ՀՈՒՆՎԱՐ

Աբրահամյան Մարիաննա: Ճապոներեն հիրագանա 14 օրում 2020թ.։

Ադրիանուպոլսեցի Պողոս Եպիսկոպոս։ Հինգ դարերի զանազանությունըՀին կտակարանի պատմություններ: ՀատորԲ։  2020թ.։

Արդուինո տպասալի կիրառմամբ ռոբոտների էլեկտրամեխանիկական համակարգերի մշակում ։ Լաբորատոր աշխ.կատ.մեթոդ.ցուց.2020թ.։

Ազդանշանների տեսություն և ձևափոխության մեթոդները;Ուս.ձեռ. /6/ 2020թ.։

Ահարոնյան Ա.Գ, ՍարգսյանՍ.Մ։ Գաղձի (Cuscuta, Dodder) տարածվածությունը, վնասակարությունը հանրապետությունում և պայքարի նոր միջոցառումները։ 2020թ.։

Ահարոնեան Ա., Ահարոնեան Վ.։ Րաֆֆի։  Րաֆֆիի կեանքը։  2020թ.։ 

Ավագյան Էդուարդ։ Խոզուկն ու պզուկը։ 1992թ.։

Ավագյան Հերմինե: Վազումեմ, սպասի՜ր… 2020թ.։ 

Այդինյան Հարություն։ Հայրենասերի հզորությունը։ 2020թ.։

Արվեստի պատմություն./17-18-րդ դարերի արևմտաևրոպական արվեստի պատմություն/ Ուս.ձեռ. /7/ 2020թ.։

ԱղայանԿ. Լ. և ուրիշներ։ Նյութերի դիմադրության հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ Մաս 2։  2020թ.։

Ապիտոնայն Գոհար։ Եղանակներ։Մանկական բանաստեղծություններ։ 2021թ.։

Ապիտոնյան Գոհար։ Առականի։ 2020թ.։

Անդրգիտակարգային (Transdisciplinary) դաշտային, իրավաճակային (Case Study) ուսումնասիրությունների մշակման և իրականացման դասընթաց;Ձեռ.համալսարանական ուս. համար։ 2021թ.։

Անկողինեան Կարին: Հայերէն հայքու: Բանաստեղծութիւններ։ 2020թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս։ Տիեզերաչափ հույսի ու հավատի ասպետը /8/ 2015թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս։ Երևանը Ֆրիտյոֆ Նանսենի աչքերով։ /2-րդհրատ/։ 2020թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս։ Deja vu : Հալեպ՝ սիրո և մահվան հովիտ2020թ.։

 Բախչինյան Ֆելիքս։ Ֆրիտյոֆ Նանսեն՝ աշխարհիխիղճը։ 2020թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս: Հայ մշակույթի տաղանդավոր մշակը։ 2020թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս: ՆորայրԳրիգորյանի բանաստեղծական աշխարհը։ 2020թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս; Տիեզերքի սիրեցյալը  /8/ 2018թ.։

ԲաղդասարյանՍ.: Ավարտված կյանքի անավարտ էջերը: Հուշագրություն։ 2020թ.։

Բենիամին Վալթեր։ Լուսանկարչութիւն եւ պատմութիւն։ 2020թ.։

Բունիաթյան Սմբատ։ Նկուղ իջնելու հրավեր։ 2020թ.։

Բուռնաշև Ստեպան։ Օտարաղբյուրները Հայաստանի և հարակից երկրների մասին ։ 2020 թ.։

Բուրման-Լարսեն Ռուալ։ Ռուալ Ամունդսեն։ 2020թ.։

Գեղամյան ԽիկարՄեզ սիմֆոնիա է պետքԳիրք 2. 2020թ.։

ԳյուլզադյանՀ.Հ.,ՊետրոսյանԴ.ԹԱվտոճանապարհի հողային պաստառի կառուցում։ 2020թ.։

Գծագրական երկրաչափության աշխատանքային տետր թիվ 2։ 2020թ.։ 

Գծագրական երկրաչափության աշխատանքային տետր թիվ 1։ 2020թ.։ 

Գրիգորյան Օգսեն: Լուռ անցորդը։ 2020թ.։

Գունավոր և ազնիվ մետաղների հումքի հարստացման տեխնոլոգիաները;Ուս.ձեռ. /6/ 2020թ.։

Դադայան Խաչատուր։ Անմա՞հ է այն գործը, որի համար ես մեռա… Կոմիտաս վարդապետ։ 2020թ.։

Դոնիկյան Դընի։ Փարաջանով.Ձիեր /երկկողմանի,երկլեզվով/։  2020թ.։ 

Դերոյան Նովալիս։ Երաժշտական ստեղծագործության վերլուծություն: Դասագիրք կոնսերվատորիայի ուսանողների համար։ 2020թ.։

ԶատիկյանՍ.ՍԳազամատակարարում։Ուսումնամեթոդականձեռնարկ։ 2020թ.։

Զորավար Անդրանիկը ռուս և բրիտանացի զորականների հուշերում։2021թ.։

Էմին Գևորգ: Քասախի խշշոցը:Բանաստեղծություններ։ 2020թ.։

Էլեկտրաբանեցում և էլեկտրական մեքենաներ։ Լաբորատոր աշխ.մեթոդ.ցուց.Մաս1 /6/։ 2020թ.։

Ընդհանուր վիրաբուժության ատլաս։ 2020թ.։

Թորանեան Թորոս։ Մշտաժպիտ իմ Հայաստան։ Արձակ և բանաստեղծություններ։ 2019թ.։ 

ԹովմասյանՍ.ԱՃարտարապետության և քաղաքաշինության իրավական հենք։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։  2020թ.։

Թամազյան Գոռ։ Աֆորիզմներ: Մեծ ու փոքր ճշմարտություններ, մաս 2։ 2021թ.։ 

Թորանեան Թորոս: Երկիրը մեր արեւին ընկեր։ Բանաստեղծ.։ 2019թ.։  

Թեքեյան Շառլ-Տիրան: Քառամյա պատերազմն Արևելքում ֆ/ ֆրանս-հայկական գործունեությունը պատերազմի ընթացքում: Երկկողմանի, երկլեզու։ 2020թ.։

Թումանյան Հովհաննես։ Ուղիղ խոսք ։ Քննադատություն և հրապարակախոսություն /0/ 2019թ.։

Թվային համակարգեր; Լաբ.աշխ.կատ.մեթոդ.ցուց;Մաս 1։  2020թ.։

Ժամանակակից դրամատուրգիա ; Բ  2020թ.։

Իսահակյան Ավետիք։ Երկերի լիակատար ժողովածու : 14 հատորով։ Հատոր 11։ Հուշեր, հոդվածներ գրականության և արվեստի մասին, գրախոսություններ, ելույթներ։ 2019թ.։ 

Իսրայելյան Մարինե։ Վերածնունդ.համահեղինակային ժողովածու։ հատոր 1։ 2020թ.։

ԼևոնյանԼ.Հ.։  Շինարարական մեխանիկայի առաջադրանքների կատարման ուղեցույց։ 3-րդհրատ. 2020թ.։

Լաչինյան Լիլիթ: Հոգեբանական աջակցությունը նախադպրոցական տարիքում:Ուս.ձեռն. /1/ 2016թ.։

ԽաչատրյանԷ.Հ., ԽաչատրյանԱ.ԷԳրունտային պատվարով հիդրոհանգույցի նախագծում։ Մեթոդական ցուցումներ։ 2020թ.։

Խաչատրյան Կ. և ուրիշներ: Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին + 2 քարտեզ/9/ 2020թ.։

Խառատյան Հենրիկ: Անվանի դիլիջանցիներ գրքերի կենսագրական ամփոփ բառարան-ժողովածու։ 2020թ.։

Կապուտիկյան Ս.: Նա իր գոյությամբ սրբացնում էր մթնոլորտը: Հուշապատում։ 2004թ.։

Կարապետյան Մ.: Կենսաբանական և քաղաքական համակարգեր: Համեմատական վերլուծություն։ 2020թ.։

Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմությունը։ 2018թ.։

Հայոց Վեհարանը /Ալբոմ 3 լոզվով։ 2019թ.։

Հայկական հարց;/դասախոսությունների տեքստեր քոլեջի ուսանողների համար/ /հյգ/ /9/ 2020թ.։

Համակարգերի մոդելավորում;Ուս.ձեռ.Մաս2.։ 2019թ.։

ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի սոցիալտնտեսական զարգացման մոդելը։ 2020թ.։

Հարությունյան Գ.ՅուՄիջազգայինբանկայինհամակարգ; Ուս.ձեռ.։ 2020թ.։ 

Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն (1920-1923) ։ 2020թ.։ 

Համբարձումյան Վազգեն: Հայերենը և կելտական լեզուները /Համեմատական-տիպաբանական տարբերականություն/։ 2020թ.։

Հարությունյան Կ.,Վարդանյան Գ.: Մեթոդական ձեռնարկ:Հասարակագիտություն առարկան դասավանդող ուսուցիչների համար։ 2020 թ.։

Հարությունյան Ա.Գ.։ Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների ֆիզիկական նախագծման ալգորիթմներ; Ուս.ձեռ. 2020թ.։

Հարությունյան Ավագ: Մատենագիտություն  Վէմ հանդեսի։ 2020թ.։

Հայ գիրքը և հայ գրականությունը 2013թ.։

Հասկեր։ Համահեղինակային ժողովածու; Հա  տոր 1  /Կազմ.Անդրանիկ Նաջարյան։ 2021թ.։

Հովհաննիսյան Նիկոլայ։ Հայոց պատմության անընդմեջ շղթան դարերի խորքից մինչև  XXI  դարի սկիզբ (պատմաբանմիջազգայնագետի դիտարկումներ)։ 2020թ.։

Ճյուղի տնտեսագիտություն և կառավարում։ Ուղ. ձեռ. 2020թ.։

Մանուկյան Մարտին: Արցախի /լեռնային ղարաբաղի/ հանրապետության շրջանները, քաղաքները, գյուղերը:Պատմամշակութային, ֆիզիկաաշխարհագրական, վարչատնտեսական նկարագրեր։ 2020թ.։

Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացում; Ուս. ձեռ. մանկավարժների և ծնողների համար։ 2020թ.։

Մուրատեան Կարապետ։ Կեանքի հոլովումով։ 2017թ.։

ՄարգարյանՍ.ԵԿենսագազայինտեղակայանքներ /տեխնոլոգիա,կառուցվածք,տեսությունևհաշվարկ/։ 2020թ.։ 

Մանուկյան Սամվել։ Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի կառավարման համակարգիտվյալների բազայի մշակման հայեցակարգը /հյգ/ 2005թ.։

ՄարաշեցիԳրիգոր։ Աղոթագիրք։ Վայրեր,ողբեր.մեղաներ ։ 2020թ.։

Մոս-Մուշեղյան Մխիթար։ Կալոդեն. Արյունոտ շուշաններ։ Պատմական դրամա։ 2020թ.։

Յահյամասիհի Անահիտ։ Սադեղ Հեդայաթ.կյանքը և գիտագրական ժառանգությունը։ 2020թ.։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց: Տարեգրություն և կենսամատենագիտություն (1951-2019)։ 2020թ.։

Նանսեն Ֆրիտյոֆ։ Հայաստանը և Մերձավոր Արևելքը ։ 2020թ.։

Նանոչափային ինտեգրալ սխեմաների մուտք / ելք հանգույցների նախագծման առանձնահատկությունները։ Մենագրություն 2020թ.։

«Նորհարևաններ» -“New neighbors”: Հասարակականերկխոսությանևզարգացումներիկենտրոն։ 2006թ.։

Պետրոսյան Օ.Հ.։ Նանո և միկրոհամակարգային տեխնիկայի հիմունքներ; Ուս.ձեռ. ։ 2020թ.։

Շահբազյան Արտաշես; Ես կգամ /8/, 2018թ.։

ՉթյանԱնահիտ։ ՀայթատրոնըԵգիպտոսում։Ակնարկներսփյուռքահայթատրոնիպատմության 3։ 2020թ.։  

ՊալեանՅակոբ։ Գաղտնասացութիւնայգիիսմեջ։ 2017թ.։

Պետրոսյան Դավիթ: Սասնա ծռեր կտակարանի խրատաբանությունը: Պրակ Ա  /1/2021թ.։

Պետրոսյան Օ.Հ.։ Միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի հիմունքներ։ Ուսումնական ձեռնարկ։ 2020թ.։

Ջրապատրաստում։ Ուս. ձեռ. 2020թ.։

Սերգեյ Սարինյան: Կենսամատենագիտություն։ 2019թ.։

Սարգսյան Տիգրանուհի։ Հետաքրքրաշարժ երկրաչափություն։ 2019թ.։

ՍարդարյանՎարդանուշ։ Մարդկայինճակատագրեր։ 2020թ.։

⇒ Սարգսյան Լևոն: Ինքնավերաբերմունքի հոգեբանություն, ուս.ձեռն.  /1/ 2016թ.։

Սարգսյան Գևորգ։ Ընտանեկան պատերազմներ։Պիեսներ /կատակերգություն։ 2020թ.։

Սահակյան Ջուլիետտա: Հայրենիքիս հողը: Բանաստեղծ. /8/ 2020թ.։

⇒ Սեդրակյան Հրաչեայ։ Հայ իրականութիւնը Մեթր հրաչեայ Սեդրակեանի գրիչէն։ 2019թ.։

Վարդանյան Վահրամ։ Ոգեղեն ճիչեր լռության մեջ: 2020 թ.։

Վարդանյան Ա., Հեբոյան Ա.: Անշարժ պրոթեզների ցեմենտավորումը: Ուս. Ձեռնարկ /61/ 2020թ.։

⇒ Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության : Գիրք ԻԱ; Տ. Կոմիտաս վարդապետ Սողոմոնեան (1869-1935): /Կազմ.՝ Գ. Աւագեան,/   2020թ.։

Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային համակարգեր։ Մեթոդ.ցուց./6/2020թ.։

Ցանցային օպերացիոն համակարգերի հիմնական և օժանդակ ծրագրամիջոցները; Լաբ. աշխ. մեթ. ցուց։ 2020թ.։

Ուսումնական գործընթացի արդի մոտեցում. Կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքներ; Ձեռ. ուսուց. համար /+CD /։ 2020թ.։ 

Ուղեցույց «Գծագրություն» առարկայից ընդունելության քննությանը նախապատրաստվելու համար։ Մեթոդական ցուց. և խնդիրների ժողովածու։ 2019թ.։

Ուղեցույց։ «Գծագրություն» առարկայից ընդունելության քննությանը նախապատրաստվելու համար; Մեթոդ. ցուց. և խնդիրների ժողովածու ։ 2020թ.։ 

Քեթիպեան Արա: Ադրիական: Բանաստեղծութիւններու ժողովածոյ։ 2020թ.։

ՖոսսեՄարիտ։ Ֆրիտյոֆ Նանսեն՝ մեծ մարդասերը։ 2020թ.։

Java լեզվի ծրագրավորման տեխնոլոգիան, գրաֆիկական ինտերֆեյսի ստեղծում։ Մեթոդ. ցուց. 2020թ.։

Lousia Hatamian, Marianne Valencise։ Armenien berättar: Berg under bar himmel։ 2020թ.։

Благовеста Иванова: Българският архитектурен комплекс на Златния рог. 2018г.

Давтян Ваге: Homo Consumens или попытка социально-философского осмысления энергетической безопасности человека :Монография։ 2020г.

Дживани: Конотоп: роман. 2020г.

Тунян В.Г.: Верховный Католикос Всех Армян Геворг IV “Великий деяниями”. 1866-1882. /հյգ/  /2/ 2019г.

Руководство по составлению сателлитного счета образования и профессиональной подготовки ։ 2020.

Музеи Беларуси: Музеi Беларусi: Museums of Belarus /3 լեզվով2018 2020г.

Мирзоян Сурен: Сталинградцы победили   2020 2020г.

Оганесян С.М.:Регулярные методы решения трехмерных задач гравиметрии. 2004г.

Слова и словосочетания, часто  употребльяемые в актах органов Евразийского Экономического Союза: Русско-армзнское-белорусско-казахско-английский словарь. 2018г.

Погосян Владимир: В лабиринтах времени. 20202020г.

Тунян В.Г.: Ованес Туманян и Армянский вопрос. 2020г.

Ayvazyan G.Y.: Crystalline, porous and black silicon: /5/ 2020y.:

⇒ Заславский И.Д., Мадоян А.С.: Философские вопросы оснований математики 2020г.

Galichian Rouben: Armenia, Azerbaijan and Turkey: Addressing Paradoxes of Culture, Geography and History /հյգ/։ 2019թ.։

Kütahya Archaeology, Sanat Tarihi ve Tarih Araştırmaları: Sayi/volume 6 ։ 2019y.։

White Paper on Blockchain in Trade Facilitation։ 2020թ.։ 

Karapetian Samvel: KHOЛVANK= KHOJIVANK :VOLUM 19  2019y.։

Verfels Francis: Musa Daga. 2019y.։

Ideas of beauty: Asian and american art in the freed and sackler galleries /7/  2010y.:

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում 2019թ։ Գիրք 12. 2020թ.։

 Մանուկյան Գ.: ՀՀ երկրորդ սահմանադրության հայեցակարգ 2020թ.։

Տարաս Շեվչենկոն եվ Հայաստանը։ 2013թ.։

Պատմագրեան Ա.։ Երաժշտարան ։ Դասագիրք  երաժշտական գրագիտութեան։ 2020թ.։

Խաչատրյան Արամ։ Սյուիտ Մ.Լերմոնտովի , «Դիմակահանդես» դրամայի երաժշտությունից. դաշնամուրի համար /նոտա/ 2020թ.։

Հայ ընտանիքի օրացույց 2021 /պատի օրացույց2021թ.։

Գրիգորյան Մելինե։ Եթե ուսուցչի ես, ապա մոտիվացնող ես, ներառող ես, արժևորող ես ու… 2020թ.։

⇒Пашинjaн Никол; Другая страна на земjата; 2020г.

Ermenistan’ın tarihi haritalari։  2019թ.։