НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА АРМЕНИИ

Национальная библиотека Армении как крупнейшее в мире хранилище армянской издательской продукции, а также как библиотековедческий и информационный центр, создает все условия для сбора и обработки информации и обеспечивает ее полную доступность для читателей всеми возможными способами.

Фонды Национальной библиотеки сформированы на основе личных библиотек, коллекций и дарений видных государственных, общественных и культурных деятелей: А.Мясникяна, Н.Аргутяна, Б.Горганяна, Лео и др.

Библиотека имеет богатую коллекцию (книга, журнал, газета, объявления, пластинка, монеты, диссертации и др.), в которой особо выделяются первая армянская печатная книга «Урбатагирк» («Книга пятницы», Венеция, 1512г.), первое армянское периодическое издание «Аздарар» («Вестник», Мадрас, 1794г.) и первая печатная карта  «Аматарац Ашхарацуйц» («Всеобщий указатель мира»,  Амстердам, 1695 г.)

К различным функциям, придающим Национальной библиотеке Армении значение научной структуры, относятся обслуживание читателей, комплектование печатных материалов, хранение библиотечных фондов и их оцифровка, также библиографические исследования.

Началом истории Национальной библиотеки Армении принято считать 1832 г., когда была основана библиотека Ереванской мужской гимназии. На основе коллекции гимназии, которая насчитывала 18.000 единиц, была основана Национальная библиотека Армении. 4 июня 1919 г. на заседании Совета министров был принят закон «О государственном книгохранилище», и потому 4 июля 1999 года отмечается как День Национальной библиотеки Армении. В 2019 г. исполнилось 100-летие со дня принятия закона.

Первым директором библиотеки был Степан Канарян (1919-1921 гг.), стараниями которого удалось собрать, купить и внести в один реестр библиотеки армянских организаций, учебных заведений Тифлиса, Баку, Ахалцихе и Карса и переместить в Ереван. В 1924 г. библиотека получила обязательные бесплатные экземпляры всей печатной продукции, издаваемой в Армении.  С 1925 по 1990 гг. библиотека носила имя государственного и общественного деятеля Александра Мясникяна, а в 1990г. была переименована в Национальную библиотеку Армении. В 1982 г. в связи со 150-летием основания библиотека была награждена орденом «Дружба народов».

25 сентября 2017 г. в Национальной библиотеке Армении открылся музей Книгопечатания, здесь история изданий отражена в 6 залах: Истоки книги, Армянский алфавит, Пионеры армянского книгопечатания, Диаспора армянского книгоиздания, Типография книги и Бессмертие Письма. В музее представлены раритетные книги, машины для книгопечатания, клише и др.

Библиотека располагается в четырех корпусах. Старейшее из них было построено по проекту архитектора Александра Таманяна в 1939 году. Строительство Таманянского корпуса было финансировано правительством Советской Армении и благотворительным фондом «Григор и Карапет Мелконяны».

НБА осуществляет книгообмен с Национальной (Санкт-Петербург) и государственной (Москва) библиотеками РФ, с библиотекой Конгресса США (Вашингтон),  Национальными и университетскими библиотеками Англии, Франции, Ирана, Польши, Румынии, Болгарии, Германии, Венгрии, Беларуси, Японии и целого ряда стран. Посредством международного книгоообмена, коллекции НБА ежегодно пополняются на 1000-1200 единиц литературы. НБА сотрудничает с действующим в Армении 21 аккредитованным посольством, а также с офисами международных организаций.
В 2008-2011 годах здание было реконструировано, на этот раз при финансовой поддержке правительства РА. Круг читателей библиотеки достаточно широк. В разные годы библиотеку посещали известные армянские писатели Аветик Исаакян, Дереник Демирчян, Паруйр Севак, Наири Зарян, также известные ученые Виктор Амбарцумян, Сергей Мергелян, Джон Киракосян, Сергей Мергелян, Эдуард Джрбашян и другие.

НОВОСТИ

Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի ազգային գրադարանի և Երևանում Ռուսաստանի Գիտության և մշակույթի կենտրոնի միջև

Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի ազգային գրադարանի և Երևանում Ռուսաստանի Գիտության և մշակույթի կենտրոնի միջև

Հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին ընդառաջ՝ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի և Երևանում Ռուսաստանի Գիտության և մշակույթի կենտրոնի (Русский дом в Ереване) միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր։ Սկսվել է համատեղ գործունեության պլանի մշակման գործընթացը, որը կունենա ինչպես գիտական, այնպես էլ մշակութային բնույթ։ «Ընդհանրապես Հայաստանը և Ռուսաստանը տարիներ շարունակ մարդասիրական հիմունքներով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում։ Դրանք գիտական կոնֆերանսներ են, մշակութային տարբեր միջոցառումներ: Պետք է նշել ևս մեկ գործոն. Ազգային գրադարանի ամբողջ հավաքածուն ընդգրկում է շուրջ 7 միլիոն օրինակ գրքեր, և այդ հավաքածուից գրեթե 5 միլիոնը բաժին է ընկնում ռուսալեզու գրականությանը, իսկ մնացած գրքերը տարբեր լեզուներով են»,- ընդգծց ՀԱԳ տնօրեն Աննա Չուլյանը։ «Քանի որ մենք երկար ժամանակ ապրել ենք նույն լեզվամշակութային տարածքում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բավականին ...

больше »

МЕРОПРИЯТИЯ

ՀՆԴԿԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԸ

ՀՆԴԿԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԸ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Հոգշ․ Տ․ Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը, ով երեք տարի զբաղեցրել է Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի վարչական տնօրենի պաշտոնը, այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում ներկայացրեց Հնդկահայ գաղութը և հայոց մարդասիրական ճեմարանը թեմայով դասախոսություն։ Վարդապետ Բաղումյանը մի շարք հոդվածների և ...
«Տեսանելիություն, ներգրավվածություն և ազդեցություն» թեմայով երկօրյա գագաթնաժողով

«Տեսանելիություն, ներգրավվածություն և ազդեցություն» թեմայով երկօրյա գագաթնաժողով

2021 թվականի նոյեմբերի 8-ից 10-ը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարջա քաղաքում կայացավ ...
Литературные процессы в России: состояние на сегодня и перспективы развития

Литературные процессы в России: состояние на сегодня и перспективы развития

28 октября в малом зале Национальной библиотекբ Армении состоялся показ фильма на историческую ...