Նոր ստացված գրքեր

Ստացման ամսաթիվՀեղինակՎերնագիրՀրատարակությունՀրատ. տարիԷջ
 
02-Մյս-19Գերմանական դասական գրականություն: Քրեստոմատիա ԵՊՀ1985255
07-Մյս-19Ֆուտբոլ-86 : Տեղեկատու-օրացույց ՀԿԿ կենտկոմի հրատ.198693
06-Մյս-19Гаспаров М.:Занимательная Греция Новое литературн. обозрение2018415
06-Մյս-19Афанасьев А.Н.:Мифы древних славян Рипол классик2014285
06-Մյս-19Каку Митио:Будущее разума АНО2018645
06-Մյս-19Кушниров Марк:Эйнштейн Молодая гвардия2016399
06-Մյս-19Фор Поль:Повседневвная жизнь армии Александра Македонского Молодая гвардия2008361
08-Մյս-19Հովհաննիսյան, Ս.Ա.և ուրիշներ:Manuel de français:Ֆրանսերենի ձեռնարկ տնտեսագետ ասպիրանտների և ՀՄՖ-ի ուսանողների համար ԵՊՀ198581
08-Մյս-19Բարեղամյան Արտակ:Վիպական կերպարները Փավստոս Բուզանդի “Հայոց պատմության” մեջ Արթուր Գրիգորյան ԱՁ201968
08-Մյս-19Մուրադյան Գոհար:ՀՀ հեռուստաընկեթյունների ծրագրային քաղաքականության արդի խնդիրներն ու ժամանակակից միտումները Հեղինակային2019218
08-Մյս-19Նալբանդյան Շուշանիկ:Հույսի ծաղիկ Տիգրան Մեծ2019143
08-Մյս-19Պետրոսյանց Տիգրան:Գիւվղն, որ կոչի Վարդենիս ի Նիգ գավառի ։ (Պատմական վեպ)Հեղինակային2018163
08-Մյս-19Լիմա Մարիաննա:Կանադա.Կանադան իմ սրտում Հեղինակային201999
08-Մյս-19Բախչինեան Հենրիկ,Բախչինեան Արծուի:Կավռվօշ-Նամէ Երուանդ Թօլայեան /Կավռօշ/:Թատերա-խմբագրական յիշողութիւններ /ինքնակենսագրականով խառնուած/ Ստամպուլ2019597
08-Մյս-19ԱՐԷ 2019 կատարողական արվեստների փառատոն.Պատկերագիրք Երևան2019
08-Մյս-19Ermənistan республика партиjа…….= Постановление ЦК КПСС ” О ходе выполнения решений июньского ( 1983 г. ) пленума ЦК КПСС в Армянской республиканской партийной организации” /ադրբեջաներեն/ Айастан19849
10-Մյս-19Digest of abstracts : ArmNIINTI, RSTL /ISBN: 99930-3-033-3 (P. 1) Lratu1999128
15-Մյս-19Սարգսյան Արամ:Գործարարության բարոյագիտություն:Ուսւոմնական ձեռնարկ Տնտեսագետ2019175
14-Մյս-19Սաֆրաստյան Ռուբեն:Մուսթաֆա Քեմալ․ պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ (1919-1921 ԹԹ․)/9/Տիր2019138
14-Մյս-19Պաչյան Արամ:Ցտեսություն, Ծիտ Էջ հրատ2019228
14-Մյս-19Պաչյան Արամ:Ռուբինզոն պատմվածքներԷջ հրատ2019162
14-Մյս-19Սյունե Սևադա:Կախվածություն պատմվածքներ Էջ հրատ2019170
14-Մյս-19Քիմիայի դասընթաց: 2 մասից:Մաս 1:Ընդհանուր տեսական Լույս1975465
14-Մյս-19Հատուկ վտանգավոր վարակները համաճարակաբանական պրակտիկայում: Ուսումնական ձեռնարկ Հեղինակային2019158
14-Մյս-19Քոչարյան Ռոբերտ:Կյանք և ազատություն Տիգրան Մեծ2019557
14-Մյս-19ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք:Ընդ.է ՀՀ Ազգ.ժող.կող.1998թ.հուլիսի 1-ին:Փոփ.ու լրաց.՝2019թ.ապրիլի 25-ի դրութ.Տիգրան Մեծ2019314
10-Մյս-19Демирчjан, К. С.:Ермəнистан коммунист партиjасынын XXVIII гурултаjына Ермəнистан КП мəркəзи комитəсинин һесабаты :24 jaнвар 1986-чы ил /ադրբեջաներեն/ /հյգ/ Айастан1987132
10-Մյս-19Ермэнистан ССР Jерли халг депутатлары советлерине сечкелер hаггында Ерменистан Совет Сосиалист Республикасынын Гануну= Закон Армянской Советской Социалистической Республики о выборах в местные советы народных депутатов АрмССР / ադրբեջաներեն/ /հյգ/ Айастан198433
14-Մյս-19Оганесян Николай:В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте : Записки востоковеда /հյգ/ Тигран Мец2019207
14-Մյս-19Общая эпидемиология с основами доказательной медицины : Учебник Ереван2018302
14-Մյս-19COAF diary of success GOAF2017100
13-Մյս-19Մեթոդական ցուցումներ վոկալ-գործիքային անսամբլների ղեկավարներին Ժողովրդական ստեղծագործության և կուլտուր-լուսավորական  կենտրոնից198255
14-Մյս-19Տեղեկատու- հրահանգ մարդատար տաքսու վարորդի համար Հայաստան1973142
15-Մյս-19Սամվելյան Ն.Ա:Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն: Խնդրագիրք Տնտեսագետ2019113
15-Մյս-19Մանուկյան Ելենա, Հարությունյան Կարինե:Կարագի շուկայի վերլուծություն.միտումները Հայաստանում և համաշխարհային շուկայումՏնտեսագետ201955
15-Մյս-19Գյուլզադյան Հ.Հ և ուրիշներ:Ճանապարհային ոչ կոշտ պատմվածքի նախագծում Տնտեսագետ201943
15-Մյս-19Աշչյան Տ.Մ:Հայերենը տեխնիկական բուհերում:Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Տնտեսագետ2019123
16-Մյս-19Առաքելյան Վ., Թարփոշյան Հ.:Մարքեթինգային   գործունեության  վերլուծության մեթոդներ Հեղինակային201562
16-Մյս-19Դալլաքյան Ղ.Մ.:Հոկտեմբերի դրոշի ներքո Հայաստան1987120
16-Մյս-19Կյուրեղյան Ս.:Տեքստիլ նյութագիտություն.Ուսումնական ձեռնարկ Ճարտարագետ2019128
16-Մյս-19Նաջարյան Մ.:Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ:Մետաղների կտրում և կտրող գործիքներ:Ուսումնական ձեռնարկ Ճարտարագետ2019168
16-Մյս-19Թումանյան Ա. և այլք:Քոմփյութերային կազմակերպում.Ուսումնական ձեռնարկ Ճարտարագետ2019184
16-Մյս-19Կարապետյան Հ.:Ձուլման գործընթացների տեսություն.Դասագիրք Ճարտարագետ2019320
16-Մյս-19Անօրգանական հատուկ նյութերի տեխնոլոգիա.Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ Ճարտարագետ201952
16-Մյս-19Տեղեկատվության պաշտպանության հիմունքները:Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ Ճարտարագետ201948
16-Մյս-19Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը MATLAB միջավայրում.Մեթոդական ցուցումներ Ճարտարագետ2019136
16-Մյս-19Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ:Գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ Ճարտարագետ201848
20-Մյս-19Լեզվաբանական տեքստերի ժողովածու /բանասիրական և արևելագիտության ֆակուլտետների ուսանողների համար ԵՀՀ1987143
21-Մյս-19Մուրադյան Ստեփան:Դեպի մեծ բարձունքներ Երևան201820
21-Մյս-19Վերմիշյան Լևոն:Եվրոպական պարեր Երևան201979
20-Մյս-19Mostafa Zamani Nia:You have gone forever /արաբերեն գիրք ISBN 978-964-6141-68-1/ 2016
20-Մյս-19Mostafa Zamani Nia:I miss you  /արաբերեն գիրք ISBN 978-964-6141-69-8/ 2015
21-Մյս-19Իսաբեկյան ԱննաՓիսոն վատ երազ է տեսնում /8/Արևիկ2019
20-Մյս-19Mostafa Zamani Nia:The farvardin plateau: A novel / /արաբերեն գիրք ISBN 978-964-6141-29-22014
20-Մյս-19Margosyan Migirdic:Kurdan/հյգ/ Aras/Stambul2016207
20-Մյս-19Margosyan Migirdic:Zurna /հյգ/Aras/Stambul2016231
20-Մյս-19Margosyan Migirdic:Tespin Taneleri Aras/Stambul2018525
20-Մյս-19Margosyan Migirdic:Tanri’nin seyir defteri Aras/Stambul2016127
20-Մյս-19Margosyan Migirdic:Taxa Filla (Li ba me li wan deran) Aras/Stambul2018107
20-Մյս-19Margosyan Migirdic:Cengelliigne /հյգ/Aras/Stambul2016230
20-Մյս-19Guler Ara:We kill live after babylon ISBN 9786052100257 /անգլերեն/ Aras/ Stambul2018142
21-Մյս-19Туманян ОванесСказки Аревик201882
21-Մյս-19Tumanyan Hovhannes:Fairy tales Arevik201882
21-Մյս-19Սինանյան Սուրեն:Ինքս ինձ հետ: Բանաստեղծություններ Հեղինակային201983
20-Մյս-19Guler Ara:Babil’den sonra yaşayacağız  /Թուրքերեն ISBN 9786052100233 /Aras/ Stambul2018142
20-Մյս-19Յակոբեան Մովսէս:Եէնի ուսուլ Շարքի մէճմուասը /500 նիսխե թապ օլունտու/ /հայատառ թուրքերեն/ /քսերոքս/ Կ.Տօնիկեան մաթպաասը193145
20-Մյս-19Ситнова Ирина Валерьевна:Стабильность как этап эволюции социальной системы: Монография 2014110
21-Մյս-19On my radar 2018 one world 0180
21-Մյս-19Կաստանյո Յոլանդա:Բռունցքը և գիրըԱրեալ201859
21-Մյս-19Շոլի Թամրիկո:Տղամարդու ներսում Արևիկ2019375
21-Մյս-19Петров Н.Н.:Мнение участника перестройки (избранное) :часть XIV  2018
21-Մյս-19Աբգարյան Նարինե:Պատմության խզբզիկներով Արևիկ201893
21-Մյս-19Kojababian Goriun:The conversion of Armenia and Georgia to christianity /առանձնատիպ/ /27-44 էջ/Լիբանան027-44
21-Մյս-19Մանուչարյան Աշոտ,Աղաջանյան Լաուրա:Մաստարայի Ս.Հովհաննես եկեղեցիՀեղինակային201967
21-Մյս-19Kojababian Goriun:Սեւ կակաչներ /առանձնատիպ/ Լիբանան016
21-Մյս-19Babian Goriun:The invention of the Armenian and Georgian alphabets /առանձնատիպ/ /251-262 էջ/ /հյգ/ Լիբանան0251-262
21-Մյս-19Դերանց Մարգարիտ:Քրտնաձուկ /8/Անտարես2019174
21-Մյս-19Ալբոմ կորեերեն լեզվով ISBN 978-89-6325-440-1 Korea2010443
21-Մյս-1920th anniversary of  advanced center for korean studies 1996-2016 ISBN 978-89-6178-348-4 Korea2016545
21-Մյս-19Jeong-Hye Park:Court paintings from the Joseon dynasty /7/Korea2016
21-Մյս-19Tudor Daniel:Korea: The impossible country /3/Tokyo2018320
21-Մյս-19Սուքիասյան Սիլվա:Գաբրիելլա Ուլուհոջյան: Նամականի/9/Լիմուշ2019126
21-Մյս-19Ղազարյան Ա.Ա:Մինչդատական վարույթի կազմակերպման մոդելները /պատմական և համեմատաիրավական վերլուծություն/ մենագրություն /3/ԹԱՍԿ2019116
21-Մյս-19Հայացք անցյալից՝ ապագային:A glance from the past to the future / 2-լեզու, երկողմանի/ /8/Անտարես201964
21-Մյս-19Շադինյան Լ.Ժ:Հայոց լեզու /մեթոդական ուղեցույց տեխնոլոգիական բուհերի համար/ 4/Շուշիի տեխնոլոգիական համալ.ն201831
21-Մյս-19Հայրապետյան Վ.Գ, Երոյան Ե.Պ:Էլեկտրական էներգիայի որակի չափանիշները և ներմերը /մեթոդական ուղեցույց տեխնոլոգիական բուհերի համար/ Շուշիի տեխնոլոգիական համալ.ն201823
21-Մյս-19Դավթյան Շ.Ա և ուրիշներ:Ուսումնական ստենդ <<Խամաճիկ>> /6/Շուշիի տեխնոլոգիական համալ.ն201833
21-Մյս-19Գալստյան Վ.Մ և ուրիշներ:Գյուղատնտեսական մեքենաներ/մեթոդական ցուցումներ/ /6/Շուշիի տեխնոլոգիական համալ.ն201943
21-Մյս-19Մինասյան Սիլվա Ա:Հովհաննես Շիրազի  <<Թոնդրակեցիները>> պոեմը /8/Դիզակ Պլյուս2019320
23-Մյս-19Մոյես Ջոջո:Ես մինչ քեզ / Վեպ /8/Զանգակ-972018366
23-Մյս-19Սմիթ Դանիել:Մտածել ինչպես Այնշթայնը /1/Զանգակ-972019244
23-Մյս-19Էդոյան Հենրիկ:Լույսը ձախ կողմից /8/Զանգակ-972018149
23-Մյս-19Կապոտե Թրումեն:Նախաճաշ Թիֆընիի մոտ: Վիպակ /8/Զանգակ-972019125
23-Մյս-19Նես Լևոն:Բալզակ. Մի շան պատմություն : Վիպակ /8/Զանգակ-972018128
23-Մյս-19Ծանոթ գիր անծանոթ գրչով 2 լեզու /8/Զանգակ-972019111
23-Մյս-19Ռուշիդ, Սալման:Կեսգիշերի զավակները / վեպ /8/Զանգակ-972018534
23-Մյս-19Վարդանյան Գագիկ:Շիրակ աշխարհ-14 /9/ՎՄՎ Պրինտ2019151
23-Մյս-19Առաջընթացի նոր բնագծեր : (ՀՍՍՀ տնտ. և սոց. զարգացումը հնգամյակում) /3/Երևան198719
23-Մյս-19Մանուկյան Մարտին:ՀՀ մարզերը, քաղաքները ու գյուղերը:Պատմա-մշակութային, վարչատնտեսական, ֆիզիկա-աշխարհագրական նկարագրություններ /978-9939-50-2274/ /3/Ասողիկ20191386
23-Մյս-19Մանուկյան Մարտին:Արցախի /լեռնային ղարաբաղի/ հանրապետության շրջանները, քաղաքները, գյուղերը:Պատմամշակութային, ֆիզիկաաշխարհագրական, վարչատնտեսական նկարագրեր /978-9939-50-303-5 /9/Ասողիկ2019625
24-Մյս-19Եսթեր:Հեքիաթի հրաշքը /8/Լուսակն201947
24-Մյս-19Ալեքսանյան Սերյոժա:Ուղեկիցներս: Հուշապատում /8/Լուսակն201944
24-Մյս-19Դադամյան Հասմիկ:Ինձ հետ և առանց ինձ: Բանաստեղծություններ /8/Հեղինակային201944
24-Մյս-19Առաքելյան Կորյուն:Հետաքրքրաշարժ և տրամաբանական խնդիրներ /5/Լուսակն201963
24-Մյս-19Ղուկասյան Սևակ:Երկնքից լսված ձայներ:Բանաստեղծություններ /8/Լուսակն2019132
24-Մյս-19Հայրապետյան Ժասմին:Սուպեր Նռանե: Վիպակ /8/Լուսակն2019100
24-Մյս-19Ազնավուր Շառլ:Կյանքից կառչած /8/Նյու Մեգ2019174
24-Մյս-19Չեփմեն Գերի:Սիրո 5 լեզուները: Հավերժական սիրո գաղտնիքը /1/Նյու Մեգ2019229
24-Մյս-19Աղոթագիրք /2/Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի2019161
24-Մյս-19Նյոստլինգեր Քրիստինե:Կոնրադը կամ պահածոյի տուփից դուրս եկած տղան/8/Զանգակ-972015186
24-Մյս-19Թորոսյան Կարինե և ուրիշ:Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը:4-րդ դասարան /3/Զանգակ-972018436
24-Մյս-19Մաթոսյան Սպարտակ:Ապրելու նպատակը.Վազգեն Մելքոնյանի կյանքը/իրապատում/ /8/Երևան2018175
24-Մյս-19Ստիվենսոն Ռոբերտ Լյուիս:Գանձերի կղզին:Դասական մատենաշար /8/Զանգակ-97201848
29-Մյս-19Հակոբջանյան Լենդրոշ:Թումանյանը և Ջալալօղլին /8/Կոլլաժ201887
24-Մյս-19Սելեզնյով Յուրի:Դոստոևսկի /8/Արեգ2016688
24-Մյս-19Շահնուր, Լևոն:Ցավեր բռնողը : Պատմվածքներ /8/Զանգակ-972018134
24-Մյս-19Զեեթալեր, Ռոբերտ:Մի ամբողջ կյանք: Վեպ /8/Զանգակ-972018135
24-Մյս-19Վերգիլիուս Պուբլիուս:Էնեական : [Էպիկական պոեմ] /8/Զանգակ-972018567
24-Մյս-19Բերֆուս Լուկաս:Կոալա: Վեպ /8/Զանգակ-972018151
24-Մյս-19Ոչ մի շաբաթ առանց Թումանյանի: Ընտրանի-նոթատետր /8/Զանգակ-972019
24-Մյս-19Ռոուլինգ, Ջոան Ք:Գերբնական գազաններ և որտեղ են նրանք բնակվում /8/Զանգակ-972019102
24-Մյս-19Ռոուլինգ Ջոան Ք.Հարրի Փոթերը և Փիլիսոփոյական քարը : Վեպ /8/Զանգակ-972018332
24-Մյս-19Բրնեթ Ֆրենսիս Հոջսոն:Փոքրիկ արքայադուստրը /8/Զանգակ-972015302
24-Մյս-19Շլինկ Բերնհարդ:Ընթերցողը:Վեպ /8/Զանգակ-972019190
24-Մյս-19Զաքարյան Հ, Ավետիսյան Յու:Ոճագիտություն:Տեքստագիտություն:Հայոց լեզվի պատմություն /4/Զանգակ-972018292
24-Մյս-19Թորոսյան Կարինե, Չիբուխչյան Կարինե:Սովորում ենք փոխադրություն գրել: II-IV դասարաններ /4/Զանգակ-972019150
24-Մյս-19Մանկավարժական բառարան: Գիրք Գ /4/Զանգակ-972018247
24-Մյս-19Մանգասարյան Տիգրան:Zako:Խակ պտուղ/8/Զանգակ-97201979
24-Մյս-19Ռոդըմ, Ջորջ:Այսպիսին է Վան Գոգը /7/Զանգակ-97201880
24-Մյս-19Դոլ, Անտուան:Պահարանում հրեշ կա, և ես դա կապացուցեմ ձեզ… /8/Զանգակ-972019
24-Մյս-19Մկրտչյան Սոկրատ, Բալայան Աստղիկ:Մաթեմատիկա= Մայրենի : Շուտով կգնամ 2- րդ դասարան:Գիրք-տետր /երկկողմանի /978-9939-68-2884/ /3/Զանգակ-97201864
24-Մյս-19Գալչյան Ռուբեն:Հայաստանը օտարների քարտեզներում:Քարտեզագրական ժառանգություն /9/Զանգակ-972018119
29-Մյս-19Ալաջաջյան Ստեփան:Մայրամուտ /8/Yerevan printing2019279
29-Մյս-19Անկախության 25 տարի = Independence : 25 years : Պատկերազարդ ալբոմ /2-լեզու/ /7/Առեդիտ2016199
30-Մյս-19Լըմոնյե, Կամիլ:Սիրո որոգայթը: Վեպ /8/Լուսաբաց2002153
29-Մյս-19Դեմիրճյան Դերենիկ:Արջուկ լրջուկ /8/ԳԱԹ201519
30-Մյս-19Անրար, Ժակ:Կանանց գույները : Պիես /8/Լուսաբաց200556
31-Մյս-19Կամո Արիացի:Աստղամրրիկ.Չափածո բանաստեղծություններ /8/ՀՀԳԱԱ, Գիտություն2019141