ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

       DOAJ  


Click here to skip to this page's main content. Site Index

Հայաստանի ազգային գրադարանի հաշվետվություններ

 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ա
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ա
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Բ
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Գ
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Դ
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Դ

Հայաստանի ազգային գրադարանի տարեգիրք

Նոր գրքեր: Տեղեկատվական ցանկ

 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 1
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 1
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 1
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 2
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 2
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 3
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 4
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 5
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 6
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 6
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Աբովյանի ստեղծագործությունը
 • Արսեն Տերտերյան.Հովհաննես Թումանեան Հայրենի եզերքի քնարերգուն
 • Արսեն Տերտերյան. Վ.Գ. Բելինսկի. Ռուս մեծ քննադատ-հրապարակախոս
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 1
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 2
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 2
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր

Հայաստանի գրադարանները: Վիճակագրական վերլուծություն

 • Գրիգոր Ղափանցեան. «Հայա-Արմենական» լեզուախմբի ազակցական բովանդակութիւնը
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգման հիմունքները և լեզվի զարգացման ստադիալականության մասին Ն. Մառի հայացքների քննադատությունը
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հայոց լեզվի Պատմություն (Հին շրջան)
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ընդհանուր լեզվաբանություն
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հայոց լեզվի Պատմություն (Հին շրջան)
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր

Հայաստանի ազգային գրադարանի ծրագրեր

 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի համաձայնութիւնը
 • Ստ. Մալխասեան. Ուսումնասիրութիւն Փաւստոս Բիւզանդի պատմութեան
 • Ստ. Մալխասեանց. Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի
 • Ստ. Մալխասեանց. Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասունեւհինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի հոլովումը, խոնարհումը եւ նախդիրները
 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի հոլովումը, խոնարհումը եւ նախդիրները

Հիշարժան տարեթվեր

 • Հ. Մանանդյան. Երկեր, Հ. Ա
 • Հ. Մանանդյան. Երկեր, Հ. Ա
 • Հ. Մանանդյան. Երկեր, Հ. Բ
 • Հ. Մանանդյան. Երկեր, Հ. Գ
 • Հ. Մանանդյան. Երկեր, Հ. Դ
 • Հ. Մանանդյան. Երկեր, Հ. Դ
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հայոց լեզվի Պատմություն (Հին շրջան)
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր

ՀԱԳ էլեկտրոնային հրատարակություններ

 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
  Արսեն Տերտերյան. Երկեր
  Արսեն Տերտերյան. Երկեր