Արամ Արման։ Պտտահողմ։ պատմվածքներ։ Երևան, Վան Արյան։ 

Արևշատյան Աննա։ Կոստանդնուպոլսի հայ երաժիշտ-տեսաբանները XVIII-XIX դարեր։ Երևան, Գիտություն։ 

Արլտ Ռոբերտո: Կատաղած խաղալիք։Երևան, Վերնատուն։

Արմսթրոնգ Ջոն: Անմահական ջուր։ Երևան, Վարդ Հրատ։ 

Բաբասյան Վիկտոր։ Ուշագրավ դեպքեր և դիտարկումներ։ Երևան, Գիտություն։ 

Բադալյան Մելանիա։ Ստվերների ճանապարհին։ Բանաստեղծություններ, Երևան։ Հեղինակային։

Բալասանյան Բ.Ս.Բալասանյան Ա.Բ.։ Գիտափորձերի տեսություն և մեթոդաբանություն։ Ուս.ձեռ. Երևան, Ճարտարագետ։

Բախչինյան Հայկ։ Ավետիք Իսահակյանը հայ  և համաշխարհային գրական մտքի գնահատմամբ, Երևան, Հեղինակային։

Բաղդասարյան Գ.։ Անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան = English-Armenian-Russian dictionary : տնտեսագիտություն, վիճակագրություն, ֆինանսներ։ Երևան, Հեղինակային։

Բարսեղյան Մարտին։ Նրանց տարերքը… Երևան, Գիտություն։

Բոյն Ջոն: Տղան լեռան գագաթին, Երևան։ Վերնատուն։ 

Բոստանջյան Անահիտ։ Հանուն անվտանգ կապերի։ Թբլիսի, Մերանի։ 

Գաթրճեան Աւօ: Հայաստանի հանրապետության կերտման հերոսապատումը, Պեյրութ։

Գասպարյան Ա. և ուրիշներ: Աշխարհագրություն 9: Բնօգտագործում և բնապահպանություն: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք։ Երևան, Լույս։

Գևորգյան Կարեն։ Պետություն-իրավունք,պետություն-ամրո։ Երևան, ԱՀԱ Պոլիգրաֆ։

Գրիգորյան Նարեկ; Դիվանագիտության ներածություն։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային։

Դահիգ Չարլզ ։ Սովորության ուժը։ Երևան,  Նյու Մեգ ՍՊԸ։

Դավթյան Սիրանուշ, Հովհաննիսյան Աննա; Ֆեմինիստական մոտեցման առանձնահատկությունները սոցիալական աշխատանքի և հոգեբանական խորհրդատվության մեջ։  Երևան, ԿՌԿ Հայաստան։

Դավոյան Սամսոն: Բիզնեսի կառավարում:Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, Վան Արյան։

Դյումա Ալեքսանդր: Մարգո թագուհին ։ Վեպ։ Երևան, Անտարես։

Դոստոևսկի Ֆյոդր։ Ապուշը; Վեպ,Երևան, Անտարես։

Եգանյան Գայանե։ Մանկավարժական դիագնոստիկա։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան ՎՄՎ Պրինտ։

Եզնիկ Կողբացի։ Եղծ աղանդոց։ /Եզնիկ մատենագիրք/, 5-րդ տպագրութիւն։ Կ. Պօլիս,  Տպագրութիւն Արամեան։

Եղիազարյան Արման։ Սմբատ Բ Տիեզերակալ թագավոր Հայոց,Երևան. ԵՊՀ։

Ենիքոմշույան-Հայազ Նազարեթ: Արտագաղթի հետքերով, Երևան։

Զվիրգզդինշ Յուրիս: Տոբիասը, Չարլին և անտեսանելի ուրվականը, Երևան, Վերնատուն Մեդիա։

Զվիրգզդինշ Յուրիս: Փոքր մեղվի մեծ ճամփորդությունը, Երևան. Վերնատուն Մեդիա։ 

Թամրազյան Հրանտ և ուրիշներ; Հայ գրականություն 10: Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար։ Երևան, Լույս։

Թարվերդյան Տ.Հեթում քահանա: Ախթալայի սուրբ Աստվածածին վանքը։ /2-րդ հրատ./Երևան, Էդիթ Պրինտ։

Թումանյան Կարեն։ Անհասցե նամակներ։ Բանաստեղծ. Երևան, Հեղինակային / Վան Արյան։

Խալաթյան Մարիամ և ուրիշներ։ Հակագենդերային արշավների գորունեությունը, հռետորաբանությունը և նպատակները հետհեղափոխական Հայաստանում։ Երևան, Սոցիոսկոպ ՀԿ։

Խաչատրյան Կարեն։ 4 աղյուսակ գումարածով Գալիլեյի հարաբերականության սկզբունքից անտեղյակ պարահոգեբանների համար։ Երևան, Հեղինակային։ 

Խաչատրյան-Ամիրխանյան Աննա։ Խոստովանանք:Ռոբերտ Ամիրխանյան:Հատոր 1։ Երևան, Գրական Հայրենիք, Հայաստան / ԵԳԵԱ ։

Խառատյան Հովսեփ։ Սիրո սերմեր։Բանաստեղծություններ. Երևան,Վան Արյան։ 

Կանսուզյան Արամ։ Թռիչք : Բանաստեղծությունների ժողովածու։ Երևան, Տիգրան Մեծ։ 

Հակոբյան Ժաննա։ Կյանքը թունելի միջով։ Վիպակ։ Երևան ՎՄՎ Պրինտ։

Հակոբյան Լևոն: Մարտի են գնում առանց զենքի: Երևան, Վան Արյան ։

Հակոբյան Մամիկոն։ Հոգու գեղեցկության ճանապարհը։Համառոտ ուղեցույցներ Երևան, Վան Արյան։

Հակոբյան Վլադիմիր։ Կյանքի փորձ; Ասույթներ, բանաստեղծություններ, Երևան, Վան Արյան։

Հակոբյանն Վլադիմիր։ Կրկեսի աստղը։ Լեոնիդ Ենգիբարյան։ Երևան, Վան Արյան։

Հակունց Մելսիդա։ Սիրտս ափերիս մեջ։ Երևան, Հեղինակային։

Հառիճեցի Հրաչ։ Գնալու եկա ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, ՀԳՄ։ 

Հարությունյան Զավեն։ Տանը մարդ կա ։ /Կենսագրական պատում/, Երևան. Վան Արյան։

Հարությունյան Վալերի։ Լուսավոր հետագիծ։Գիրք-պատում։ Երևան, Վան Արյան։ 

Հովհաննիսյան Արսեն Վոլոդյայի։ Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման իրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ (տնտեսական ընկերությունների օրինակով) : Երևան, Հայրապետ։ 

Հովհաննիսյան Մաքսիմ։ Չաստվածների խնջույք։ Ստեփանակերտ, Սոնա։

Հովհաննիսյան Ռ. և ուրիշներ: Ֆիզիկայի խնդիրների և հարցերի ժողովածու: 9-10 դաս.Երևան Լույս։

Հովհաննիսյան Սասուն։ Մտածել է պետք… : Քառյակներ։ Գիրք 2։ Երևան Վան Արյան։

Ղազարյան Ֆ.Գ.,Խիթարյան Դ.Ս.։ Մարդու մկանային ուժը,տարիքը մարզման ազդեցությունը,մշակման մեթոդիկան;Մենագրություն։ Երևան, Հեղինակային։

Ղալումյան Էլեոնորա։ Ճակատագի՞ր։ Երևան, Հեղինակային /ՎՄՎ-Պրինտ։ 

Ղարաջյան կարլեն։ Քո բնագիրը քո կյանքն է… Վանաձոր, ՍԻՄ տպագրատուն։ 

Ղուկասյան Մելսիդա։ Բարության սերմեր։ Բանաստեղծ. Երևան, ՎՄՎ Պրինտ։

Ղուկասյան Սևակ։ Առօրյա բառարան։ Երևան, Վան Արյան։ 

Մայիլյան Թելման։ Վետերաններ։Տավուշի մարզի Իջևանի վետերանների տարածքային կազմակերպության համառոտ պատմությունը։ Երևան, Վան Արյան։ 

Մարդոյան Անդրանիկ: 25 տարվա սիրո ծառայություն։ Երևան Տիգրան Մեծ։

Մարտոյան Գագիկ։ Ժողովրդական միհրապաշտությունը և գարնանային տարեմուտը «Սասնա Ծռեր»-ում։ Երևան, Վան Արյան։

Մեժելայտիս Էդուարդաս: Իմ կրկնակի Արարատը։ Երևան, Գասպրինտ։

Մելիքյան Վ.։ Analog integrated Circuits։ Լաբորատոր աշխատաների կատարման մեթոդական ցուցումներ։/անգլերեն լեզվով/Yerevan, Ճարտարագետ։

Միլիտոնյան Էդվարդ: Քարկապ: Պատմվածքներ,պիեսսներ։ Երևան, Ծիծեռնակ։

Միլիտոնյան Էդվարդ: Մի բուռ խոսք : Բանաստեղծություններ, Երևան. Վան Արյան։

Միլիտոնյան Էդվարդ։ Ապրողների և մեռյալների թագավորը։ Վիպակ, Երևան, Ծիծեռնակ։

Մկրտչյան Լիլիթ։ 10950 օր ժաժք։ Երևան, Վան Արյան։

Մկրտչյան Սաթենիկ: Այրված կենդանակերպ: վեպ, Երևան, Վան Արյան։

Մնացականյան Ասատուր; Գիրք գրված փշալարերի ճանկերում; Արձակ և չափածո էջեր (1942-1943)։Երևան Տիգրան Մեծ։

Մնացականյան Վիոլետա: Չմարող լույս, Երևան. Լուսաբաց։

Մուշ Հակոբ։ Կարևեր մենություն: Վիպակ, Երևան,Վան Արյան։ 

Նաճարեան Ռուբէն։ Գոյնէն անդին.Beyond color, Երևան,Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ։

Նիցշե Ֆրիդրիխ: Երկեր 5 հատորով:Հատոր 2։ Երևան, Անտարես։

Շահանդուխտ: Լռած լեզուն խօսեցաւ; Պեյրութ, Համազգային Վահէ Սէթեան տպարան։

Շահբուդաղեան Գրիգոր։ Պապի ձեռնոցները : Մանկական վէպ ։ Թիֆլիս, Տպարան Մովս. Վարդանեանց եւ ընկ., 

Շահնազարյան Գոհար; Սկեսուրների դերակատարումը.սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատուները Հայաստանում։ Երևան, Ասողիկ։

Շիրմազյան Գագիկ։ Գեներալ Անդրանիկը Ստեփանավանում։ Երևան, Վան Արյան։

Չարխիֆալակյան Լ.Վ.և ուրիշներ։ Էներգետիկ պրոցեսների հետազոտումը էներգետիկ ոլորտի ձեռնարկություններում: Ուս.ձեռ. Երևան, Ճարտարագետ։

Չիբուխչյան Ս.Ս.,Չիբուխչյան Գ.Ս.։ Մասնագիտացված շարժակազմի կառուցվածքը և հաշվարկը; Ուս.ձեռ.Երևան , Ճարտարագետ։

Պետրոսյան Ե.Վ., Շահբազյան Խ.Ա.։ Հակաճգնաժամային կառավարումը էներգետիկայում; Ուս.ձեռ. Երևան, Ճարտարագետ։

Պոլոյան Եվգենյա։ Մեծություններ։ Վիպակ, Երևան, Վան Արյան։ 

Պողոսյան Նունե։ Տավշո խոսք ու զրույցներ, Երևան. Գիտություն։

Պռօշեանց Պերճ; Յունօն, Թիֆլիս։ Ռօտինեանցի տպ.։

Ջիվանի աշուղ, (Լևոնյան Սերոբ Ստեփանի)։ Շահ Իսմայէլի հեքեաթը hանդերձ երգերով: Փոխադրութիւն տաճկերէնից / Աշխատասիր.՝ աշըգ Ջիւանի.,2-րդ տպագ./, Թիֆլիս, տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի։

Ջիվանյան Ալվարդ։ Թուղթ ու գրի ոգիներ ;գրաշարի կնոջ օրագրից։ Երևան, Զանգակ-97։

Ջուլհակյան Թ.Հ.։ Ջեռուցում։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Եր.ՃՇՊՀ։

Ռեզնիկ Իլյա: Ինչու։ Երևան, Հեղինակային։

Ռշտունի Գոհար։ Արաբկիրի այգիները։ Բանաստեղծություններ և արձակ Երևան, Լուսակն։

Սահյան Համո: Դաղձի ծաղիկ: Բանաստեղծություններ։ Երևան, Ոսկան Երևանցի։

Սահրադյան Մանան։ Տուր ձեռքդ ընկեր, Երևան, Հեղինակային։

Սարգսյան Ա.Յու.։ Մատենագիտություն Արցախի ազգագրության ուսումնասիրության։ Ստեփանակերտ, Էդիթ Պրինտ։

Սարդարյան Սոֆիկ։ Հոգուս աշխարհը։Բանաստեղծ. Երևան, Վան Արյան։

Սթանոզ Կարո; Հայ երգիծանքի հանրագիտարան։ Գիրք Գ, Երևան. Հեղինակային։

Սիմոնյան Արա։ Լուսնի հովիտ։Բանաստեղծություններ,արձակ։ Երևան,Վան Արյան։

Սպերցյան Գրիգոր ։ Հավատարմություն: Верность, Ереван Գրական Հայրենիք, Հայաստան։

Վարդանյան Առնոլդ Սամվելի։ Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում, Երևան Հայրապետ։

Վարդանյան Գագիկ։ Շիրակ աշխարհ։ Հուշալբոմ 17։ Երևան ՎՄՎ Պրինտ։ 

Վարդանյան Ռաֆիկ։ Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) համարողի ՇԼԲ կարգը, Երևան,ԵՊՀ։

Տալիթա։ Երկնաթափառ ակնթարթ։ Երևան, ՀԳՄ։

Քառնեգի Դեյլ: Ինչպես ազդել մարդկանց վրա խոսքի միջոցով: Սեղմագիրք: Երևան, Գիտանք։

Քուք Քեթրին։ Ծառերի հիշողություն։ Պատկերագիրք, Երևան, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ։

Ֆարսիյան Ն.Վ.,Երիցյան Լ.Ս.։ Հողի անալիզ։Մեթոդական ձեռ.լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ կատարելու համար։ Շուշի, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան։

Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության։ Ստեփանակերտ /Երևան      Ստեփանակերտ / Էդիթ Պրինտ։

Մատենագիտություն Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության։ Ստեփանակերտ, Էդիթ Պրինտ։

Ջերմամատակարարման համակարգեր։ Ուս.ձեռ. Երևան, ԵրՃՇՊՀ։

ՀՀ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք։ Փոփոխ.ու լրաց.՝2021 թ.ապրիլի 14-ի դրությամբ։ Երևան. Պաշտոնական տեղեկագիր։

«Զինվորական ծառայողական և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքը։ Փոփոխ.ու լրաց.2021թ.մայիսի 3-ի դրությամբ։ Երևան. Պաշտոնական տեղեկագիր։

Մտածական տուալէր մանուկ Յնուն իզզէրինէ տօքուզ կիւն օլունաճաք:/հայատառ թուրքերեն/։ Նաև ՝ԽԱՉ ԵՕԼՈՒՆՈՒ ԶԻԱՐԵԹ ԻՏԷՃԷՔ ԹԱՐԻՔ ՏԻՐ գրքին (37 էջ), շարունակվող Էջալկալությամբ: Թրեստ. Թրիեստ: տպ. Մխիթարյան։

Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոսի Լիգուորեայ։ Վենետիկ, Ս. Ղազար։

Վկայարան հայկական ցեղասպանութեան: Թ. Գիրք /Պատրաստեց Իսկահատեան Յարութիւնը, Երևան. Հեղինակային։

Բժշկարան հոգևոր : Բաժանեալ յերկուս մասունս։ Կ.Պոլիս. Կ.Պոլիս,ի տպ.Յովհաննու Միւհէնտիսեան։

The Armenian genocide.Prelude and aftermath.As reported in the U.S. press.The Washington post Volume 2. Erevan Mekhitarist publication։

Հիսուսի զրույցն աշակերտների հետ /հարությունից հետո/։ Երևան, Վան Արյան։

Յուշամատեան Հայաստանեայց ավետարանական եկեղեցւոյ: 175-ամեայ տարեդարձին առթիւ, Երևան. Հայ Աւետարանական համաշխարհային խորհուրդ։

⇒Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում; Խնդիրների և թեստերի ժողովածու։ Երևան. Ճարտարագետ։

Կտրող սեպի փորձնական որոշումը գործիքի բանվորական և պարապ ընթացքների դեպքում՝ընդհատուն կտրման ժամանակ։ Լաբորատոր աշխ.կատ.մեթոդ.ցուց. Երևան, Ճարտարագետ։

On my radar 2020: One world /ֆաքսիմիլե/։

Սեռական բռնության թանգարան պատմությունների հավաքածու, Երևան ԶարտՊրինտ-Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն։ 

Կանանց չլսված պատմություններ, Երևան։ 

Գենդերային անհավասարությունը աշխատաշուկայում.հիմնախնդիրները և լուծումները լոկալ և գլոբալ համատեքստում (գիտաժողովի նյութեր)։ Երևան։

Բժշկության ուրախ աշխարհում։ Երևան, Հեղինակային։

ՀՀ օրենքը։Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին։ (փոփոխություններին ու լրացումները 2021 թվականի մարտի 12-ի դրությամբ), Երևան։ Պաշտոնական տեղեկագիր։ 

ՀՀ օրենքը գնումների մասին։(ընդունվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 2016թ.դեկտեմբերի 16-ին,փոփ.ու լրաց.2021թ.մարտի 12-ի դրությամբ )։ Երևան, Պաշտոնական տեղեկագիր։

Կինո․ տեսություն և քննադատություն։  /7/ Երևան Ֆոկուս Արվեստի ՀԿ։ 

Հայ գրականության քրեստոմատիա: 10-րդ դասարան, Երևան։ Լույս։

 Գիրք սաղմոսաց Դաւթի Երուսաղէմ: տպ. Յաթոռ Սրբոց Յակովբեանց։

ԳԻՐՔ ՓՈՔՐԻԿ, ՈՐ ԿՈՉԻ ՏԱՂԱՐԱՆ։/առանց տիտղոսաթերթի,Տաղարան./ Ի թւին հայոց ՌՃՁԳ ։ ԱԼԻԳԱՏ-1։ Կ. Պոլիս։ Տպ. Մարտիրոս Սարգսյանի։

Միկրոտնտեսագիտություն: Հարցեր և պատասխաններ: Մեթոդական ցուցումներ։ Մաս 2, Երևան, Ճարտարագետ։

Маршалы,генералы и адмиралы армянского происхождения в Санкт-Петербурге.Биографический справочник. Санкт-Петербург, Роза Ветров.

Routledge handbook of ethnic conflict. London-New York. Routlege/Taylor & Francis Group։

Safavid Iran and her neighbors։ Salt Lake city   The university of Utan Press.

Ալվան ծաղիկը։ Երևան Բուկինիստ ։

Լատվիական հեքիաթներ։ Երևան, Վերնատուն։

Մեծ Հայք։ Բանաստեղծություններ։ Երևան, Վան Արյան։  

Genocide and mass violence. USA, Cambridge University Press.

 The specter of genocide:Mass murder in historical perspective. USA     Cambride University Press. 

Turkey before and after ataturk, London։ Frank Cass. 

Աշխարհի նոր յոթ հրաշալիքը: 7 գլուխկոտրուկ: Երևան, Անտարես։

Արա Հարությունյան. Կոմիտասից Կոմիտաս.ցուցադրության պատկերագիրք, Երևան, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ։

Հարսանեկան երգեր,մաս Ա։Հազար ու մի երգ։հատոր Գ. Երևան։ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ։

ՀՀ բարբառային համապատկեր, գիրք 2, Կոտայքի մարզ։ Երևան Ասողիկ։

Թվային հեռուստատեսության հիմունքներ։ Մեթոդ.ցուց.;Երևան, Ճարտարագետ։

Անօրգանական հատուկ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա (ծծմբական թթվի հիման վրա)։Կուրսային և ստուգողական աշխ.մեթոդ.ցուց.։ Երևան, Ճարտարագետ։

Polska szkola na tulaczych szlakach:Polish schooling in war-time exile /2 լեզվով.Warszawa։

Նալբանդյան Գրիգոր; Բագարանի Շուշանավանքը, Երևան Տիգրան Մեծ 

” Patryk Sapała:” Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej : Seria III Zbiory Bibljoteki Ordynacji zamojskiej : Tom 7 Teki Gorrskiego (sygn. BOZ 2053) Czesc 1 Teki I-XV . Warszawa, Biblioteka Narodowa.

” Patryk Sapała:” Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej : Seria III Zbiory Bibljoteki Ordynacji zamojskiej : Tom 7 Teki Gorrskiego (sygn. BOZ 2053) Czesc 2 Teki XVI-XXIX. Warszawa, Biblioteka Narodowa

” Patryk Sapała:” Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej : Seria III Zbiory Bibljoteki Ordynacji zamojskiej : Tom 7 Teki Gorrskiego (sygn. BOZ 2053) Czesc 3 indexy, Warszawa       Biblioteka Narodowa.

” Մելքոնյան, Սենեքերիմ”       Թումանյանի հոգու կենսագրությունը, Երևան, Վան Արյան։ 

Akcam Taner, Kurt Umit: The spirit of the laws:The plunder of wealth in the Armenian genocide. USA, Berghahn.

Antaramian Richard E.: Brokers of faith, brokers of empire: Armenians and the politics of reform in the Ottoman empire. USA, Standford university press.

Bataille Georges: On Nietzsche: Sur Nietzsche։ USA , Sunny Press.

Beriss David: Black skins, French voices, USA, Westview.

Charlotte Du Rietz: Rare books catalogue 56։ Sweden.

Chirot Daniel, McCauley Clark: Why not kill them all?: The logic and prevebtion of mass political murder։ USA, Princeton University Press.

Cornell Svane E.: Small nations and great powers: A study of ethnopolitical conflict in the Caucasus։ London-New York Routlege/Taylor & Francis Group.

Crouzet Denis: Nostradamus: A healer of souls in the renaissance. USA, Polity.

Dadrian Vhaakn N.: Warrant for genocide :key elements of Turko-Armeniain conflict։ USA, Transaction publishers.

Dietrich Otto: The Hitler I knew: Memoirs of the third reich’s press chief, USA, Skyhorse publishing.

Edited by: Vahan Ohanian, Ara Ketibian The armenian genocide.Prelude and aftermath.As reported in the U.S. press.The Washington post Volume 1, Erevan Mekhitarist publication.

German Tracey C.: Russia’s Chechen war, London-New York. Routlege/Taylor & Francis Group.

Henryk Citko: ” Archiwum Zbigniewa Herberta : inwentarz” Warszawa Biblioteka Narodowa.

Letocha Barbara and others: Żydowskie druki ulotne w Siedlcach, Chełmie, Białej Podlaskiej 1919-1931/Jewish printed ephemera from Siedlce, Chelm, Biala Pollaska 1919-1931/Catalogue. Warszawa National library of Poland.

Meeker Michael E.: A nation of empire: The Ottoman legacy of Turkish modernity։ USA, University of California press.

Patyan Karine: Teaching professional english at technological universities։ Շուշի։Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան։

Pauley Bruce F.: Hitler, Stalin, and Mussolini : totalitarianism in the twentieth century։ USA, Willey Blackwell։

Pernal Marek: Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej / Polish diplomacy during world war two։ Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.

Peter Van den Bossche: The law and policy of the world trade organization: Text, cases and materials/3rd edition, USA. Cambridge University Press.

Ripley Tim: Middle East air power in the 21st century։ USA, Pen & Sword.

Russell Francis: Places in Turkey: A pocket grand tour, London, Frances Lincoln։

Sakwa Richard: Putin redux : Power and construction in contemporary Russia, London-New York Routlege/Taylor & Francis Group.

Savage Sean J.: The senator from New England: The rize of JFK.USA.  Exelsior editions.

Seranka Pawel, Szczepanil Krzysztof: Tradycje polskiej dyplomacji 1918-1939 /Traditions of Polish diplomacy 1918-1939 /2 լեզվով/ /3/ Warszawa.Wydawnictwo Sejmowe.

Sloma Renata: Katalog fotografii ze zbioru Aleksandra Czolowkiego, Warszawa. National library of Poland.

Swietochowski Tadeusz: Russian Azerbaijan 1905-1920: The shaping of national identity in a muslim community, London-New York։      Cambridge University press.

Tick Edward: War and the soul, USA, Quest books.

Tomasz Krzyżowski: Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach։ Krakow, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie.

Абгарян Геворг: Точка зрения։ Ереван Ван Арьян.

Мирзоян Эдгар: Артавазд II ,Арташес II: Трагедии, Ереван. Кавказский центр Иранский.

Ованесян Тамара; Я Женщина,я остров; /перевод с армянского/,  Москва, Время.

Орманян Магакия: Армянская церковь: Ее история, учение, управление,внутренний строй,  литургия.литература,ее настоящее, Санкт-Петербург, Радуга.

Петров Н.Н.: Мнение участника перестройки: Часть XV։ Санкт-Петербург.

Провуайер Пьер Шагал: Деяние и слово, Москва, Колибри.

Симян Тигран: Ереванский государственный университет: семиотика пространства, интеллектуальный ландшафт, социальная память։ Ереван ԵՊՀ.

Тунян В.Г.: Фальсификация истории восстановления армянской государственности в азербайджанской историографии;Конец ХХв.-начало ХХI в.: Ереван, ԵՊՀ.

Широкорад Александр: Карабах: Тысячелетняя война на древней земле, Москва, Вече.