ՀԱԳ Ծառայություններ

Հիմնական
Ընթերցողներին հնարավորություն է տրվում ընթերցասրահներում օգտվելու ՀԱԳ-ի հավաքածուներից
Նոր ստացվող գրքերի մասին օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն
Ցուցահանդեսների նմուշների հետ ծանոթանալու հնարավորություն
Տեղեկատվություն գրադարանի հավաքածուներում առկա փաստատթղթերի մասին
Կատալոգների միջոցով լիարժեք տեղեկություն է տրվում գրադարանի տարբեր հավաքածուների մասին
Խորհրդատվություն տեղեկատվական տարբեր աղբյուրների որոնման և ընտրության հարցում
Տեղեկություն «Իրտեկ», «Արև», «Հակոբ Մեղապարտ 1, 2, 3, 4, 5», EBSCO, Integrum World էլեկտրոնային ռեսուրսներից
Գրադարանում էքսկուրսիաների անցկացում
Լրացուցիչ (վճարովի)
Բուհերին և այլ կազմակերպություններին ՀԱԳ-ի հավաքածուներից պայմանագրային հիմունքներով գրականության տրամադրում
Անհատական բաժնույթով գրականության տրամադրում որոշակի ժամկետով
Այլ գրադարաններից միջգրադարանային աբոնեմենտով /ՄԳԱ/ և միջազգային միջգրադարանային աբոնեմենտով /ՄՄԳԱ/ ՀԱԳ-ի հավաքածուներում բացակայող գրականության ստացում
Բաժնույթների բաժինհեռ. 060623516
Մատենագիտական և տեղեկատվական ծառայություններ
Թեմատիկ և փաստագրական տեղեկանքների կազմում
Տեղեկատվական վերլուծական տեղեկանքի կազմում
Աղբյուրների որոնում, ճշտում
Մատենագիտության և գիտական հետազոտությունների բաժինհեռ. 060623516
Գրքերի վերանորոգում, կազմումհեռ. 060623516
Տպագիր արտադրանքի վերականգնման բաժինհեռ. 060623516
Այլ կազմակերպությունների պատվերով ցուցահանդեսների կազմակերպումհեռ. 060623516
Հանրության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժինհեռ. 060623516