ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

(PDF ֆորմատով) ___________

2007թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2007թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________

2008թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________

2009թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2009թ."
վիճակագրական ժողովածու

 

___________

2010թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ."
վիճակագրական ժողովածու

 

___________

2011թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ."
վիճակագրական ժողովածու

 

___________

2012թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________

2013թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2013թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________

2014թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2014թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________

2015թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2015թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________

2016թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2016թ."
վիճակագրական ժողովածու

2017թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ."
վիճակագրական ժողովածու

2018թ.

"Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ."
վիճակագրական ժողովածու

___________