ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ /ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ/ ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Ամիրջանյան Հասմիկ։ Հովսեփ Արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատություններ, Երևան, ՀՀԳԱԱ, պատմության ինստիտուտ, 2021 թ.։

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 5, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 6, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

Անդրեասյան Արմեն։ Օլիմպիական ծրագրավորում C++ լեզվով։ Ուսումնական ձեռնար, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Արիացի Կամո։ Մուսային. Բանաստեղծություններ չափածո և արձակ, Երևան, Ֆենոմեն, 2021 թ.։

Ասատրյան Ռուզաննա։ Անկորնչելի Հայաստան։ Հատոր VI, Երևան, Վան Արյան, 2021 թ.։

Ազնավուր Շառլ։ La Bohème. Անցած օրեր, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Աջամյան Հասմիկ։ Արևային անձրև։ Մանկական բանաստեղ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

Աճեմյան Մանիկ։ Սերունդները հետնորդներին, Երևան, Հեղինակային, 2019 թ.։

Աջապահեան տոհմը դարերու ընթացքին, Արաքս տպ., 2008 թ.։

Աֆրիկյան Ա.Գ և ուրիշներ։ Գեոդեզիական ցանցերի հավասարեցման եղանակներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Ալեքսանյան Արտուշ։ Սերը կորոնավիրուսի օրերին, Երևան, Մեկնարկ , 2021 թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս։ Ֆրրիտյոֆ Նանսենի գրական ժառանգությունը, Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։

Բարբաթ Լուկա Յոկսիմովիչ։ Կրակագույն պատմվածքներ, Երևան, Գրական Հայրենիք, 2021 թ.։

Բաղդասարյան Ն.Ք, Հայոց պատմություն։ Ուսումնական ձեռնարկ,  Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Բալայան Ռազմիկ։ Մտորումներ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գիրք Թամրազյան Գրիշա, Գրիգորյան Շողիկ; Սպորտի հոգեբանության պատմական ակունքները։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գրիգորյան Գրիգոր։ Սևուսպիտակ կազմով գիրքը, Երևան, Մագաղաթ Պլյուս, 2021 թ.։

Գևորգյան Գայանե, Վարդանյան Գոհար։ Գործառական հայոց լեզու: Երևան: Զանգակ-97, 2021 թ.։

Գևորգյան Նատալիա։ Սպորտը և դժվար դեռահասների վարքի շտկումը։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գեղամյան Վարդան։ Հոգեկան վիճակները սպորտում, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գևորգյան Գայանե։ Արևելահայերենի գործածության նորմեր և շեղումներ։ Տեսագործնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

Գեղամյան Վարդան։ Սպորտային պատրաստության հոգեբանական առանձնահատկություններն ըմբշամարտում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Գալստյան Արամայիս։ Մանկապատանեկան երանգներ, Երևան, Հայրապետ, 2018 թ.։

Ղուլոյան Արմինե Պետիկի։ «Խոսք իմ որդուն» կանտատ (խոսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի) պարտիտուրա + ներդիրներ, Երևան, Լուսակն, 2020 թ.։

Դուրյան Վարդապետ Ղևոնդ։ Պարզ քարոզներ: Հտ 1: Երևան, Զորավոր Սուրբ Աստ. Եկ., 2020 թ.։

Եվրիպիդես։ Ողբերգություններ. Մեդեա. Հիպպոլիտոս. Էլեկտրա. Բաքոսուհիներ. Իփիգենիան Ավլիսում, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

Երաժշտական երկերու ժողովածու (Բ հատոր) , Անթիլիաս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

Զաքոյան Վլադիմիր։ Ուսանողների ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով պարապելու դրդապատճառների ձևավորման խնդիրների մասին։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Էվան Օզնոս։ Ջո Բայդեն։ Կյանքը, կարիերան և ամենակարևորը, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Էլեկտրոնային կառավարմամբ կենցաղային սարքավորումների սպասարկման հմտություններ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Իգնատիոս Անտիոքացի, Նամակներ, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

Լալայան Վահրամ: Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» երկի խորհրդաբանական ընկալումները ԺԳ-ԺԸ դդ-ում, Երևան, Անտարես, 2021 թ.։

ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց օգնող մասնագետների (հոգեբույժ,սեքսոլոգ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող և այլ հարակից ոլորտների) համար, Երևան, Փինք իրավապաշտպան ՀԿ, 2021 թ.։

Խոսում են Թուրքիայի հայերը։ Լռության ձայնը 1, Երևան ,  Հրանտ Դինք հինադրամ հրատ., 2021 թ.։

Կանաչյան Բարսեղ։ Երաժշտական երկերուժողովածու (Ա հատոր), Անթիլիաս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

Կիպլինգ, Ռեդյարդ։ Ջունգլիների գիրքը, Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ» ՍՊՀ, 2019 թ.։

Կլաստերային համակարգեր և գրիդ տեխնոլոգիաներ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Կռոյան Նարինե, Բելլա Բելլադոննա, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

«Հասկեր համահեղինակային ժողովածու» երկրորդ հատոր , Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Հովսեփյան Զոզ։ Ալբերտը՝ հրետանու աստված, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Հանթինգթոն Սեմյուել: Քաղաքակրթությունների բախումը և աշխարհակարգի վերափոխումը, Երևան, Պրոֆիլ Մեդիա, 2021 թ.։

Հակոբյան Դիանա։ Հերոս Արգամը , Երևան, Նուռ հրատ, 2021 թ.։

Հովհաննիսյան Արծրուն ։ Ռազմարվեստ։ Հատոր Օդային գերակայություն։ Երրորդ հրատարակություն , Երևան , Հեղինակային, 2021 թ.։

Համակարգչային ինտեգրալ սխեմաների ուսումնասիրությունը Matlab միջավայրում։ Մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ , 2021 թ.։

Հարությունյան Սուսաննա: Ագռավները Նոյից առաջ: Վեպ, Երևան, Ծիծեռնակ, 2015 թ.։

Համակարգչային գրաֆիկա՝ Adobe photoshop : Խնդրագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ. Եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

Հայոց ցեղասպանության մշակութային և նյութական հետևանքների հաղթահարման մեթոդաբանությունն ու գործիքակազմը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ․ ին-տ, 2021 թ.։ 

Հարությունյան Տ., Կյուրեղյան Ա։ Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Գիտություն, 2021 թ.։

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ.եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան,  Էդիթ Պրինտ, 2021թ.։

Հայ գրողները Ֆրիտյոֆ Նանսենին։ Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021թ.։

Ղարաբաղցյան սպարտակ։ Փոս-Փարիզ։ Պտմվածքներ, Երևան, Հեղինակային, 2021թ.։

Ճերանեան Փանոս։ Թիթեռներ, Պեյրութ, Վահէ Սեթեան, 2020։

Մուրադյան Լաուրա։ Գրականագիտական դիտումների ժամանակի մեջ (ուսումնասիրություններ և հոդվածներ), Երևան, Գրական Հայրենիք, Հայաստան, 2021 թ.։

Մուսայելյան Գ.Վ։ Ավտոմոբիլի ակտիվ և պասսիվ անվտանգություն, Դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Մանասարյան Դավիթ, Գրիգորյան Նարեկ։ Ազգային և միջազգային անվտանգություն։ Մոդուլային դասընթացի ծրագրի տեղեկագիրք , Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Մարուխյան Ռուբեն։ Պիեսներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Միրզոյան Վ.,Մարտիրոսյան Ա.։ Փիլիսոփայություն ու տնտեսագիտություն, Երևան, Մեկնարկ, 2020 թ.։

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում: դասընթաց հանրակրթ. Դպրոցների 8-9 դաս. աշակերտների համար, Երևան, ՁԻԱՀ-ի Հայկ.Ազգային հիմնադրամ, 2004 թ.։

Մարկոսյան Լուսինե։ Երազներիս հետքերով բանաստեղծություններ, Երևան, ՀԳՄ, 2019 թ.։

Միրզոյան Փարավոն։ Նկարիչը և Էրոսը /երեք լեզու /, Երևան, Նահապետ, 2020 թ.։

Մկրտչյան Թաթուլ։ Քաղքենի՛ ո՞վ ես դու, Երևան, Շեմ, 2021 թ.։

Միտչել Մարգարետ։ Քամուց քշվածները (Հատոր 1)։ Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Մարգարյան Գոհար։ Մենք դեռ գալու ենք, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Մամյան Իգնատ։ Հավերժական տագնապներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Մաթևոսյան Գայանե։ XX դարի արտերկրների կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի (ձայնի և դաշնամուրի համար)։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊԿ հրատ, 2021 թ.։

Նաջարյան Մերի։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում 1991-2016, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Նորվիդ Ցիպրիան Կամիլ։ Եղիցի կամքը քո։ բանաստեղծ.լեհերենից թարգման. Երևան,Արմավ, 2021 թ.։

Շելլունց Լյուդմիլա, Հավատում եմ ։Верю /Երկու լեզվով /, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

Շելլունց Լյուդմիլա։ Աշնանաբույր ծիածան։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

Չալոյան-Հակոբյան Ծովինար։ Դրվագներ հայ-ֆրանսիական պատմամշակութային կապերի պատմություն, Երևան, Նահապետ, 2021 թ.։

Պետրոսյան Սոս, Պետրոսյան Հրաչ։ Հայկական կրկեսը երեկ և այսօր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021 թ.։

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Սեդրակյան Ա.Մ։ Քվանտային ֆիզիկայի շուրջը։ Ուսումնական ձեռնարկ մաս 1, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Սահակյան Տիգրան։ Հետևանքի պատճառը, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Սբ. Էսքրիվա Եօզէմարիա: Պաշտում եմ Քեզ թաքնուած Աստուած, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

Սարուխանյան Վրեժ: Բացառիկը։ Լևոն Քիրաջյան, Երևան, Բզեզ, 2021 թ.։

Սուրամ Անդրանիկ: Սիրտ իմ երգասան, խփիր քո նոտան, Երևան, 2010 թ.։

Սոֆյան Թադևոս։ Հոգեկանոնավորման հիմունքները մարզիկի պատրաստության համակարգում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Վարդանյան Էդիկ: Կորած սիրո ճիչը։ Քառյակներ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Վայոց-ձոր պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ, Երևան, ՀԱԻ, 2021 թ.։

Տանանյան Էմմա: Ողջույն , ես ծնվել եմ: Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Քեշիշյան Աշխեն։ Տես, Երևան, Ասողիկ, 2007 г.։

Քոչար Նաիրա։ Ցավից այն կողմ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Երևանյան Էսքիզ, 2021 թ.։

Օրացոյց 2018: ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ. (Ըստ հին տոմարի). ԵՒ. ԲՈՒՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ. ՏՇԺ եւ ՏՇԺԱ=4510 -4511. ԵՒ. ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԿԷ և ՌՆԿԸ=1467-1468, Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018 թ.։

Ֆերգյուսոն Նիլ։ Հրապարակն ու աշտարակը։ Ցանցերն ու իշխանությունը մասոններից մինչև ֆեյսբուք, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Ֆաթլանդ Էրիկա։ Սովետստան։ թարգ..Ֆելիքս Բախչինյանի, Երևան, Երևան, 2021 թ.։

Mouradian Khatchig: The resistance network, The Armenian gebocide and humanitarianism in Ottoman Syria, 1915-1918, USA Michigan state university, 2021։

Jinbachian Varoujean: Refugie de paysen pays/Գաղթական՝ երկրէ-երկիր, France E&R, 2021։

Pachyan Aram: Robinzon, Tirana, Ombra GVG, 2021։

Шапошников М П.С. Соловьева. В.Я. Брюсов. М.А. Волошин. А.А. Блок. А. Белый. Кочевники красоты, Москва, БОСЛЕН, 2016։

Арштам Александр: Вкус времени, Москва, Русский путь 2015։

Чудаков Федор: Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Накипь дня: Том 1, Москва, Викмо-М, 2019։

Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Убитая песня: Том 2, Москва, Викмо-М, 2019։

Бондаренко Вячеслав: Белые, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Все не так, ребята…: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, Москва, АСТ,2017։

Добровольцы: Сборник воспоминаний, Москва, Русский путь, 2014։

Картагузов С.В.: Исход: Воспоминания “Победителя Чапаева” Т.И. Сладкова, Москва, Терирем, 2020։

Корсак В.В.: Забытая война, Москва, Посев, 2011։

Прилеоин Захар: Есенин: Обещая встречу впереди, Москва, Молодая гвардия, 2020։

Доктор Живаго и другая проза, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Межунц Б., Навасардян М.: Биопродуктивность горных пастбищ и сенокосов Армении, Ереван, НАН РА , 2020։

Сухих И.Н.: Русская литература для всех: От Гоголя до Чехова, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Дружников Юрий: Русские мифы, Москва, Кницжница, 2014։

Лотман Ю.М.: Сотворение Карамзина, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

Власова Марина: Русские суеверия, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Юзефович Леонид: Зимняя дорога, Москва, АСТ, 2019։

Лосев Алексей: Диалектика мифа, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Мезенцова Н.С.: “В них обретает сердце пищу…”, Москва, Русский путь, 2019։

Струве Никита: Осип Мандельштам, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицын Александр: Армейские рассказы, Москва, Русский путь, 2017։

Тургенев Иван: Я слишком многим обязан Германии…, Москва, Русский путь, 2018։

Гагкуев Руслан, Репников Александр: Великая революция 1917 года, Москва, ЭКСМО, 2017։

Демидов Олег: Анатолий Мариенгоф: Первые деньги: Биография страны светов, Москва, АСТ, 2019։

The village, Москва где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

Первушина Елена: Судьба российских принцесс: От царевни Софьи до великой княжны Анастасии, Москва/Санкт-Петербург, Центрполиграф/Русская тройка СПБ, 2017։

Иванов Вячеслав, Зиновьева — Аннибал Лидия։ Переписка 1894-1903.Том 2. Москва, Новое Литературное Обозрение, 2009։

Прегель Александра: Автобиография души…: Воспоминания/ Живопись/Графика/Livre d’artiste, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 1. Москва, Время, 2015։

Русская классика советском кино, Москва, Белый город, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 2. Москва, Время, 2015։

Сергеев Валерий: Евгений Климов: Художник-реалист русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради .Материалы и исследования 1. Москва, Русский путь, 2012։

Фокин Павел, Князева Светлана: Серебрянный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 3, Санкт-Петербург, Амфора, 2008։

Серебрянный век: Письма и стихи, Москва, АСТ, 2019։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования 2, Москва, Русский путь, 2013։

Бродский Иосиф: Полдень в комнате: Стихотворение, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 3, Москва, Русский путь, 2014։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 4, Москва, Русский путь, 2015։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 5, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 6, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 7, Москва, Русский путь, 2019։

Одоевский Владимир; Тайны жизни. Избранные сочинения.. Москва, Даръ, 2019։

Зверев Алексей: Набоков: Жизнь замечательных людей: Серия биографий, Москва, Молодая гвардия, 2016։

Радищев Александр; Сын отечества. Избранные сочинения.. Москва, Белый город, 2019։

Бунин Иван: Времена года, Москва, Эксмо, 2017։

Симонов Константин: Живые и мертвые: Роман в трех книгах, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Минкин Александр; Немой Онегин. Роман о поеме, Москва, Пресс, 2020։

Примаков Евгений: Будущее России, Москва, АСТ, 2020։

Федякин Сергей; Рахманинов, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Прилепин Захар: Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа, Москва, Молодая Гвардия, 2018։

Брюсов Валерий: Письма неофициального корреспондента: Письма к жене (Август 1914-май 1915), Москва, Водолей, 2015։

Никулин Николай; Воспоминания о войне. Москва, АСТ, 2020։

Красная смута, Москва, Посев, 2011։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений 4. Санкт- Петербург, Азбука, 2019։

Как мы пишем: писатели о литературе, о времени, о себе, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Толстой Александр: Хождение по мукам, Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Гумилев Николай; Путешествие В страну эфира. Москва, Книжный клуб Книговек, 2020։

Шарламов Варлам: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Яров Сергей։ Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Цветаева Марина; «Любовь — это плоть и кровь …»; стихотворения и поэмы. Москва, Азбука, 2019։

Достоевская А.Г.; Воспоминания. Москва, Книжный клуб Книговек, 2018։

Некрасов Николай; Кому на Руси жить хорошо. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Гончаров Иван; Обломов. 8. Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Лермонтов Михаил; Герой нашего времени. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Островский Александр; Гроза. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Хлебников Велимир; Спички судьбы. Москва, АСТ, 2020։

Сурожский Митрополит Антоний: Уверенность в вещах невидимых: Последние беседы (2001-2002, Москва, Никея, 2020։

Лихачев Дмитрий Сергеевич; О жизни. Москва, АСТ, 2019։

Есенин Сергей: “Я знаю будущее…” Стихотворения. Маленькие поэмы. Статьи, Москва, Москва, 2015։

Балашов Николай, Сараскина Людмила: Сергей Фудель, Москва, Русский путь, 2011։

Кубланский Юрий: Неисправные времена, Москва, Русский путь, 2015։

Полушин Владимир: Наталия Гончарова: Царица русского авангарда. Москва, Москва 2016։

Белый Андрей: Мастерство Гоголя, Москва, Книжниговек, 2011։

Зубова Людмила: Поэтический язык Иосифа Бродского: Статьи. Санкт-Петербург, Лема, 2015։

Бондаренко Владимир: Иосиф Бродский: Русский поэт. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Жалнина-Василькиоти И.: Родной земли комок сухой: Русский Некрополь в Греции, Москва, Книжница/Русский путь, 2012։

Набоков Владимир: Лолита.Роман, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

Булгаков Михаил: Собачье сердце, Москва, Эксмо, 2015։

Наставникам, хранившим юность нашу: Педагогика и педагоги русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2017։

“Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!”: Письма художников к Д.Д. Бурлюку, Москва, Грюнриссе, 2018։

Гинзбург Евгения: Крутой маршрут: Хроника времен культа личности, Москва, АСТ, 2019։

Черная книга, Москва, АСТ, 2020։

Золотое кольцо России: История достопримечательности традиции, Москва, Белый город, 2014։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений Том 2. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 1. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 3. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Салтыков-Щедрин М.Е.; Господа Головлевы. Москва , АСТ, 2019։

Розанов Василий; Уединенное, смертное. Москва, Рипол-классик, 2018։

Чуковский Корней; Две души М.Горького. Москва, Русский Путь, 2010։

Германова Мария: Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники, Москва, Москва, 2012։

Иванов Алексей; Тобол много званых. Москва, АСТ, 2019։

Игра народная. Русские писатели о футболе, Москва , Москва, 2018։

Майорова Г.Б.; Александр Васильевич Колчак ;  «Нет ничего выше Родины и служения Ей». Москва, Посев, 2016։

Эренбург Илья: Люди, годы, жизнь: Книги 6 и 7, Москва, Москва, 2018։

Брюсов Валерий; Избранное. Москва, Книжный клуб, 2018։

Бродский И.: Пейзаж с наводнением, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Аксенов Василий; Малое собрание сочинений. Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Бродский И.: Остановка в пустыне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Ամիրջանյան Հասմիկ։ Հովսեփ Արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատություններ, Երևան, ՀՀԳԱԱ, պատմության ինստիտուտ, 2021 թ.։

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 5, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 6, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

Անդրեասյան Արմեն։ Օլիմպիական ծրագրավորում C++ լեզվով։ Ուսումնական ձեռնար, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Արիացի Կամո։ Մուսային. Բանաստեղծություններ չափածո և արձակ, Երևան, Ֆենոմեն, 2021 թ.։

Ասատրյան Ռուզաննա։ Անկորնչելի Հայաստան։ Հատոր VI, Երևան, Վան Արյան, 2021 թ.։

Ազնավուր Շառլ։ La Bohème. Անցած օրեր, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Աջամյան Հասմիկ։ Արևային անձրև։ Մանկական բանաստեղ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

Աճեմյան Մանիկ։ Սերունդները հետնորդներին, Երևան, Հեղինակային, 2019 թ.։

Աջապահեան տոհմը դարերու ընթացքին, Արաքս տպ., 2008 թ.։

Աֆրիկյան Ա.Գ և ուրիշներ։ Գեոդեզիական ցանցերի հավասարեցման եղանակներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Ալեքսանյան Արտուշ։ Սերը կորոնավիրուսի օրերին, Երևան, Մեկնարկ , 2021 թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս։ Ֆրրիտյոֆ Նանսենի գրական ժառանգությունը, Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։

Բարբաթ Լուկա Յոկսիմովիչ։ Կրակագույն պատմվածքներ, Երևան, Գրական Հայրենիք, 2021 թ.։

Բաղդասարյան Ն.Ք, Հայոց պատմություն։ Ուսումնական ձեռնարկ,  Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Բալայան Ռազմիկ։ Մտորումներ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գիրք Թամրազյան Գրիշա, Գրիգորյան Շողիկ; Սպորտի հոգեբանության պատմական ակունքները։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գրիգորյան Գրիգոր։ Սևուսպիտակ կազմով գիրքը, Երևան, Մագաղաթ Պլյուս, 2021 թ.։

Գևորգյան Գայանե, Վարդանյան Գոհար։ Գործառական հայոց լեզու: Երևան: Զանգակ-97, 2021 թ.։

Գևորգյան Նատալիա։ Սպորտը և դժվար դեռահասների վարքի շտկումը։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գեղամյան Վարդան։ Հոգեկան վիճակները սպորտում, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գևորգյան Գայանե։ Արևելահայերենի գործածության նորմեր և շեղումներ։ Տեսագործնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

Գեղամյան Վարդան։ Սպորտային պատրաստության հոգեբանական առանձնահատկություններն ըմբշամարտում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Գալստյան Արամայիս։ Մանկապատանեկան երանգներ, Երևան, Հայրապետ, 2018 թ.։

Ղուլոյան Արմինե Պետիկի։ «Խոսք իմ որդուն» կանտատ (խոսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի) պարտիտուրա + ներդիրներ, Երևան, Լուսակն, 2020 թ.։

Դուրյան Վարդապետ Ղևոնդ։ Պարզ քարոզներ: Հտ 1: Երևան, Զորավոր Սուրբ Աստ. Եկ., 2020 թ.։

Եվրիպիդես։ Ողբերգություններ. Մեդեա. Հիպպոլիտոս. Էլեկտրա. Բաքոսուհիներ. Իփիգենիան Ավլիսում, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

Երաժշտական երկերու ժողովածու (Բ հատոր) , Անթիլիաս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

Զաքոյան Վլադիմիր։ Ուսանողների ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով պարապելու դրդապատճառների ձևավորման խնդիրների մասին։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Էվան Օզնոս։ Ջո Բայդեն։ Կյանքը, կարիերան և ամենակարևորը, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Էլեկտրոնային կառավարմամբ կենցաղային սարքավորումների սպասարկման հմտություններ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Իգնատիոս Անտիոքացի, Նամակներ, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

Լալայան Վահրամ: Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» երկի խորհրդաբանական ընկալումները ԺԳ-ԺԸ դդ-ում, Երևան, Անտարես, 2021 թ.։

ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց օգնող մասնագետների (հոգեբույժ,սեքսոլոգ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող և այլ հարակից ոլորտների) համար, Երևան, Փինք իրավապաշտպան ՀԿ, 2021 թ.։

Խոսում են Թուրքիայի հայերը։ Լռության ձայնը 1, Երևան ,  Հրանտ Դինք հինադրամ հրատ., 2021 թ.։

Կանաչյան Բարսեղ։ Երաժշտական երկերուժողովածու (Ա հատոր), Անթիլիաս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

Կիպլինգ, Ռեդյարդ։ Ջունգլիների գիրքը, Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ» ՍՊՀ, 2019 թ.։

Կլաստերային համակարգեր և գրիդ տեխնոլոգիաներ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Կռոյան Նարինե, Բելլա Բելլադոննա, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

«Հասկեր համահեղինակային ժողովածու» երկրորդ հատոր , Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Հովսեփյան Զոզ։ Ալբերտը՝ հրետանու աստված, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Հանթինգթոն Սեմյուել: Քաղաքակրթությունների բախումը և աշխարհակարգի վերափոխումը, Երևան, Պրոֆիլ Մեդիա, 2021 թ.։

Հակոբյան Դիանա։ Հերոս Արգամը , Երևան, Նուռ հրատ, 2021 թ.։

Հովհաննիսյան Արծրուն ։ Ռազմարվեստ։ Հատոր Օդային գերակայություն։ Երրորդ հրատարակություն , Երևան , Հեղինակային, 2021 թ.։

Համակարգչային ինտեգրալ սխեմաների ուսումնասիրությունը Matlab միջավայրում։ Մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ , 2021 թ.։

Հարությունյան Սուսաննա: Ագռավները Նոյից առաջ: Վեպ, Երևան, Ծիծեռնակ, 2015 թ.։

Համակարգչային գրաֆիկա՝ Adobe photoshop : Խնդրագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ. Եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

Հայոց ցեղասպանության մշակութային և նյութական հետևանքների հաղթահարման մեթոդաբանությունն ու գործիքակազմը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ․ ին-տ, 2021 թ.։ 

Հարությունյան Տ., Կյուրեղյան Ա։ Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Գիտություն, 2021 թ.։

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ.եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան,  Էդիթ Պրինտ, 2021թ.։

Հայ գրողները Ֆրիտյոֆ Նանսենին։ Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021թ.։

Ղարաբաղցյան սպարտակ։ Փոս-Փարիզ։ Պտմվածքներ, Երևան, Հեղինակային, 2021թ.։

Ճերանեան Փանոս։ Թիթեռներ, Պեյրութ, Վահէ Սեթեան, 2020։

Մուրադյան Լաուրա։ Գրականագիտական դիտումների ժամանակի մեջ (ուսումնասիրություններ և հոդվածներ), Երևան, Գրական Հայրենիք, Հայաստան, 2021 թ.։

Մուսայելյան Գ.Վ։ Ավտոմոբիլի ակտիվ և պասսիվ անվտանգություն, Դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Մանասարյան Դավիթ, Գրիգորյան Նարեկ։ Ազգային և միջազգային անվտանգություն։ Մոդուլային դասընթացի ծրագրի տեղեկագիրք , Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Մարուխյան Ռուբեն։ Պիեսներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Միրզոյան Վ.,Մարտիրոսյան Ա.։ Փիլիսոփայություն ու տնտեսագիտություն, Երևան, Մեկնարկ, 2020 թ.։

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում: դասընթաց հանրակրթ. Դպրոցների 8-9 դաս. աշակերտների համար, Երևան, ՁԻԱՀ-ի Հայկ.Ազգային հիմնադրամ, 2004 թ.։

Մարկոսյան Լուսինե։ Երազներիս հետքերով բանաստեղծություններ, Երևան, ՀԳՄ, 2019 թ.։

Միրզոյան Փարավոն։ Նկարիչը և Էրոսը /երեք լեզու /, Երևան, Նահապետ, 2020 թ.։

Մկրտչյան Թաթուլ։ Քաղքենի՛ ո՞վ ես դու, Երևան, Շեմ, 2021 թ.։

Միտչել Մարգարետ։ Քամուց քշվածները (Հատոր 1)։ Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Մարգարյան Գոհար։ Մենք դեռ գալու ենք, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Մամյան Իգնատ։ Հավերժական տագնապներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Մաթևոսյան Գայանե։ XX դարի արտերկրների կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի (ձայնի և դաշնամուրի համար)։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊԿ հրատ, 2021 թ.։

Նաջարյան Մերի։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում 1991-2016, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Նորվիդ Ցիպրիան Կամիլ։ Եղիցի կամքը քո։ բանաստեղծ.լեհերենից թարգման. Երևան,Արմավ, 2021 թ.։

Շելլունց Լյուդմիլա, Հավատում եմ ։Верю /Երկու լեզվով /, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

Շելլունց Լյուդմիլա։ Աշնանաբույր ծիածան։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

Չալոյան-Հակոբյան Ծովինար։ Դրվագներ հայ-ֆրանսիական պատմամշակութային կապերի պատմություն, Երևան, Նահապետ, 2021 թ.։

Պետրոսյան Սոս, Պետրոսյան Հրաչ։ Հայկական կրկեսը երեկ և այսօր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021 թ.։

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Սեդրակյան Ա.Մ։ Քվանտային ֆիզիկայի շուրջը։ Ուսումնական ձեռնարկ մաս 1, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Սահակյան Տիգրան։ Հետևանքի պատճառը, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Սբ. Էսքրիվա Եօզէմարիա: Պաշտում եմ Քեզ թաքնուած Աստուած, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

Սարուխանյան Վրեժ: Բացառիկը։ Լևոն Քիրաջյան, Երևան, Բզեզ, 2021 թ.։

Սուրամ Անդրանիկ: Սիրտ իմ երգասան, խփիր քո նոտան, Երևան, 2010 թ.։

Սոֆյան Թադևոս։ Հոգեկանոնավորման հիմունքները մարզիկի պատրաստության համակարգում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Վարդանյան Էդիկ: Կորած սիրո ճիչը։ Քառյակներ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Վայոց-ձոր պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ, Երևան, ՀԱԻ, 2021 թ.։

Տանանյան Էմմա: Ողջույն , ես ծնվել եմ: Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Քեշիշյան Աշխեն։ Տես, Երևան, Ասողիկ, 2007 г.։

Քոչար Նաիրա։ Ցավից այն կողմ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Երևանյան Էսքիզ, 2021 թ.։

Օրացոյց 2018: ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ. (Ըստ հին տոմարի). ԵՒ. ԲՈՒՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ. ՏՇԺ եւ ՏՇԺԱ=4510 -4511. ԵՒ. ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԿԷ և ՌՆԿԸ=1467-1468, Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018 թ.։

Ֆերգյուսոն Նիլ։ Հրապարակն ու աշտարակը։ Ցանցերն ու իշխանությունը մասոններից մինչև ֆեյսբուք, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Ֆաթլանդ Էրիկա։ Սովետստան։ թարգ..Ֆելիքս Բախչինյանի, Երևան, Երևան, 2021 թ.։

Mouradian Khatchig: The resistance network, The Armenian gebocide and humanitarianism in Ottoman Syria, 1915-1918, USA Michigan state university, 2021։

Jinbachian Varoujean: Refugie de paysen pays/Գաղթական՝ երկրէ-երկիր, France E&R, 2021։

Pachyan Aram: Robinzon, Tirana, Ombra GVG, 2021։

Шапошников М П.С. Соловьева. В.Я. Брюсов. М.А. Волошин. А.А. Блок. А. Белый. Кочевники красоты, Москва, БОСЛЕН, 2016։

Арштам Александр: Вкус времени, Москва, Русский путь 2015։

Чудаков Федор: Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Накипь дня: Том 1, Москва, Викмо-М, 2019։

Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Убитая песня: Том 2, Москва, Викмо-М, 2019։

Бондаренко Вячеслав: Белые, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Все не так, ребята…: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, Москва, АСТ,2017։

Добровольцы: Сборник воспоминаний, Москва, Русский путь, 2014։

Картагузов С.В.: Исход: Воспоминания “Победителя Чапаева” Т.И. Сладкова, Москва, Терирем, 2020։

Корсак В.В.: Забытая война, Москва, Посев, 2011։

Прилеоин Захар: Есенин: Обещая встречу впереди, Москва, Молодая гвардия, 2020։

Доктор Живаго и другая проза, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Межунц Б., Навасардян М.: Биопродуктивность горных пастбищ и сенокосов Армении, Ереван, НАН РА , 2020։

Сухих И.Н.: Русская литература для всех: От Гоголя до Чехова, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Дружников Юрий: Русские мифы, Москва, Кницжница, 2014։

Лотман Ю.М.: Сотворение Карамзина, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

Власова Марина: Русские суеверия, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Юзефович Леонид: Зимняя дорога, Москва, АСТ, 2019։

Лосев Алексей: Диалектика мифа, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Мезенцова Н.С.: “В них обретает сердце пищу…”, Москва, Русский путь, 2019։

Струве Никита: Осип Мандельштам, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицын Александр: Армейские рассказы, Москва, Русский путь, 2017։

Тургенев Иван: Я слишком многим обязан Германии…, Москва, Русский путь, 2018։

Гагкуев Руслан, Репников Александр: Великая революция 1917 года, Москва, ЭКСМО, 2017։

Демидов Олег: Анатолий Мариенгоф: Первые деньги: Биография страны светов, Москва, АСТ, 2019։

The village, Москва где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

Первушина Елена: Судьба российских принцесс: От царевни Софьи до великой княжны Анастасии, Москва/Санкт-Петербург, Центрполиграф/Русская тройка СПБ, 2017։

Иванов Вячеслав, Зиновьева — Аннибал Лидия։ Переписка 1894-1903.Том 2. Москва, Новое Литературное Обозрение, 2009։

Прегель Александра: Автобиография души…: Воспоминания/ Живопись/Графика/Livre d’artiste, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 1. Москва, Время, 2015։

Русская классика советском кино, Москва, Белый город, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 2. Москва, Время, 2015։

Сергеев Валерий: Евгений Климов: Художник-реалист русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради .Материалы и исследования 1. Москва, Русский путь, 2012։

Фокин Павел, Князева Светлана: Серебрянный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 3, Санкт-Петербург, Амфора, 2008։

Серебрянный век: Письма и стихи, Москва, АСТ, 2019։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования 2, Москва, Русский путь, 2013։

Бродский Иосиф: Полдень в комнате: Стихотворение, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 3, Москва, Русский путь, 2014։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 4, Москва, Русский путь, 2015։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 5, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 6, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 7, Москва, Русский путь, 2019։

Одоевский Владимир; Тайны жизни. Избранные сочинения.. Москва, Даръ, 2019։

Зверев Алексей: Набоков: Жизнь замечательных людей: Серия биографий, Москва, Молодая гвардия, 2016։

Радищев Александр; Сын отечества. Избранные сочинения.. Москва, Белый город, 2019։

Бунин Иван: Времена года, Москва, Эксмо, 2017։

Симонов Константин: Живые и мертвые: Роман в трех книгах, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Минкин Александр; Немой Онегин. Роман о поеме, Москва, Пресс, 2020։

Примаков Евгений: Будущее России, Москва, АСТ, 2020։

Федякин Сергей; Рахманинов, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Прилепин Захар: Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа, Москва, Молодая Гвардия, 2018։

Брюсов Валерий: Письма неофициального корреспондента: Письма к жене (Август 1914-май 1915), Москва, Водолей, 2015։

Никулин Николай; Воспоминания о войне. Москва, АСТ, 2020։

Красная смута, Москва, Посев, 2011։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений 4. Санкт- Петербург, Азбука, 2019։

Как мы пишем: писатели о литературе, о времени, о себе, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Толстой Александр: Хождение по мукам, Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Гумилев Николай; Путешествие В страну эфира. Москва, Книжный клуб Книговек, 2020։

Шарламов Варлам: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Яров Сергей։ Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Цветаева Марина; «Любовь — это плоть и кровь …»; стихотворения и поэмы. Москва, Азбука, 2019։

Достоевская А.Г.; Воспоминания. Москва, Книжный клуб Книговек, 2018։

Некрасов Николай; Кому на Руси жить хорошо. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Гончаров Иван; Обломов. 8. Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Лермонтов Михаил; Герой нашего времени. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Островский Александр; Гроза. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Хлебников Велимир; Спички судьбы. Москва, АСТ, 2020։

Сурожский Митрополит Антоний: Уверенность в вещах невидимых: Последние беседы (2001-2002, Москва, Никея, 2020։

Лихачев Дмитрий Сергеевич; О жизни. Москва, АСТ, 2019։

Есенин Сергей: “Я знаю будущее…” Стихотворения. Маленькие поэмы. Статьи, Москва, Москва, 2015։

Балашов Николай, Сараскина Людмила: Сергей Фудель, Москва, Русский путь, 2011։

Кубланский Юрий: Неисправные времена, Москва, Русский путь, 2015։

Полушин Владимир: Наталия Гончарова: Царица русского авангарда. Москва, Москва 2016։

Белый Андрей: Мастерство Гоголя, Москва, Книжниговек, 2011։

Зубова Людмила: Поэтический язык Иосифа Бродского: Статьи. Санкт-Петербург, Лема, 2015։

Бондаренко Владимир: Иосиф Бродский: Русский поэт. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Жалнина-Василькиоти И.: Родной земли комок сухой: Русский Некрополь в Греции, Москва, Книжница/Русский путь, 2012։

Набоков Владимир: Лолита.Роман, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

Булгаков Михаил: Собачье сердце, Москва, Эксмо, 2015։

Наставникам, хранившим юность нашу: Педагогика и педагоги русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2017։

“Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!”: Письма художников к Д.Д. Бурлюку, Москва, Грюнриссе, 2018։

Гинзбург Евгения: Крутой маршрут: Хроника времен культа личности, Москва, АСТ, 2019։

Черная книга, Москва, АСТ, 2020։

Золотое кольцо России: История достопримечательности традиции, Москва, Белый город, 2014։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений Том 2. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 1. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 3. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Салтыков-Щедрин М.Е.; Господа Головлевы. Москва , АСТ, 2019։

Розанов Василий; Уединенное, смертное. Москва, Рипол-классик, 2018։

Чуковский Корней; Две души М.Горького. Москва, Русский Путь, 2010։

Германова Мария: Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники, Москва, Москва, 2012։

Иванов Алексей; Тобол много званых. Москва, АСТ, 2019։

Игра народная. Русские писатели о футболе, Москва , Москва, 2018։

Майорова Г.Б.; Александр Васильевич Колчак ;  «Нет ничего выше Родины и служения Ей». Москва, Посев, 2016։

Эренбург Илья: Люди, годы, жизнь: Книги 6 и 7, Москва, Москва, 2018։

Брюсов Валерий; Избранное. Москва, Книжный клуб, 2018։

Бродский И.: Пейзаж с наводнением, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Аксенов Василий; Малое собрание сочинений. Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Бродский И.: Остановка в пустыне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Ամիրջանյան Հասմիկ։ Հովսեփ Արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատություններ, Երևան, ՀՀԳԱԱ, պատմության ինստիտուտ, 2021 թ.։

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 5, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն. Հատոր 6, Ստեփանակերտ, Արցախի պետական համալսարան, 2021 թ.։

Անդրեասյան Արմեն։ Օլիմպիական ծրագրավորում C++ լեզվով։ Ուսումնական ձեռնար, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Արիացի Կամո։ Մուսային. Բանաստեղծություններ չափածո և արձակ, Երևան, Ֆենոմեն, 2021 թ.։

Ասատրյան Ռուզաննա։ Անկորնչելի Հայաստան։ Հատոր VI, Երևան, Վան Արյան, 2021 թ.։

Ազնավուր Շառլ։ La Bohème. Անցած օրեր, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Աջամյան Հասմիկ։ Արևային անձրև։ Մանկական բանաստեղ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

Աճեմյան Մանիկ։ Սերունդները հետնորդներին, Երևան, Հեղինակային, 2019 թ.։

Աջապահեան տոհմը դարերու ընթացքին, Արաքս տպ., 2008 թ.։

Աֆրիկյան Ա.Գ և ուրիշներ։ Գեոդեզիական ցանցերի հավասարեցման եղանակներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Ալեքսանյան Արտուշ։ Սերը կորոնավիրուսի օրերին, Երևան, Մեկնարկ , 2021 թ.։

Բախչինյան Ֆելիքս։ Ֆրրիտյոֆ Նանսենի գրական ժառանգությունը, Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021 թ.։

Բարբաթ Լուկա Յոկսիմովիչ։ Կրակագույն պատմվածքներ, Երևան, Գրական Հայրենիք, 2021 թ.։

Բաղդասարյան Ն.Ք, Հայոց պատմություն։ Ուսումնական ձեռնարկ,  Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Բալայան Ռազմիկ։ Մտորումներ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գիրք Թամրազյան Գրիշա, Գրիգորյան Շողիկ; Սպորտի հոգեբանության պատմական ակունքները։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գրիգորյան Գրիգոր։ Սևուսպիտակ կազմով գիրքը, Երևան, Մագաղաթ Պլյուս, 2021 թ.։

Գևորգյան Գայանե, Վարդանյան Գոհար։ Գործառական հայոց լեզու: Երևան: Զանգակ-97, 2021 թ.։

Գևորգյան Նատալիա։ Սպորտը և դժվար դեռահասների վարքի շտկումը։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գեղամյան Վարդան։ Հոգեկան վիճակները սպորտում, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Գևորգյան Գայանե։ Արևելահայերենի գործածության նորմեր և շեղումներ։ Տեսագործնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

Գեղամյան Վարդան։ Սպորտային պատրաստության հոգեբանական առանձնահատկություններն ըմբշամարտում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Գալստյան Արամայիս։ Մանկապատանեկան երանգներ, Երևան, Հայրապետ, 2018 թ.։

Ղուլոյան Արմինե Պետիկի։ «Խոսք իմ որդուն» կանտատ (խոսք՝ Սիլվա Կապուտիկյանի) պարտիտուրա + ներդիրներ, Երևան, Լուսակն, 2020 թ.։

Դուրյան Վարդապետ Ղևոնդ։ Պարզ քարոզներ: Հտ 1: Երևան, Զորավոր Սուրբ Աստ. Եկ., 2020 թ.։

Եվրիպիդես։ Ողբերգություններ. Մեդեա. Հիպպոլիտոս. Էլեկտրա. Բաքոսուհիներ. Իփիգենիան Ավլիսում, Երևան, Զանգակ-97, 2021 թ.։

Երաժշտական երկերու ժողովածու (Բ հատոր) , Անթիլիաս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

Զաքոյան Վլադիմիր։ Ուսանողների ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով պարապելու դրդապատճառների ձևավորման խնդիրների մասին։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Էվան Օզնոս։ Ջո Բայդեն։ Կյանքը, կարիերան և ամենակարևորը, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Էլեկտրոնային կառավարմամբ կենցաղային սարքավորումների սպասարկման հմտություններ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Իգնատիոս Անտիոքացի, Նամակներ, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

Լալայան Վահրամ: Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» երկի խորհրդաբանական ընկալումները ԺԳ-ԺԸ դդ-ում, Երևան, Անտարես, 2021 թ.։

ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց օգնող մասնագետների (հոգեբույժ,սեքսոլոգ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող և այլ հարակից ոլորտների) համար, Երևան, Փինք իրավապաշտպան ՀԿ, 2021 թ.։

Խոսում են Թուրքիայի հայերը։ Լռության ձայնը 1, Երևան ,  Հրանտ Դինք հինադրամ հրատ., 2021 թ.։

Կանաչյան Բարսեղ։ Երաժշտական երկերուժողովածու (Ա հատոր), Անթիլիաս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսություն, 2019 թ.։

Կիպլինգ, Ռեդյարդ։ Ջունգլիների գիրքը, Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ» ՍՊՀ, 2019 թ.։

Կլաստերային համակարգեր և գրիդ տեխնոլոգիաներ։ Գործնական աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Կռոյան Նարինե, Բելլա Բելլադոննա, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

«Հասկեր համահեղինակային ժողովածու» երկրորդ հատոր , Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Հովսեփյան Զոզ։ Ալբերտը՝ հրետանու աստված, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Հանթինգթոն Սեմյուել: Քաղաքակրթությունների բախումը և աշխարհակարգի վերափոխումը, Երևան, Պրոֆիլ Մեդիա, 2021 թ.։

Հակոբյան Դիանա։ Հերոս Արգամը , Երևան, Նուռ հրատ, 2021 թ.։

Հովհաննիսյան Արծրուն ։ Ռազմարվեստ։ Հատոր Օդային գերակայություն։ Երրորդ հրատարակություն , Երևան , Հեղինակային, 2021 թ.։

Համակարգչային ինտեգրալ սխեմաների ուսումնասիրությունը Matlab միջավայրում։ Մեթոդական ցուցումներ, Երևան, Ճարտարագետ , 2021 թ.։

Հարությունյան Սուսաննա: Ագռավները Նոյից առաջ: Վեպ, Երևան, Ծիծեռնակ, 2015 թ.։

Համակարգչային գրաֆիկա՝ Adobe photoshop : Խնդրագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ. Եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2021 թ.։

Հայոց ցեղասպանության մշակութային և նյութական հետևանքների հաղթահարման մեթոդաբանությունն ու գործիքակազմը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ․ ին-տ, 2021 թ.։ 

Հարությունյան Տ., Կյուրեղյան Ա։ Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Գիտություն, 2021 թ.։

Հրանդ Ք. Արմէն: /Կազմ.եւ խմբագրեցՙ Յովսէփ Նալպանտեան/: Մարզպանը և սպարապետը: Հայկական գերագոյն ատեան Վասակ Սիւնի /ամբաստանեալ/, Երևան,  Էդիթ Պրինտ, 2021թ.։

Հայ գրողները Ֆրիտյոֆ Նանսենին։ Երևան, ՎՄՎ Պրինտ, 2021թ.։

Ղարաբաղցյան սպարտակ։ Փոս-Փարիզ։ Պտմվածքներ, Երևան, Հեղինակային, 2021թ.։

Ճերանեան Փանոս։ Թիթեռներ, Պեյրութ, Վահէ Սեթեան, 2020։

Մուրադյան Լաուրա։ Գրականագիտական դիտումների ժամանակի մեջ (ուսումնասիրություններ և հոդվածներ), Երևան, Գրական Հայրենիք, Հայաստան, 2021 թ.։

Մուսայելյան Գ.Վ։ Ավտոմոբիլի ակտիվ և պասսիվ անվտանգություն, Դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Մանասարյան Դավիթ, Գրիգորյան Նարեկ։ Ազգային և միջազգային անվտանգություն։ Մոդուլային դասընթացի ծրագրի տեղեկագիրք , Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Մարուխյան Ռուբեն։ Պիեսներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Միրզոյան Վ.,Մարտիրոսյան Ա.։ Փիլիսոփայություն ու տնտեսագիտություն, Երևան, Մեկնարկ, 2020 թ.։

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում: դասընթաց հանրակրթ. Դպրոցների 8-9 դաս. աշակերտների համար, Երևան, ՁԻԱՀ-ի Հայկ.Ազգային հիմնադրամ, 2004 թ.։

Մարկոսյան Լուսինե։ Երազներիս հետքերով բանաստեղծություններ, Երևան, ՀԳՄ, 2019 թ.։

Միրզոյան Փարավոն։ Նկարիչը և Էրոսը /երեք լեզու /, Երևան, Նահապետ, 2020 թ.։

Մկրտչյան Թաթուլ։ Քաղքենի՛ ո՞վ ես դու, Երևան, Շեմ, 2021 թ.։

Միտչել Մարգարետ։ Քամուց քշվածները (Հատոր 1)։ Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Մարգարյան Գոհար։ Մենք դեռ գալու ենք, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Մամյան Իգնատ։ Հավերժական տագնապներ, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Մաթևոսյան Գայանե։ XX դարի արտերկրների կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի (ձայնի և դաշնամուրի համար)։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊԿ հրատ, 2021 թ.։

Նաջարյան Մերի։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում 1991-2016, Երևան, Մեկնարկ, 2021 թ.։

Նորվիդ Ցիպրիան Կամիլ։ Եղիցի կամքը քո։ բանաստեղծ.լեհերենից թարգման. Երևան,Արմավ, 2021 թ.։

Շելլունց Լյուդմիլա, Հավատում եմ ։Верю /Երկու լեզվով /, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

Շելլունց Լյուդմիլա։ Աշնանաբույր ծիածան։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Արմավ, 2021 թ.։

Չալոյան-Հակոբյան Ծովինար։ Դրվագներ հայ-ֆրանսիական պատմամշակութային կապերի պատմություն, Երևան, Նահապետ, 2021 թ.։

Պետրոսյան Սոս, Պետրոսյան Հրաչ։ Հայկական կրկեսը երեկ և այսօր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021 թ.։

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Պրազյան Արմեն, Քոնը, որը քոնը չէ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Սեդրակյան Ա.Մ։ Քվանտային ֆիզիկայի շուրջը։ Ուսումնական ձեռնարկ մաս 1, Երևան, Ճարտարագետ, 2021 թ.։

Սահակյան Տիգրան։ Հետևանքի պատճառը, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2021թ.։

Սբ. Էսքրիվա Եօզէմարիա: Պաշտում եմ Քեզ թաքնուած Աստուած, Երևան, Ընդհանրական, 2011 թ.։

Սարուխանյան Վրեժ: Բացառիկը։ Լևոն Քիրաջյան, Երևան, Բզեզ, 2021 թ.։

Սուրամ Անդրանիկ: Սիրտ իմ երգասան, խփիր քո նոտան, Երևան, 2010 թ.։

Սոֆյան Թադևոս։ Հոգեկանոնավորման հիմունքները մարզիկի պատրաստության համակարգում, Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Վարդանյան Էդիկ: Կորած սիրո ճիչը։ Քառյակներ, Երևան, Հեղինակային, 2021 թ.։

Վայոց-ձոր պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ, Երևան, ՀԱԻ, 2021 թ.։

Տանանյան Էմմա: Ողջույն , ես ծնվել եմ: Երևան, Հեղինակային, 2018 թ.։

Քեշիշյան Աշխեն։ Տես, Երևան, Ասողիկ, 2007 г.։

Քոչար Նաիրա։ Ցավից այն կողմ։ Բանաստեղծություններ, Երևան, Երևանյան Էսքիզ, 2021 թ.։

Օրացոյց 2018: ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ. (Ըստ հին տոմարի). ԵՒ. ԲՈՒՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ. ՏՇԺ եւ ՏՇԺԱ=4510 -4511. ԵՒ. ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԿԷ և ՌՆԿԸ=1467-1468, Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018 թ.։

Ֆերգյուսոն Նիլ։ Հրապարակն ու աշտարակը։ Ցանցերն ու իշխանությունը մասոններից մինչև ֆեյսբուք, Երևան, Նյու Մեգ, 2021 թ.։

Ֆաթլանդ Էրիկա։ Սովետստան։ թարգ..Ֆելիքս Բախչինյանի, Երևան, Երևան, 2021 թ.։

Mouradian Khatchig: The resistance network, The Armenian gebocide and humanitarianism in Ottoman Syria, 1915-1918, USA Michigan state university, 2021։

Jinbachian Varoujean: Refugie de paysen pays/Գաղթական՝ երկրէ-երկիր, France E&R, 2021։

Pachyan Aram: Robinzon, Tirana, Ombra GVG, 2021։

Шапошников М П.С. Соловьева. В.Я. Брюсов. М.А. Волошин. А.А. Блок. А. Белый. Кочевники красоты, Москва, БОСЛЕН, 2016։

Арштам Александр: Вкус времени, Москва, Русский путь 2015։

Чудаков Федор: Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Накипь дня: Том 1, Москва, Викмо-М, 2019։

Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Убитая песня: Том 2, Москва, Викмо-М, 2019։

Бондаренко Вячеслав: Белые, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Все не так, ребята…: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, Москва, АСТ,2017։

Добровольцы: Сборник воспоминаний, Москва, Русский путь, 2014։

Картагузов С.В.: Исход: Воспоминания “Победителя Чапаева” Т.И. Сладкова, Москва, Терирем, 2020։

Корсак В.В.: Забытая война, Москва, Посев, 2011։

Прилеоин Захар: Есенин: Обещая встречу впереди, Москва, Молодая гвардия, 2020։

Доктор Живаго и другая проза, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Межунц Б., Навасардян М.: Биопродуктивность горных пастбищ и сенокосов Армении, Ереван, НАН РА , 2020։

Сухих И.Н.: Русская литература для всех: От Гоголя до Чехова, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Дружников Юрий: Русские мифы, Москва, Кницжница, 2014։

Лотман Ю.М.: Сотворение Карамзина, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

Власова Марина: Русские суеверия, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Юзефович Леонид: Зимняя дорога, Москва, АСТ, 2019։

Лосев Алексей: Диалектика мифа, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Мезенцова Н.С.: “В них обретает сердце пищу…”, Москва, Русский путь, 2019։

Струве Никита: Осип Мандельштам, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицын Александр: Армейские рассказы, Москва, Русский путь, 2017։

Тургенев Иван: Я слишком многим обязан Германии…, Москва, Русский путь, 2018։

Гагкуев Руслан, Репников Александр: Великая революция 1917 года, Москва, ЭКСМО, 2017։

Демидов Олег: Анатолий Мариенгоф: Первые деньги: Биография страны светов, Москва, АСТ, 2019։

The village, Москва где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

Первушина Елена: Судьба российских принцесс: От царевни Софьи до великой княжны Анастасии, Москва/Санкт-Петербург, Центрполиграф/Русская тройка СПБ, 2017։

Иванов Вячеслав, Зиновьева — Аннибал Лидия։ Переписка 1894-1903.Том 2. Москва, Новое Литературное Обозрение, 2009։

Прегель Александра: Автобиография души…: Воспоминания/ Живопись/Графика/Livre d’artiste, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 1. Москва, Время, 2015։

Русская классика советском кино, Москва, Белый город, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 2. Москва, Время, 2015։

Сергеев Валерий: Евгений Климов: Художник-реалист русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради .Материалы и исследования 1. Москва, Русский путь, 2012։

Фокин Павел, Князева Светлана: Серебрянный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 3, Санкт-Петербург, Амфора, 2008։

Серебрянный век: Письма и стихи, Москва, АСТ, 2019։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования 2, Москва, Русский путь, 2013։

Бродский Иосиф: Полдень в комнате: Стихотворение, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 3, Москва, Русский путь, 2014։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 4, Москва, Русский путь, 2015։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 5, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 6, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 7, Москва, Русский путь, 2019։

Одоевский Владимир; Тайны жизни. Избранные сочинения.. Москва, Даръ, 2019։

Зверев Алексей: Набоков: Жизнь замечательных людей: Серия биографий, Москва, Молодая гвардия, 2016։

Радищев Александр; Сын отечества. Избранные сочинения.. Москва, Белый город, 2019։

Бунин Иван: Времена года, Москва, Эксмо, 2017։

Симонов Константин: Живые и мертвые: Роман в трех книгах, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Минкин Александр; Немой Онегин. Роман о поеме, Москва, Пресс, 2020։

Примаков Евгений: Будущее России, Москва, АСТ, 2020։

Федякин Сергей; Рахманинов, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Прилепин Захар: Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа, Москва, Молодая Гвардия, 2018։

Брюсов Валерий: Письма неофициального корреспондента: Письма к жене (Август 1914-май 1915), Москва, Водолей, 2015։

Никулин Николай; Воспоминания о войне. Москва, АСТ, 2020։

Красная смута, Москва, Посев, 2011։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений 4. Санкт- Петербург, Азбука, 2019։

Как мы пишем: писатели о литературе, о времени, о себе, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Толстой Александр: Хождение по мукам, Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Гумилев Николай; Путешествие В страну эфира. Москва, Книжный клуб Книговек, 2020։

Шарламов Варлам: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Яров Сергей։ Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Цветаева Марина; «Любовь — это плоть и кровь …»; стихотворения и поэмы. Москва, Азбука, 2019։

Достоевская А.Г.; Воспоминания. Москва, Книжный клуб Книговек, 2018։

Некрасов Николай; Кому на Руси жить хорошо. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Гончаров Иван; Обломов. 8. Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Лермонтов Михаил; Герой нашего времени. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Островский Александр; Гроза. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Хлебников Велимир; Спички судьбы. Москва, АСТ, 2020։

Сурожский Митрополит Антоний: Уверенность в вещах невидимых: Последние беседы (2001-2002, Москва, Никея, 2020։

Лихачев Дмитрий Сергеевич; О жизни. Москва, АСТ, 2019։

Есенин Сергей: “Я знаю будущее…” Стихотворения. Маленькие поэмы. Статьи, Москва, Москва, 2015։

Балашов Николай, Сараскина Людмила: Сергей Фудель, Москва, Русский путь, 2011։

Кубланский Юрий: Неисправные времена, Москва, Русский путь, 2015։

Полушин Владимир: Наталия Гончарова: Царица русского авангарда. Москва, Москва 2016։

Белый Андрей: Мастерство Гоголя, Москва, Книжниговек, 2011։

Зубова Людмила: Поэтический язык Иосифа Бродского: Статьи. Санкт-Петербург, Лема, 2015։

Бондаренко Владимир: Иосиф Бродский: Русский поэт. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Жалнина-Василькиоти И.: Родной земли комок сухой: Русский Некрополь в Греции, Москва, Книжница/Русский путь, 2012։

Набоков Владимир: Лолита.Роман, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

Булгаков Михаил: Собачье сердце, Москва, Эксмо, 2015։

Наставникам, хранившим юность нашу: Педагогика и педагоги русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2017։

“Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!”: Письма художников к Д.Д. Бурлюку, Москва, Грюнриссе, 2018։

Гинзбург Евгения: Крутой маршрут: Хроника времен культа личности, Москва, АСТ, 2019։

Черная книга, Москва, АСТ, 2020։

Золотое кольцо России: История достопримечательности традиции, Москва, Белый город, 2014։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений Том 2. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 1. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 3. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Салтыков-Щедрин М.Е.; Господа Головлевы. Москва , АСТ, 2019։

Розанов Василий; Уединенное, смертное. Москва, Рипол-классик, 2018։

Чуковский Корней; Две души М.Горького. Москва, Русский Путь, 2010։

Германова Мария: Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники, Москва, Москва, 2012։

Иванов Алексей; Тобол много званых. Москва, АСТ, 2019։

Игра народная. Русские писатели о футболе, Москва , Москва, 2018։

Майорова Г.Б.; Александр Васильевич Колчак ;  «Нет ничего выше Родины и служения Ей». Москва, Посев, 2016։

Эренбург Илья: Люди, годы, жизнь: Книги 6 и 7, Москва, Москва, 2018։

Брюсов Валерий; Избранное. Москва, Книжный клуб, 2018։

Бродский И.: Пейзаж с наводнением, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Аксенов Василий; Малое собрание сочинений. Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Бродский И.: Остановка в пустыне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Бродский И.: Пейзаж с наводнением, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Аксенов Василий; Малое собрание сочинений. Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Бродский И.: Остановка в пустыне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

«Мы встретимся в солнечном луче». Письма Константина, Бальмонта к Дагмар Шаховской 1920-1926. Москва, Русский Путь, 2014։

Одоевцева Ирина: Елисейские поля. Собрание прозы. Санкт-Петербург, Книжная лаборатория, 2017։

Бродский И.: Песнь маятника. Избранные эссе, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2015։

Галь Нора: Слово живое и мертвое, Москва, Москва, 2020։

Довлатов Сергей: Блеск и нищета русской литературы. Филологическая проза, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Ивану Денисовичу . Юбилейный сборник 1962-2012. Москва, Русский путь, 2012։

Сурожский Антоний Митрополит: Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности, Москва, Москва, 2020։

Верные долгу. В борьбе за Россию. 1917-1922. В 2 частьях, Часть 2. Москва, Посев, 2017։

Александр Солженицын: Из-под глыб: Рукописи, документы, фотографии: К 95-летию со дня рождения, Москва, Русский путь, 2013։

Ильин Иван: Поющее сердце. Книга тихих созерцаний, изд.11, Москва, Москва, 2019։

Венок Брюсову. Москва, Водолей, 2013։

Архангельская И.Д.: Реклама, она пришла, чтобы остаться…. Москва, Книжница, 2013։

Вырубова Анна: Воспоминания. Москва, Захаров, 2018։

Быков Дмитрий: А был ли Горький? Москва, Москва, 2017։

Русское зарубежье: Великие соотечественники: 100 судеб русской эмиграции в XX веке, Москва, ЯУЗА, 2018։

Безелянский Юрий; Отечество. Дым. Эмиграция. Книга 1. Москва, Русский путь, 2018։

Русский исход 1920 г. в воспоминаниях членов Союза ревнителей Памяти Императора Николая II, Симферополь, Симферополь, 2020։

Александр Николаевич Бенуа: Великие русские живописцы, Москва, Русский путь, 2018։

Зиновьев Л.А.: В огне трех революции. Москва, Русский путь, 2017։

Хармс Даниил: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018։

Крым: Волшебный край, очей отрада! Москва, Белый город:

Платонов Андрей: Котлован, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018։

Шаламов Варлам: Собрание сочинений в шести томах, т.7 дополнительный, Москва, Москва, 2013։

Самые знаменитые православные храмы Москвы, Москва, Белый город:

Кривошеина Нина: Четыре трети нашей жизни. Москва, Русский путь, 2017։

Слаповский Алексей: Неизвестность. Роман века 1917-2017, Москва, Москва, 2018։

Иконников-Галицкий Анджей: Удивительные места России, Санкт-Петербург, Азбука, 2014։

Войнович Владимир: Фактор Мурзика, Москва, Москва, 2018։

Шангина Изабелла, Некрылова Анна: Русские праздники, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

Шестов Лев: Апофеоз беспочвенности, Москва, Москва, 2018 г.։

Маяаковский Владимир: По мостовой моей души. Москва, АСТ, 2018։

Русские художники за рубежом 1970-2010-е годы: Москва, Москва, 2020։

Путь Солженицына в контексте большого времени: Сборник памяти 1918-2008, Москва, Русский путь, 2009։

Кольцов Алексей: Песня: Стихотворения, Москва, Белый город, 2019։

Шмидт С.О.: История Москвы и проблемы москвоведения: В двух книгах: Книга 1, Москва, Книжница-Русский путь, 2013 г.։

Лесин Евгений: Лесин и немедленно выпил, Москва, Москва, 2016 г.։

Шмидт С.О.: История Москвы и проблемы москвоведения: В двух книгах: Книга 2, Москва, Книжница-Русскоий путь, 2013։

Янгиров Рашит: Рабы немного, Москва, Русский путь, 2007։

Лопатников Виктор: Даниил Гранин. Хранитель времени, Москва, Москва, 2019։

Солженицын Александр: Собрание сочинений в тридцати томах: Том 19, Москва, Время, 2017։

Гладилин Анатолий: Тигрушка, Москва, Москва, 2016։

Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика 1974-2008: Сборник статей, Москва, Русский путь, 2010։

Кузнецов Анатолий: Бабий Яр. Роман-документ, Москва, Москва, 2020։

Рубцов Юрий, Филипповых Дмитрий; Герои битвы за Крым. Москва               , Молодая гвардия, 2019։

Գիրք Карпович М./М.: Лекции по интеллектуальной истории России (18-начало 22 века). Москва Русский путь, 2012։

“Дорогой Иван Денисович!..” Письма читателей 1962-1964, Москва, Москва, 2012։

Изгнанные, но не сломленные. Дневник графини Ольги Васильевны Сиверс 1918-192, Москва, Москва, 2015։

The village: Петербург: Где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

«Я поведу тебя в музей…». Москва, АСТ, 2017։

Кузнецова Галина: Грасский дневник, Москва, Москва, 2017։

Смирнова Н.В.: Чудаки. В культуре русского дворянства 18- первой половине 19 века. Москва, Викмо-М, 2017։

Брезгин Олег: Сергей Дягилев, Москва, Москва, 2016։

Русский словарь языкового расширения, Москва, Москва, 2015։

Писатель и тайна: Александр Солженицын, Москва, Русский путь։

Солженицын Александр: Крохотки, Москва, Слово։

Покровский Д.А.: Очерки Москвы, Москва, Русский путь, 2012։

Анташкевич Евгений: Олег, Москва, Центрполиграф 2017։

Иванов Всеволод, Шкловский Виктор: Ипринт, Санкт-Петербург, Redfish, 2005։

Апухтин Алексей: Стихотворения, Москва, Белый город, 2019։

И каждый вечер, в час назначенный. Стихотворения 1878-1921. Москва, АСТ, 2019։

Иван Алексеевич Бунин. Москва, <<Звонница — МГ>> , 2018։

Коржавин Наум: Жизнь моя, Росси… Москва, Русский путь, 2019։

Иван Сергеевич Шмелев. Москва, <<Звонница — МГ>>, 2018։

Зайцев Борис: Жизнь Тургенева. Москва, Русский путь, 2018։

Заболоцкий Николай: Стихотворения, Москва, Москва, 2018։

Есипов Виктор: Четыре жизни Василия Аксенова, Москва, Москва, 2016։

Якович Елена: И Бог ночует между строк: Вячеслав Всеволодович Иванов в фильме Елены Чкович, Москва, АСТ, 2019։

Горький Максим: На дне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

Ходасевич В.Ф.: Некрополь, Москва, Рипол классик, 2020։

Бахрах Александр: Бунин в халате; По памяти, по записям, Москва, Москва, 2018։

Русское зарубежье о Чехове: Критика литературоведение: Воспоминания, Москва, Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2010։

Солженицын Александр: Россия. Запад. Украина, Москва, Москва, 2018։

Громова Наталья: Ноев ковчег писателей: Эвакуация 1941-1945: Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата, Москва, АСТ, 2019։

Солженицын Александр: Архипелаг Гулаг, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Первушина Елена: Великие государственные деятели российской империи: Судьбы эпох, Москва, Центрполиграф, 2020։

Урманов А.: Художественное мироздание Александра Солженицына, Москва, Москва, 2014։

 Заболоцкий Анатолий: Шукшин в кадре и за кадром: Записки кинооператора, Москва, Вече, 2019։

Безелянский Юрий: И плеск чужой воды… Русские поэты и писатели: Книга 2, Москва, У Никитских ворот, 2018։

Аксенова Мария: Знаем ли мы все о классиках мировой литературы? Москва, Москва, 2018։

Ермишин О.Т.: Философия русского зарубежья XX века, Москва, Летний сад, 2019։

Тютчев Федор: Стихотворения, Москва, Москва, 2018։

Арутюнова-Манусевич Баяра, Мынбаева Алла: Недавно прошедшее, Москва, Русский путь, 2014։

Фет А.: Наши корни. Публицистика, Санкт-Петербург-Москва, Санкт-Петербург-Москва, 2013։

Бессмертный полк. Истории подвига, Москва, Москва, 2020։

Берберова Нина: Немного… не в фокусе…: Стихи, Москва, АСТ, 2015։

Варшавский Владимир: Незамеченное поколение, Москва, Русский путь, 2010։

Матонин Е. Леонтьев Я.: Красные, Москва, Москва, 2018։

Бочаров Сергей: Вещество существования. Филологические этюды, Москва, Москва, 2014։

Шаламов Варлам: “Колымские рассказы” в одном томе, Москва, Москва, 2019։

Иванов Алексей: Тобол мало избранных. Москва, АСТ, 2019։

Распутин Валентин: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018:

Васильев Борис: А зори здесь тихие… Москва, Москва, 2017։

Белый Андрей: Луг зеленый. Москва, T8RUGRAM, 2018։

Ерофеев Виктор: Хороший Сталин. Москва, РИПОЛ классик, 2019։

Соловьев Владимир: Чтение о богочеловечестве. Москва, RUGRAM, 2019։

Варламов Алексей: Ева и мясоедов, Москва, АСТ, 2021։

Святое слово отзовется…. Москва, Вече, 2019։

Mouradian Khatchig: The resistance network, The Armenian gebocide and humanitarianism in Ottoman Syria, 1915-1918, USA Michigan state university, 2021։

Jinbachian Varoujean: Refugie de paysen pays/Գաղթական՝ երկրէ-երկիր, France E&R, 2021։

Pachyan Aram: Robinzon, Tirana, Ombra GVG, 2021։

Шапошников М П.С. Соловьева. В.Я. Брюсов. М.А. Волошин. А.А. Блок. А. Белый. Кочевники красоты, Москва, БОСЛЕН, 2016։

Арштам Александр: Вкус времени, Москва, Русский путь 2015։

Чудаков Федор: Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Накипь дня: Том 1, Москва, Викмо-М, 2019։

Избранное: Из творческого наследия выдающегося сатирика начала XX века: в 2 томах: Убитая песня: Том 2, Москва, Викмо-М, 2019։

Бондаренко Вячеслав: Белые, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Все не так, ребята…: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, Москва, АСТ,2017։

Добровольцы: Сборник воспоминаний, Москва, Русский путь, 2014։

Картагузов С.В.: Исход: Воспоминания “Победителя Чапаева” Т.И. Сладкова, Москва, Терирем, 2020։

Волошин Максимилиан: История моей души, Москва Терра/Книжний дом Книговек/, 2017։

Корсак В.В.: Забытая война, Москва, Посев, 2011։

Прилеоин Захар: Есенин: Обещая встречу впереди, Москва, Молодая гвардия, 2020։

Доктор Живаго и другая проза, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Межунц Б., Навасардян М.: Биопродуктивность горных пастбищ и сенокосов Армении, Ереван, НАН РА , 2020։

Сухих И.Н.: Русская литература для всех: От Фоголя до Чехова, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Дружников Юрий: Русские мифы, Москва, Кницжница, 2014։

Лотман Ю.М.: Сотворение Карамзина, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

Власова Марина: Русские суеверия, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Юзефович Леонид: Зимняя дорога, Москва, АСТ, 2019։

Лосев Алексей: Диалектика мифа, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Мезенцова Н.С.: “В них обретает сердце пищу…”, Москва, Русский путь, 2019։

Струве Никита: Осип Мандельштам, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицын Александр: Армейские рассказы, Москва, Русский путь, 2017։

Тургенев Иван: Я слишком многим обязан Германии…, Москва, Русский путь, 2018։

Гагкуев Руслан, Репников Александр: Великая революция 1917 года, Москва, ЭКСМО, 2017։

Демидов Олег: Анатолий Мариенгоф: Первые деньги: Биография страны светов, Москва, АСТ, 2019։

The village, Москва где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

Первушина Елена: Судьба российских принцесс: От царевни Софьи до великой княжны Анастасии, Москва/Санкт-Петербург, Центрполиграф/Русская тройка СПБ, 2017։

Иванов Вячеслав, Зиновьева — Аннибал Лидия։ Переписка 1894-1903.Том 2. Москва, Новое Литературное Обозрение, 2009։

Прегель Александра: Автобиография души…: Воспоминания/ Живопись/Графика/Livre d’artiste, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 1. Москва, Время, 2015։

Русская классика советском кино, Москва, Белый город, 2018։

Солженицын Александр; Двести лет вместе. Часть 2. Москва, Время, 2015։

Сергеев Валерий: Евгений Климов: Художник-реалист русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради .Материалы и исследования 1. Москва, Русский путь, 2012։

 

Фокин Павел, Князева Светлана: Серебрянный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 3, Санкт-Петербург, Амфора, 2008։

Серебрянный век: Письма и стихи, Москва, АСТ, 2019։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования 2, Москва, Русский путь, 2013։

Бродский Иосиф: Полдень в комнате: Стихотворение, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 3, Москва, Русский путь, 2014։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 4, Москва, Русский путь, 2015։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 5, Москва, Русский путь, 2016։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 6, Москва, Русский путь, 2018։

Солженицынские тетради. Материалы и исследования. 7, Москва, Русский путь, 2019։

Одоевский Владимир; Тайны жизни. Избранные сочинения.. Москва, Даръ, 2019։

Зверев Алексей: Набоков: Жизнь замечательных людей: Серия биографий, Москва, Молодая гвардия, 2016։

Радищев Александр; Сын отечества. Избранные сочинения.. Москва, Белый город, 2019։

Бунин Иван: Времена года, Москва, Эксмо, 2017։

Симонов Константин: Живые и мертвые: Роман в трех книгах, Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

Минкин Александр; Немой Онегин. Роман о поеме, Москва, Пресс, 2020։

Примаков Евгений: Будущее России, Москва, АСТ, 2020։

Федякин Сергей; Рахманинов, Москва, Молодая гвардия, 2018։

Прилепин Захар: Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа, Москва, Молодая Гвардия, 2018։

Брюсов Валерий: Письма неофициального корреспондента: Письма к жене (Август 1914-май 1915), Москва, Водолей, 2015։

Никулин Николай; Воспоминания о войне. Москва, АСТ, 2020։

Красная смута, Москва, Посев, 2011։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений 4. Санкт- Петербург, Азбука, 2019։

Как мы пишем: писатели о литературе, о времени, о себе, Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Толстой Александр: Хождение по мукам, Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Гумилев Николай; Путешествие В страну эфира. Москва, Книжный клуб Книговек, 2020։

Шарламов Варлам: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Яров Сергей; Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Цветаева Марина; << Любовь — это плоть и кровь …>> ; стихотворения и поэмы. Москва, Азбука, 2019։

Достоевская А.Г.; Воспоминания. Москва, Книжный клуб Книговек, 2018։

Некрасов Николай; Кому на Руси жить хорошо. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Гончаров Иван; Обломов. 8. Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

Лермонтов Михаил; Герой нашего времени. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Островский Александр; Гроза. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Хлебников Велимир; Спички судьбы. Москва, АСТ, 2020։

Сурожский Митрополит Антоний: Уверенность в вещах невидимых: Последние беседы (2001-2002, Москва, Никея, 2020։

Лихачев Дмитрий Сергеевич; О жизни. Москва, АСТ, 2019։

Есенин Сергей: “Я знаю будущее…” Стихотворения. Маленькие поэмы. Статьи, Москва, Москва, 2015։

Балашов Николай, Сараскина Людмила: Сергей Фудель, Москва, Русский путь, 2011։

Кубланский Юрий: Неисправные времена, Москва, Русский путь, 2015։

Полушин Владимир: Наталия Гончарова: Царица русского авангарда. Москва, Москва 2016։

Белый Андрей: Мастерство Гоголя, Москва, Книжниговек, 2011։

Зубова Людмила: Поэтический язык Иосифа Бродского: Статьи. Санкт-Петербург, Лема, 2015։

Бондаренко Владимир: Иосиф Бродский: Русский поэт. Москва, Молодая гвардия, 2018։

Жалнина-Василькиоти И.: Родной земли комок сухой: Русский Некрополь в Греции, Москва, Книжница/Русский путь, 2012։

Набоков Владимир: Лолита.Роман, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

Булгаков Михаил: Собачье сердце, Москва, Эксмо, 2015։

Наставникам, хранившим юность нашу: Педагогика и педагоги русского зарубежья, Москва, Русский путь, 2017։

“Мой дорогой, старинный, но вечно молодой друг, Давид Бурлюк!”: Письма художников к Д.Д. Бурлюку, Москва, Грюнриссе, 2018։

Гинзбург Евгения: Крутой маршрут: Хроника времен культа личности, Москва, АСТ, 2019։

Черная книга, Москва, АСТ, 2020։

Золотое кольцо России: История достопримечательности традиции, Москва, Белый город, 2014։

Довлатов Сергей; Собрание сочинений Том 2. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 1. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Собрание сочинений Том 3. Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Салтыков-Щедрин М.Е.; Господа Головлевы. Москва , АСТ, 2019։

Розанов Василий; Уединенное, смертное. Москва, Рипол-классик, 2018։

Чуковский Корней; Две души М.Горького. Москва, Русский Путь, 2010։

Германова Мария: Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники, Москва, Москва, 2012։

Иванов Алексей; Тобол много званых. Москва, АСТ, 2019։

Игра народная. Русские писатели о футболе, Москва , Москва, 2018։

Майорова Г.Б.; Александр Васильевич Колчак ;  <<Нет ничего выше Родины и служения Ей>>. Москва, Посев, 2016։

Эренбург Илья: Люди, годы, жизнь: Книги 6 и 7, Москва, Москва, 2018։

Брюсов Валерий; Избранное. Москва, Книжный клуб, 2018։

Бродский И.: Пейзаж с наводнением, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Аксенов Василий; Малое собрание сочинений. Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

Бродский И.: Остановка в пустыне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

«Мы встретимся в солнечном луче». Письма Константина, Бальмонта к Дагмар Шаховской 1920-1926. Москва, Русский Путь, 2014։

Одоевцева Ирина: Елисейские поля. Собрание прозы. Санкт-Петербург, Книжная лаборатория, 2017։

Бродский И.: Песнь маятника. Избранные эссе, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2015։

Галь Нора: Слово живое и мертвое, Москва, Москва, 2020։

Довлатов Сергей: Блеск и нищета русской литературы. Филологическая проза, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

«Ивану Денисовичу» полвека. Юбилейный сборник 1962-2012. Москва, Русский путь, 2012։

Сурожский Антоний Митрополит: Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности, Москва, Москва, 2020։

Верные долгу. В борьбе за Россию. 1917-1922. В 2 частьях, Часть 2. Москва, Посев, 2017։

Александр Солженицын: Из-под глыб: Рукописи, документы, фотографии: К 95-летию со дня рождения, Москва, Русский путь, 2013։

Ильин Иван: Поющее сердце. Книга тихих созерцаний, изд.11, Москва, Москва, 2019։

Венок Брюсову. Москва, Водолей, 2013։

Архангельская И.Д.: Реклама, она пришла, чтобы остаться…. Москва, Книжница, 2013։

Вырубова Анна: Воспоминания. Москва, Захаров, 2018։

Быков Дмитрий: А был ли Горький? Москва, Москва, 2017։

Русское зарубежье: Великие соотечественники: 100 судеб русской эмиграции в XX веке, Москва, ЯУЗА, 2018։

Безелянский Юрий; Отечество. Дым. Эмиграция. Книга 1. Москва, Русский путь, 2018։

Русский исход 1920 г. в воспоминаниях членов Союза ревнителей Памяти Императора Николая II, Симферополь, Симферополь, 2020։

Александр Николаевич Бенуа: Великие русские живописцы, Москва, Русский путь, 2018։

Зиновьев Л.А.: В огне трех революции. Москва, Русский путь, 2017։

Хармс Даниил: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018։

Крым: Волшебный край, очей отрада! Москва, Белый город:

Платонов Андрей: Котлован, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018։

Шаламов Варлам: Собрание сочинений в шести томах, т.7 дополнительный, Москва, Москва, 2013։

Самые знаменитые православные храмы Москвы, Москва, Белый город:

Кривошеина Нина: Четыре трети нашей жизни. Москва, Русский путь, 2017։

Слаповский Алексей: Неизвестность. Роман века 1917-2017, Москва, Москва, 2018։

Иконников-Галицкий Анджей: Удивительные места России, Санкт-Петербург, Азбука, 2014։

Войнович Владимир: Фактор Мурзика, Москва, Москва, 2018։

Шангина Изабелла, Некрылова Анна: Русские праздники, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

Шестов Лев: Апофеоз беспочвенности, Москва, Москва, 2018 г.։

Маяаковский Владимир: По мостовой моей души. Москва, АСТ, 2018։

Русские художники за рубежом 1970-2010-е годы: Москва, Москва, 2020։

Путь Солженицына в контексте большого времени: Сборник памяти 1918-2008, Москва, Русский путь, 2009։

Кольцов Алексей: Песня: Стихотворения, Москва, Белый город, 2019։

Шмидт С.О.: История Москвы и проблемы москвоведения: В двух книгах: Книга 1, Москва, Книжница-Русский путь, 2013 г.։

Лесин Евгений: Лесин и немедленно выпил, Москва, Москва, 2016 г.։

Шмидт С.О.: История Москвы и проблемы москвоведения: В двух книгах: Книга 2, Москва, Книжница-Русскоий путь, 2013։

Янгиров Рашит: Рабы немного, Москва, Русский путь, 2007։

Лопатников Виктор: Даниил Гранин. Хранитель времени, Москва, Москва, 2019։

 

Солженицын Александр: Собрание сочинений в тридцати томах: Том 19, Москва, Время, 2017։

Гладилин Анатолий: Тигрушка, Москва, Москва, 2016։

Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика 1974-2008: Сборник статей, Москва, Русский путь, 2010։

Кузнецов Анатолий: Бабий Яр. Роман-документ, Москва, Москва, 2020։

Рубцов Юрий, Филипповых Дмитрий; Герои битвы за Крым. Москва               , Молодая гвардия, 2019։

Գիրք Карпович М./М.: Лекции по интеллектуальной истории России (18-начало 22 века). Москва Русский путь, 2012։

“Дорогой Иван Денисович!..” Письма читателей 1962-1964, Москва, Москва, 2012։

Изгнанные, но не сломленные. Дневник графини Ольги Васильевны Сиверс 1918-192, Москва, Москва, 2015։

The village: Петербург: Где мы живем, Москва, ЭКСМО, 2019։

«Я поведу тебя в музей…». Москва, АСТ, 2017։

Кузнецова Галина: Грасский дневник, Москва, Москва, 2017։

Смирнова Н.В.: Чудаки. В культуре русского дворянства 18- первой половине 19 века. Москва, Викмо-М, 2017։

Брезгин Олег: Сергей Дягилев, Москва, Москва, 2016։

Русский словарь языкового расширения, Москва, Москва, 2015։

Писатель и тайна: Александр Солженицын, Москва, Русский путь։

Солженицын Александр: Крохотки, Москва, Слово։

Покровский Д.А.: Очерки Москвы, Москва, Русский путь, 2012։

Анташкевич Евгений: Олег, Москва, Центрполиграф              2017։

Иванов Всеволод, Шкловский Виктор: Ипринт, Санкт-Петербург, Redfish, 2005։

Апухтин Алексей: Стихотворения, Москва, Белый город, 2019։

И каждый вечер, в час назначенный. Стихотворения 1878-1921. Москва, АСТ, 2019։

Иван Алексеевич Бунин. Москва, <<Звонница — МГ>> , 2018։

Коржавин Наум: Жизнь моя, Росси… Москва, Русский путь, 2019։

Иван Сергеевич Шмелев. Москва, <<Звонница — МГ>>, 2018։

Зайцев Борис: Жизнь Тургенева. Москва, Русский путь, 2018։

Заболоцкий Николай: Стихотворения, Москва, Москва, 2018։

Есипов Виктор: Четыре жизни Василия Аксенова, Москва, Москва, 2016։

Якович Елена: И Бог ночует между строк: Вячеслав Всеволодович Иванов в фильме Елены Чкович, Москва, АСТ, 2019։

Горький Максим: На дне, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2020։

Ходасевич В.Ф.: Некрополь, Москва, Рипол классик, 2020։

Бахрах Александр: Бунин в халате; По памяти, по записям, Москва, Москва, 2018։

Русское зарубежье о Чехове: Критика литературоведение: Воспоминания, Москва, Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2010։

Солженицын Александр: Россия. Запад. Украина, Москва, Москва, 2018։

Громова Наталья: Ноев ковчег писателей: Эвакуация 1941-1945: Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата, Москва, АСТ, 2019։

Солженицын Александр: Архипелаг Гулаг, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Первушина Елена: Великие государственные деятели российской империи: Судьбы эпох, Москва, Центрполиграф, 2020։

Урманов А.: Художественное мироздание Александра Солженицына, Москва, Москва, 2014։

Заболоцкий Анатолий: Шукшин в кадре и за кадром: Записки кинооператора, Москва, Вече, 2019։

Безелянский Юрий: И плеск чужой воды… Русские поэты и писатели: Книга 2, Москва, У Никитских ворот, 2018։

Аксенова Мария: Знаем ли мы все о классиках мировой литературы? Москва, Москва, 2018։

Ермишин О.Т.: Философия русского зарубежья XX века, Москва, Летний сад, 2019։

Тютчев Федор: Стихотворения, Москва, Москва, 2018։

Арутюнова-Манусевич Баяра, Мынбаева Алла: Недавно прошедшее, Москва, Русский путь, 2014։

Фет А.: Наши корни. Публицистика, Санкт-Петербург-Москва, Санкт-Петербург-Москва, 2013։

Бессмертный полк. Истории подвига, Москва, Москва, 2020։

Берберова Нина: Немного… не в фокусе…: Стихи, Москва, АСТ, 2015։

Варшавский Владимир: Незамеченное поколение, Москва, Русский путь, 2010։

Матонин Е. Леонтьев Я.: Красные, Москва, Москва, 2018։

Бочаров Сергей: Вещество существования. Филологические этюды, Москва, Москва, 2014։

Шаламов Варлам: “Колымские рассказы” в одном томе, Москва, Москва, 2019։

Иванов Алексей: Тобол мало избранных. Москва, АСТ, 2019։

Распутин Валентин: Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018:

Васильев Борис: А зори здесь тихие… Москва, Москва, 2017։

Белый Андрей: Луг зеленый. Москва, T8RUGRAM, 2018։

Ерофеев Виктор: Хороший Сталин. Москва, РИПОЛ классик, 2019։

Соловьев Владимир: Чтение о богочеловечестве. Москва, RUGRAM, 2019։

Варламов Алексей: Ева и мясоедов, Москва, АСТ, 2021։

Святое слово отзовется…. Москва, Вече, 2019։

Я останусь не только стихами. Москва, Руссiй Мiръ, 2018։

 

Заблоцкий Никита: Жизнь Николая Заблоцкого, Москва, Рипол классик, 2019։

Водолазкин Евгений: Брисбен, Москва, АСТ, 2019։

 

Тэффи: Дым без огня, Москва, Книжный клуб Книговек, 2018։

 

Розанов Василий: Опавшие листья. Санкт-Петербург, Азбука, 2018։

 

Северянин Игорь: Ироническая лира, Москва, Книжный клуб Книговек, 2015։

Шестов Лев: Достоевский и Ницше. Апофеоз беспочвенности. Санкт-Петербург, Азбука, 2016։

 

Белый Андрей: Петербург, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Мариенгоф Анатолий: Циники: Бритый человек, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

Соловьев Владимир: Смысл любви. Санкт-Петербург , Азбука, 2018։

Ерофеев Виктор: Русская красавица, Москва, Рипол классик, 2020։

 

Чижова Елена: Город, написанный по памяти, Москва, АСТ, 2019։

 

Гиппиус Зинаида: Живые лица. Санкт-Петербург, Азбука, 2020։

 

Мариенгоф Анатолий: Роман без вранья. Санкт-Петербург, Азбука, 2016։

 

Эренбург Илья: Люди годы жизнь: Книги четвертая и пятая, Москва, АСТ, 2018։

 

Бабенко Виталий: Странно и наоборот: Русская таинственная проза первой половины XIX века, Москва, Болсен, 2016։

 

Аверченко Аркадий: Русское лихолетье глазами “Короля схема”, Москва, Посев, 2011։

 

Мессерер Борис: Промельк Беллы. Романтическая хроника, Москва, Москва, 2017։

 

Солженицын А.И.: Один день Ивана Денисовича, Москва, АСТ, 2019։

 

Россия в обвале, Москва, Русский путь, 2009։

 

Подлинная свобода, Санкт-Петербург, Азбука, 2015։

 

Бальмонт Константин: Несобранное и забытое из творческого наследия: В двух томах: Том 1: поэзия переводы, Санкт-Петербург, Росток, 2016։

 

Пушкин А.С.: Медный всадник, Санкт-Петербург, Азбука, 2019։

 

Екимов Борис: Осень в Задонье, Москва, Никея, 2016։

 

Кузнецов Сергей: Калейдоскоп: расходные материалы (1885-2013), Москва, АСТ, 2017։

 

Пелевин Виктор: Хрустальный мир, Москва, 2017։

Яхина Гузель: Дети мои, Москва, АСТ, 2019։

Гардзонио Стефано,Сульпассо Бьянка: Осколки русской Италии. Исследования и материалы, кн.1, Москва, Москва, 2011։

 

Чижова Елена: Китаист, Москва, АСТ, 2017։

Лавров А.В.: Андрей Белый, Москва, Новое литературное обозрение, 2007։

Сухих И.Н.: Русская литература для всех: От Блока до Бродского, Санкт-Петербург, Лениздат, 2018։

Быков Дмитрий: Время потрясений 1900-1950 гг. Москва, Эксмо, 2019։

Время потрясений 1951-2000 гг. Москва, Эксмо, 2019։

Сагомонян Александр, Кошелева Галина: История России главных дат 110, Москва, Белый город, 2019։

Эренбург Илья: Война, Москва, АСТ, 2020։

Марченко Татьяна: Поэтика совершенства, Москва, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2015։

 

100 лучших мест России: Куда и когда, Москва, АСТ, 2019։

 

Возрождение русской усадьбы. XXI век, Москва, Русская усадьба, 2015։

 

Бибихин Владимир, Седакова Ольга: И слову слово отвечает. Письма 1992-2004 годов, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2019։

Деньги Пушкина. Деньги, Москва, Русский путь, 2010։

 

Лосский Н.: Воспоминания. Жизнь и философский путь, Москва, Москва, 2008։

Гумилев Николай: Романтические цветы, Санкт-Петербург, Азбука, 2017։

 

Сухих И.: Русская литература для всех. От “Слова о полку Игореве” до Лермонтова, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2018։

 

Цветаева Анастасия: Невозвратные дали: Дневники путешествий, Москва, АСТ, 2018։

 

Мандельштам осип: Немногие для вечности живут, Москва, АСТ, 2018։

 

Сенчин Роман: Конгревова ракета, Москва, Время, 2017։

Рубина Дина: Наполеонов обоз, кн.1.Рябиновый клин, Москва, Москва, 2020։

Наполеонов обоз, кн.2. Белые лошади, Москва, Москва, 2020։

Наполеонов обоз, кн.3. Ангельский рожок, Москва, Москва, 2020 г.։

Битов Андрей: Портрет поздней империи, Москва, Москва, 2020 г.։

 

Гинзбург Л.: О психологической прозе. О литературном герое, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2016 г.։

Нечаев В.: В поисках минувшего. Из жизни Русского зарубежья.Очерки.Беседы.Документы, Москва, Москва, 2011 г.։

Человек в истории, Москва, Москва, 2018 г.։

 

Кшесинская Матильда: Воспоминания, Москва, Москва, 2018 г.։

Няня.Кто нянчил русских гениев, Москва, Москва, 2017 г.։

 

Замятин Е.: Собрание сочинений в четырех томах, т.1. Повести и рассказы, Москва, Москва, 2014 г.։

Замятин Е.: Собрание сочинений в четырех томах, т.2, Москва, Москва, 2014 г.։

Собрание сочинений в четырех томах, т.3, Москва, Москва, 2014 г.։

Собрание сочинений в четырех томах, т.4, Москва, Москва, 2014 г.։

Карякин Юрий: Переделкинский дневник, Москва, Москва, 2016 г.։

 

Найман Анатолий: Рассказы о, Москва, Москва, 2017 г.։

 

Басинский Павел: Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой, Москва, Москва, 2018 г.։

Архангельский Александр: Русофил. История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим, Москва, Москва, 2020 г.։

Пасхальные стихи русских поэтов, Москва, Никея, 2017 г.։

Пасхальные рассказы о любви. Произведения русских писателей, Москва, Никея, 2020 г.։

Святочные рассказы русских писателей, Москва, Никея, 2018 г.։

Рожденственские рассказы русских писателей, Москва, Никея, 2018 г.։

Великий пост. Произведения русских писателей, Москва, Никея, 2018 г.։

Зимние повести и рассказы русских писателей, Москва, Никея, 2019 г.։

Мандельштам Осип: Стихотворения, Санкт-Петербург, Азбука, 2019 г.։

Одоевцева Ирина: На берегах Невы, Санкт-Петербург, Азбука, 2019 г.։

 

Хармс Даниил: О явлениях и существованиях, Санкт-Петербург, Азбука, 2020 г.։

 

Ахматова Анна: “Но все-таки услышат голос мой…” Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

Мандельштам Осип: Шум времени, Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

 

Арцыбашев Михаил: Санин. Роман, Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

 

Маршак Самуил: Воспитание словом, Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

 

Заболоцкий Николай: “Очарована,околдована…” Столбцы и поэмы.Стихотворения, Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

 

Вагинов Константин: Козлиная песнь.Романы, Санкт-Петербург, Азбука, 2016 г.։

Лосский Николай: История русской философии, Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

 

Лосев Алексей: От Гомера до Прокла. История античной эстетики в кратком изложении, Петербург, Азбука, 2019 г.։

 

Платонов Андрей: Чевенгур, Санкт-Петербург, Азбука, 2019 г.։

 

Соколов Саша: Школа для дураков. Роман, Санкт-Петербург, Азбука, 2020 г.։

Волошин Максимилиан: Стихотворения, Санкт-Петербург, Азбука, 2018 г.։

 

Matthew M. Aid: The secret sentry: The untold history of the national security agency, New York, Bloomsberry press, 2009 թ.։

Бабель Исаак: Конармия. Одесские рассказы, Санкт-Петербург, Азбука, 2017 г.։

Филимонов О.: Знаменитые места Подмосковья. Книга для подростков и их родителей, Москва, Москва, 2018 г.։

Черный Саша: Дневник Фокса Микки: Повесть.Сказка.Стихи, Москва, Москва, 2019 г.։

Куприн Александр: Гранатовый браслет, Москва, Москва, 2019 г.։

Розанов В.: Литературные изгнанники. Воспоминания.Письма , Москва, Москва, 2000 г.։

 

Гумилев Николай: Избранное, Москва, Москва, 2011 г.։

Замятин Евгений: Мы, Москва, Москва, 2018 г.։

Пастернак Анна: Лара:Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание “Доктора Живаго”, Москва, Москва, 2018 г.։

Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия: Переписка 1894-1903, т.1, Москва, Москва, 2009 г.։

 

Последняя книга Н.В.Гоголя. Сборник статей и материалов, Москва, Москва, 2010 г.։

Николай Васильевич Гоголь, Москва, Москва, 2018 г.։

 

Федор Михайлович Достоевский, Москва, Москва, 2018 г.։

 

Басинский Павел: Лев Толстой-свободный человек, Москва, Москва, 2016 г.։

Образцов Петр, Шенгелевич Максим: Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский, Москва, Москва, 2014 г.։

 

Астафьев В.: Прокляты и убиты, Москва, Москва, 2019 г.։

 

Рубцов Николай: Стихотворения, Москва, Москва, 2017 г.։

Музей русского зарубежья, Москва, Москва:

Каббала-заговор против Бога, Москва, Сибирская благозвонница, 2010 г.։

Шейхали: Каббала: Расшифровка кода, Ростов на Дону, Феникс, 2007 г.։

Притчи@ру: Секрет счастья, Москва, АСТ, 2008 г.։

Габриелян Белла: Управление кадрами как основа инновационного развития организаций, Ереван, Авторское, 2021 г.։

Орбелян Геворг: Ереван: Карманный путеводитель, Ереван, Асогик, 2021։

Лермонтов художник и поэт, Москва, Белый город, 2019։

Львович-Кострица А.И.: Михаил Васильевич Ломоносов: Великий сын России, Москва, Белый город, 2016։

Коковцов В.Н.: Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры, Москва, Русский путь, 2011։

Чудаков А. П.: Поэтика Чехова мир Чехова: Возникновение и утвержение, Санкт-Петербург, Азбука 2016։

Леонов Владислав: Мальчишка в сбитом самолете, Москва, Москва, 2020։

Фокин Павел, Князева Светлана: Серебряный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 2, Санкт-Петербург, Амфора 2007։

Серебряный век: Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков: Том 1, Санкт-Петербург, Амфора, 2007։

 

Sahkyan Tigran : Proximate Cause: Connecting the Dots Between Mindset and Success, USA, Հեղինակային, 2021։