Հայաստանի ազգային գրադարանը՝ IFLA-ի անդամ

Ազգային գրադարանային շաբաթի ծրագրի շրջանակում ՀԱԳ Արտաքին կապերի բաժնի աշխատակից Լորի Ալվանդյանը ZOOM առցանց հարթակի միջոցով կներկայացնի IFLA-ի (Գրադարանային ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիա) գործունեությունը։
https://www.ifla.org/
Կոնֆերանսի ID — 876 2763 5792
Գաղտնաբառ — CS3res
#Ազգային_գրադարանային_շաբաթ_2022

Վերադառնալ »