ServicesStatisticsStandartsNew bookAnnualFor publishers   usa Rus 

 

   

   

     
 

bullet

 

 

Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականին: Վիճակագր. ժողովածու /

 

 
 

bullet

 

 

Հայ թարգմանական գրականություն / Կազմ.` Թ.Վ. Սինանյան, Ա.Ա. Ներսիսյան, Մ.Վ.Ղուկասյան; Խմբ. և թող. պատ.` Մ.Ս. Հակոբջանյան.-Եր.։ Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ., 2014.- 21 սմ. ։
1920-2010։ Գիրք Բ.։ 1971-2010.-468 էջ։
 

 
 

bullet

 

 

Հայ թարգմանական գրականություն / Կազմ.` Թ.Վ. Սինանյան, Ա.Ա. Ներսիսյան, Կ.Մ.Ասատրյան; Խմբ. և թող. պատ.` Մ.Ս. Հակոբջանյան.-Եր.։ Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ., 2013.- 21 սմ. ։
1920-2010։ Գիրք Ա.։ 1920-1970.-600 էջ։
 

 
 

bullet

 

 

Գիրքը Հայաստանի Հանրապետությունում / Կազմ.` Թ.Վ. Սինանյան, Ա.Ա. Ներսիսյան, Կ.Մ.Ասատրյան; Խմμ. և թող. պատ.` Մ.Ս. Հակոμջանյան.-Եր.։ Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ., 2012.- 21 սմ. Հ.IX։ 2001-2010։ Գիրք Բ.։ 2006-2010.-1104 էջ։

 

 
bullet  

Գիրքը Հայաստանի Հանրապետությունում / Կազմ.` Թ.Վ. Սինանյան, Ա.Ա. Ներսիսյան, Ռ.Ս Սարաֆյան; Թող. պատ.` Մ.Ս. Հակոμջանյան.-Եր.։ Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ., 2010.- 21 սմ. Հ.IX։ 2001-2010։ Գիրք Ա.։ 2001-2005.-780էջ։

 

 

bullet

Հայ Թարգմանական գեղարվեստական գրականություն : Մատենագիտություն : (1981-2010):Մատենագիտ. /Կազմ.` Թ.Վ. Սինանյան և ուրիշ.: Խմբ. Մ.Ս. Հակոբջանյան.-Եր.: Հայաստանի ազգ. գրապալատի հրատ, 2011.-216 էջ.-21սմ, 500 օր.-ISBN 978-98930-50-28-5 (կազմով)

bullet

Հրատարակությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին: Վիճակագր. ժողովածու / Կազմող` Մ.Հայրապետյան; Խմբ.` Ռ. Բաղդասարյան.- Եր.: ՀԱԳ, 2011.-58 էջ; 20 սմ.-ISBN 978-99930-50-27-8.-Ա. գ., 100 օր.

bullet

ISSN ձեռնարկ: Գրացուցակավորում:Թարգմ. անգլ.-ից / Գլխ. խմբ.` Հ. Բեքմեզյան, Խմբ.-թարգմ` Ք. Մաթևոսյան.- Եր.: Հայաստանի ազգ. գրապալատի հրատ, 2011.-198 էջ; 20սմ, 200 օր.-ISBN 987-99390-50-30-8

 
   

 

Armenian National Book Chamber Copyright 2003. All rights reserved.

No material may be published in any form without prior written consent from Armenian National Book Chamber administration

Send your comments & suggestions to Info

Technical support:  Site administrator