Ընթերցասրահներում տեղերի առցանց ամրագրում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԸ

Ընթերցասրահները 10-ն են


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Թամանյանական մասնաշենք, 1-ին հարկ〉


ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 4-րդ հարկ〉


ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՄՈՒԼԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 4-րդ հարկ〉


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 5-րդ հարկ〉


ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 3-րդ հարկ〉


ՆՈՏԱՅԻՆ, ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԲԱԺՆԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 5-րդ հարկ〉


ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՂՄԱԳՐԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 4-րդ հարկ〉


«ԱՐԵՎ» ԿՈՒՅՐ ԵՎ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Վարչական մասնաշենք, 4-րդ հարկ〉


ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՉ ԳՐՔԱՅԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Թամանյանական մասնաշենք, 3-րդ հարկ〉


ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐ

Տեղերի ամրագրման հայտը լրացնելու համար անցեք հղումով

〈Թամանյանական մասնաշենք, 3-րդ հարկ〉